11 đi du lịch nước ngoài in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe mới nhất

Một số người đi du lịch nước ngoài để tham gia vào du lịch tình dục trẻ em.

Some people travel to foreign countries to engage in child sex tourism.

Bạn đang đọc: đi du lịch nước ngoài in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

WikiMatrix

Roger Brown đang đi du lịch nước ngoài.

Roger Brown is on an unexpected trip abroad.

OpenSubtitles2018. v3

Cha tôi sẽ đi du lịch nước ngoài vào năm sau.

My father will travel abroad next year.

Tatoeba-2020. 08

Có lẽ đa số chúng ta đã gặp khó khăn về ngôn ngữ, ví dụ như khi đi du lịch nước ngoài.

Most probably every one of us has already experienced difficulty with language, for example when on a trip abroad .

Tatoeba-2020. 08

Tham quan bất kỳ nền văn hoá nào khác ngoài nền văn hóa của bản thân mình chẳng hạn như đi du lịch nước ngoài.

Visiting any culture other than one’s own such as traveling to a foreign country.

WikiMatrix

Cuối cùng, chế độ hiện hành đưa một số tự do hóa, bao gồm cả các biện pháp năm 1990 quy định quyền tự do đi du lịch nước ngoài.

Eventually, the existing regime introduced some liberalization, including measures in 1990 providing for freedom to travel abroad.

WikiMatrix

Masako có sở thích trượt tuyết và đi du lịch nước ngoài trong những kỳ nghỉ, sống cùng với một gia đình chủ nhà ở Pháp và học tập tại Viện Goethe.

Masako liked to ski and traveled overseas during vacations, staying with a host family in France and studying at the Goethe-Institut.

WikiMatrix

* Triệu chứng bắt đầu sau khi đi du lịchnước ngoài gần đây .

* Symptoms begin after recent foreign travel .

EVBNews

bạn dự định đi du lịch nước ngoài và có thể tiếp xúc với động vật mắc bệnh dại, đặc biệt nếu bạn đến một vùng mà có thể bạn sẽ không được chăm sóc y tế

you plan to travel abroad and may come into contact with rabid animals, particularly if you ‘re traveling to an area where you might not have access to health care

EVBNews

Rồi, ít ngày trước khi chết, Giê-su tự ví mình với một người sắp đi du lịch nước ngoài, triệu tập những người đầy tớ và giao phó của cải ngài cho họ (Ma-thi-ơ 25:14).

Then, a few days before he died, Jesus likened himself to a man about to travel abroad, who summoned his slaves and committed his belongings to them. —Matthew 25:14.

jw2019

Ứng dụng Điện thoại có thể giúp bạn thực hiện cuộc gọi trong khi đi du lịch ra nước ngoài.

Your Phone app can help you make calls while you travel outside your home country.

support.google

Tuy nhiên, vào mỗi mùa hè, thật là buồn, các máy móc này bị bỏ lại phía sau khi tôi và cha mẹ tôi đi du lịch nước ngoài để khám phá lịch sử, các công trình nghệ thuật và thiết kế.

However, every summer, sadly, the machines got left behind while my parents and I traveled overseas to experience history, art and design.

ted2019

Sau ba năm đi du lịch nước ngoài, ông vào Trung đoàn Dragoon Nữ hoàng Marie Antoinette và năm kế tiếp cho rằng ông nội ông già ở tại tòa như là một nhà lãnh đạo thượng lưu với vua Louis XVI của Pháp.

After three years of foreign travel, he entered Queen Marie Antoinette’s Regiment of Dragoons and the next year assumed his aged grandfather’s place at court as a premier gentilhomme de la chambre to King Louis XVI of France.

WikiMatrix

Xem thêm: Du lịch biển: Điểm danh 10 bãi biển đẹp bậc nhất Việt Nam

Ông thường xuyên đi du lịchnước ngoài, đang có được “danh tiếng lớn trong cộng đồng doanh nghiệp quốc tế”.

He routinely traveled abroad, acquiring “an excellent reputation from the international business community”.

WikiMatrix

FBI cảnh báo những người đi du lịch nước ngoài rằng kẻ tấn công đang nhắm mục tiêu vào người dùng trên hệ thống mạng của khách sạn bằng cách lừa họ cài đặt phần mềm độc hại dưới dạng các bản cập nhật phần mềm .

The FBI warned people traveling abroad that attackers are targeting users on hotel networks by tricking them into installing malware under the guise of software updates .

EVBNews

Một tỷ người có thể tiết kiệm tiền đi du lịch nước ngoài mỗi năm, một tỷ khác có thể xài và mua xe hơi, và có 3 tỷ nữa dành tiền mua xe đạp hay xe 2 bánh, và còn 2 tỷ người, họ còn tất bật kiếm tiền mua giày.

One billion can save money to fly abroad on holiday every year one billion can save money to keep a car or buy a car and then three billion they save money to buy a bicycle or perhaps a two wheeler and two billion, they are busy saving money to buy shoes

QED

Không chỉ có thể bị từ chối các ứng dụng vì lý do thông thường (an ninh quốc gia, trật tự công cộng, y tế công cộng, đạo đức công cộng, vv) nhưng nó không đảm bảo rằng những người đi du lịch nước ngoài sẽ được tiếp cận với ngoại tệ.

