10 Sự Sáng Tạo Thế Gian mới nhất

“ Sự Sáng Tạo Thế Gian, ” Các Câu Chuyện trong Kinh Cựu Ước ( năm 2022 )“ Sự Sáng Tạo Thế Gian, ” Các Câu Chuyện trong Kinh Cựu ƯớcMột ngôi nhà xinh đẹp cho những con cháu của Cha Thiên Thượng

Hình

Bạn đang đọc: Sự Sáng Tạo Thế Gian

Thượng Đế Cha Thiên Thượng của tất cả chúng ta trình diễn kế hoạch cứu rỗi trên thiên thượng. Tất cả tất cả chúng ta reo hò vui sướng ! Chúng ta sẽ hoàn toàn có thể đến trần gian để nhận được một thể xác hữu diệt. Khi sống trên trần gian, tất cả chúng ta sẽ học cách để noi theo Vị Nam Tử của Thượng Đế, Chúa Giê Su Ky Tô. Chúa đã phát minh sáng tạo ra trần gian theo sự hướng dẫn của Thượng Đế .
Sáng Thế Ký 1 : 1 ; Gióp 38 : 4 – 7 ; Môi Se 1 : 32 – 33 ; 2 : 1 ; Áp Ra Ham 3 : 22 – 27

Hình

Vào ngày đầu tiên, Chúa đã chia tách sự sáng khỏi sự tối. Ngài đặt tên sự sáng là ngày và sự tối là đêm.

Sáng Thế Ký 1 : 3 – 5 ; Môi Se 2 : 3 – 5 ; Áp Ra Ham 4 : 1 – 5

Hình
Vào ngày thứ hai, Ngài phân rẽ nước giữa những đám mây trên trời và những đại dương trên đất .
Sáng Thế Ký 1 : 6 – 8 ; Môi Se 2 : 6 – 8 ; Áp Ra Ham 4 : 6 – 8

Hình

Vào ngày thứ ba, Chúa đã tạo thành các đại dương lớn và vùng đất khô cạn. Ngài đặt tên chỗ nước tụ lại là biển và chỗ khô cạn là đất. Ngài đã làm cho đất trở nên tươi đẹp với hoa, trái, cỏ và cây.

Sáng Thế Ký 1 : 9 – 13 ; Môi Se 2 : 9 – 13 ; Áp Ra Ham 4 : 9 – 13

Hình

Xem thêm: Cuộc Sống Của Các Thành Viên Mới Nhóm Faptv, Những Thành Viên Nhóm Fap Tv Gồm Những Ai

Vào ngày thứ tư, Ngài đã tạo ra mặt trời để chiếu sáng vào ban ngày. Rồi Ngài tạo ra mặt trăng và những vì sao để chiếu sáng vào đêm hôm .
Sáng Thế Ký 1 : 14 – 19 ; Môi Se 2 : 14 – 19 ; Áp Ra Ham 4 : 14 – 19

Hình
Vào ngày thứ năm, Chúa đã tạo ra loài cá dưới biển và loài chim trên trời. Ngài ban phước cho những sinh vật sinh sôi nảy nở và ban phước cho cá đầy dẫy dưới biển .
Sáng Thế Ký 1 : 20 – 23 ; Môi Se 2 : 20 – 23 ; Áp Ra Ham 4 : 20 – 23

Hình
Vào ngày thứ sáu, Ngài đã tạo ra những con vật trên đất, một số ít con biết đi và một số ít con biết bò .
Sáng Thế Ký 1 : 24 – 25 ; Môi Se 2 : 24 – 25 ; Áp Ra Ham 4 : 24 – 25

Hình
Cha Thiên Thượng và Chúa đã xuống trần gian vào ngày thứ sáu. Người nam và người nữ đã được phát minh sáng tạo theo hình ảnh của Thượng Đế. Cha Thiên Thượng truyền lệnh cho họ phải chăm nom lẫn nhau và có con cháu. Người nam và người nữ cũng được phó thác để chăm nom đất đai và những loài động vật hoang dã .
Sáng Thế Ký 1 : 26 – 27 ; Môi Se 2 : 26 – 27 ; Áp Ra Ham 4 : 26 – 31 ; 5 : 7 – 8

Hình

Xem thêm: Việt Anh (diễn viên) – Wikipedia tiếng Việt

Cha Thiên Thượng hài lòng với mọi thứ mà Hai Ngài đã tạo ra. Vào ngày thứ bảy, Hai Ngài nghỉ ngơi sau mọi việc làm của mình. Thế gian đẹp tươi và tràn trề sức sống .
Sáng Thế Ký 2 : 1 – 3 ; Môi Se 3 : 1 – 3 ; Áp Ra Ham 5 : 1 – 3