DẤU ẤN CHÍNH TRỊ 2015

Thành công của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ 12 của Đảng là dấu ấn chính trị nổi trội của 2015.

67 đại hội đảng bộ cấp cấp, trực thuộc TƯ lần lượt diễn ra từ 15/9 đến 3/11, làm tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12.

61 tỉnh, thành phố đã bầu Bí thư.

ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC

Tinh thần đoàn kết

Thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và đổi mới, đại hội các đảng bộ đều bầu thành công ban chấp hành khóa mới, cơ bản đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, đúng về tỷ lệ độ tuổi quy định và đặc biệt, chất lượng của cấp ủy viên, nhất là các lãnh đạo chủ chốt có đạo đức, học vấn, trình độ lý luận, năng lực công tác và kinh nghiệm thực tiễn.

Nhân sự trúng cử

Tại các đại hội, nhân sự trúng cử về cơ bản đều trong diện quy hoạch của cấp uỷ các cấp. Trừ các trường hợp tái cử còn trong tiêu chuẩn quy định, tuyệt đại đa số các nhân sự được bầu vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều trong diện quy hoạch cán bộ chủ chốt.

Tài năng trẻ

Đặc biệt, nhiều tài năng trẻ đã được phát hiện, bồi dưỡng và trưởng thành nhanh chóng, giữ các cương vị quan trọng trong lãnh đạo chủ chốt của các địa phương. Một dấu ấn của đại hội đảng bộ địa phương, đó là sự xuất hiện của 2 lãnh đạo địa phương dưới 40 tuổi (Đà Nẵng, Kiên Giang).

Do vai trò quan trọng, Đảng bộ Hà Nội và TP.HCM không bầu Bí thư Thành ủy mà sẽ chờ nhân
sự do Bộ Chính trị phân công sau Đại hội Đảng toàn quốc.

Kết quả đại hội đảng bộ các cấp cho thấy, sự đổi mới công tác quy hoạch cán bộ và cán bộ
cấp chiến lược của nhiệm kỳ Đại hội 11 là bước chuẩn bị quan trọng, là một bảo đảm cho sự
thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Quay lại trang chủ