10 Phương pháp sáng tác – Từ điển Wiki mới nhất

Phương pháp sáng tác (tiếng Nga : tvorcheskyi metod) còn gọi là phương pháp nghệ thuật.

Đó là mạng lưới hệ thống những nguyên tắc tư tưởng – nghệ thuật và thẩm mỹ chi phối hàng loạt quy trình hoạt động giải trí phát minh sáng tạo để thiết kế xây dựng nên tác phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ mà trước hết là biến nội dung đời sống thành nội dung nghệ thuật và thẩm mỹ và cùng với nội dung, chi phối sự phát minh sáng tạo hình thức tác phẩm .
Phương pháp sáng tác vừa là phương pháp lĩnh hội và cải biến hiện thực thành hình tượng nghệ thuật và thẩm mỹ, biểu lộ mối quan hệ nghệ thuật và thẩm mỹ của nhà thơ so với quốc tế, vừa là phương pháp bộc lộ và chứng minh và khẳng định một lí tưởng thẩm mỹ và nghệ thuật nhất định mà nhà văn theo đuổi trong quy trình sáng tác. Phương pháp sáng tác thường chịu sự pháp luật của một thế giới quan nhất định và phát sinh trong những kiện lịch sử dân tộc nhất định .

Vì quá trình hoạt động sáng tạo ra tác phẩm văn học bao giờ cũng cụ thể, không lặp lại (văn học là thứ không thể sản xuất hàng loạt), nên phương pháp sáng tác bao giờ cũng cụ thể, độc đáo và mang tính cá thể sâu sắc. Ta có thể nói tới phương pháp sáng tác của tác phẩm cụ thể như : Truyện Kiều; phương pháp sáng tác của nhà văn cụ thể như H. Ban-dắc, L. Tôn-xtôi, G. Mác-két,…

Xem thêm: Việt Anh (diễn viên) – Wikipedia tiếng Việt

Xem thêm: “Ngày mới bắt đầu”: Siêu phẩm Ấn Độ “cập bến” màn ảnh HTV

Bạn đang đọc: Phương pháp sáng tác – Từ điển Wiki

Nhưng vì trong quy trình sáng tạo tác phẩm, nhà văn phải sử dụng những nguyên tắc phát minh sáng tạo thẩm mỹ và nghệ thuật đã được tích góp trong truyền thống lịch sử hay của những người cùng thời, hoặc cùng sử dụng một cách phát minh sáng tạo những nguyên tắc chung về thế giới quan, … mà trong sáng tác của một loạt nhà văn hình thành những giải pháp chung .
Đó là những nguyên tắc mô hình làm cơ sở cho những trào lưu văn học, dòng văn học. Các nguyên tắc mô hình này gồm có những nguyên tắc phổ quát của phát minh sáng tạo thẩm mỹ và nghệ thuật như nguyên tắc tái hiện ( dựng lại bộ mặt vốn có của hiện thực ), nguyên tắc tái tạo ( phát huy trí tưởng tượng, huyễn tưởng, hoang đường ) ; hoặc những nguyên tắc do khoa học gợi ý ( tái hiện trung thành với chủ những quan hệ hiện thực, lựa chọn nổi bật, nguyên tắc quyết định luận của thực trạng … ), những nguyên tắc giáo huấn, ngụ ngôn, diễn thuyết .
Phương pháp sáng tác chung là một hiện tượng kỳ lạ mô hình lịch sử dân tộc, do những điều kiện kèm theo xã hội lịch sử dân tộc đơn cử pháp luật. Đó là những giải pháp sáng tác của chủ nghĩa cổ xưa, chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa hiện thực phê phán, chủ nghĩa tự nhiên, chủ nghĩa tượng trưng, chủ nghĩa hiện thực abcxyz, …