11 du lịch nước ngoài trong tiếng Nhật là gì? mới nhất

Thông tin thuật ngữ du lịch nước ngoài tiếng Nhật

Từ điển Việt Nhật


du lịch nước ngoài

(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ du lịch nước ngoài

Chủ đề Chủ đề Tiếng Nhật chuyên ngành

Bạn đang chọn từ điển Việt Nhật, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: du lịch nước ngoài trong tiếng Nhật là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

du lịch nước ngoài tiếng Nhật?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ du lịch nước ngoài trong tiếng Nhật. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ du lịch nước ngoài tiếng Nhật nghĩa là gì.

Xem thêm: Du lịch Alaska: Chơi gì, tham quan địa điểm nào khi du lịch Alaska? | Du lịch Hoàn Mỹ

* n, exp
– かいがいりょこう – 「海外旅行」 – [HẢI NGOẠI LỮ HÀNH]
– がいゆう – 「外遊」 – [NGOẠi DU]

Ví dụ cách sử dụng từ “du lịch nước ngoài” trong tiếng Nhật

  • – Dự định đi du lịch nước ngoài:海外旅行を予定している
  • – lên kế hoạch đi du lịch ở nước ngoài vào đầu tháng ~:_月初めの海外旅行を計画する
  • – Tôi đã tham gia bảo hiểm khi đi du lịch nước ngoài:海外旅行保険に入った
  • – Tôi đi du lịch nước ngoài:海外旅行にいきます
  • – chuyến đi du lịch nước ngoài lần đầu tiên:初の外遊先

Tóm lại nội dung ý nghĩa của du lịch nước ngoài trong tiếng Nhật

* n, exp
– かいがいりょこう – 「海外旅行」 – [HẢI NGOẠI LỮ HÀNH]
– がいゆう – 「外遊」 – [NGOẠi DU]Ví dụ cách sử dụng từ “du lịch nước ngoài” trong tiếng Nhật- Dự định đi du lịch nước ngoài:海外旅行を予定している, – lên kế hoạch đi du lịch ở nước ngoài vào đầu tháng ~:_月初めの海外旅行を計画する, – Tôi đã tham gia bảo hiểm khi đi du lịch nước ngoài:海外旅行保険に入った, – Tôi đi du lịch nước ngoài:海外旅行にいきます, – chuyến đi du lịch nước ngoài lần đầu tiên:初の外遊先,

Đây là cách dùng du lịch nước ngoài tiếng Nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Xem thêm: 10 Khu Du Lịch Sapa Rất Đáng Để Trải Nghiệm – Klook Blog

Cùng học tiếng Nhật

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ du lịch nước ngoài trong tiếng Nhật là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Thuật ngữ liên quan tới du lịch nước ngoài