Not only could applications be denied for the usual reasons (national security, public order, public health, public morals, etc.) but it made no guarantee that people traveling abroad would get access to foreign currency.

WikiMatrix

Nó quy định rằng các công dân Đông Đức có thể xin phép đi du lịch nước ngoài mà không cần phải đáp ứng các yêu cầu trước đây cho những chuyến đi đó và cũng cho phép di dân vĩnh viễn giữa tất cả các cửa khẩu – kể cả các tuyến giữa Đông và Tây Berlin.

It stipulated that East German citizens could apply for permission to travel abroad without having to meet the previous requirements for those trips, and also allowed for permanent emigration between all border crossings—including those between East and West Berlin.

WikiMatrix

Wallis Simpson và Hoàng tử xứ Wales, đã trở thành tình nhân của nhau khi phu nhân Furness đi du lịch nước ngoài, dù rằng Edward cương quyết khẳng định với phụ hoàng là ông chưa từng thân mật với bà ta, và còn nói bà ta không thích hợp để là người tình của ông.

Wallis Simpson and the Prince of Wales, it is generally accepted, became lovers, while Lady Furness travelled abroad, although the prince adamantly insisted to his father that he was not having an affair with her and that it was not appropriate to describe her as his mistress.

WikiMatrix

Trung Tâm Tiếp nhận Khiếu Nại Tội phạm Internet của cơ quan này nói rằng bất kỳ nhân viên abcxyz, doanh nghiệp hay học viện đi du lịchnước ngoài nên đặc biệt thận trọng .

The agency ‘s Internet Crime Complaint Center says any government, business or academic personnel traveling abroad should be especially wary .

EVBNews

Sau cái chết năm 1975 của người mẹ 99 tuổi của Borges, người mà ông đã sống cùng cả đời, Kodama trở thành thư ký văn học của Borges và có cơ hội – theo lời mời của người chăm sóc Borges, “Fanny” —để giúp ông ta – một ông già mù lòa – thường xuyên đi du lịch nước ngoài trong những năm sau đó, khi ông nhận được nhiều lời mời từ các tổ chức từ khắp nơi trên thế giới.

After the death in 1975 of Borges’s ninety-nine-year-old mother, with whom he had lived all his life, Kodama became Borges’s literary secretary and had the opportunity—at the invitation of Borges’s caretaker, “Fanny”—to assist him as a blind old man in his frequent travels abroad during his later years, when he received many invitations by institutions from around the world.

WikiMatrix

Một cơ quan du lịch Trung Quốc cho biết số lượng hạn chế các gói hàng và các hạn chế đối với việc khách du lịch nước ngoài có thể đi du lịch là lý do chính khiến họ không quan tâm.

One Chinese travel agency cited the limited number of packages and restrictions on where foreign tourists can travel as the main reasons for the lack of interest.

WikiMatrix

Theo điều khoản này thì các hoàng tử Đan Mạch đang cư ngụ ở các Vương quốc khác dưới sự cho phép đặc biệt của thành viên Hoàng gia Đan Mạch (bao gồm cả các thành viên hoàng gia của Hy Lạp, Na Uy và Anh) sẽ không bị tước đi danh hiệu hoàng tộc ở Đan Mạch, cũng như không cần xin phép Đức vua trước khi đi du lịch nước ngoài hoặc khi kết hôn; mặc dù từ năm 1950, các thành viên hoàng gia không thuộc dòng nam của Vua Christian IX đã không còn được xếp trong danh sách kế vị ngai vàng hoàng gia Đan Mạch.

Under this provision, princes of Denmark who permanently reside in other realms by express permission of the Danish Crown (i.e. members of the dynasties of Greece, Norway and the United Kingdom) do not thereby forfeit their royalty in Denmark, nor are they bound to obtain prior permission to travel abroad or to marry from its sovereign, although since 1950 those not descended in male-line from King Christian IX are no longer in the line of succession to the Danish throne.

WikiMatrix

Công ty lữ hành địa phương và quốc tế cung cấp các tour du lịch tham quan các bản làng dân tộc thiểu số, đi bộ và tour du lịch xe đạp, đi thuyền kayak và du lịch ra nước ngoài cho du khách Việt Nam, đặc biệt là gắn kết với các quốc gia láng giềng Campuchia, Lào và Thái Lan.

Local and international tour operators offer tours to ethnic minority groups, walking and bicycle tours, photography tours, kayak trips and multi-country trips in particular with neighboring Cambodia, Laos and Thailand.

WikiMatrix

Ngày nay, càng có nhiều người đi du lịch và sống ở nước ngoài. Vì thế, chúng ta càng có cơ hội tiếp xúc với những người nói thứ tiếng khác.

As ever more people travel and live abroad, we have more opportunities to come in contact with those who speak another language.

Xem thêm: Top 16 địa điểm du lịch Tây Ninh nổi tiếng không thể bỏ lỡ

jw2019