13 Các nước có Tổng thống và Thủ tướng – 2022 mới nhất

Một hệ thống abcxyz bán tổng thống là sự kết hợp của cả nền dân chủ tổng thống và abcxyz. Theo hệ thống quản trị này, tổng thống là nguyên thủ quốc gia được bầu trực tiếp bởi các công dân với một số quyền lực được trao cho abcxyz. Thủ tướng là người đứng đầu cơ quan lập pháp được tổng thống đề cử nhưng chỉ có thể bị bãi nhiệm abcxyz. Thông thường, có một thỏa thuận về việc ai trong số hai nhà lãnh đạo sẽ đóng vai trò lãnh đạo trong các vấn đề chính sách. Ví dụ ở Pháp, nơi có một hệ thống abcxyz bán tổng thống điển hình, trách nhiệm của tổng thống là về chính sách đối ngoại trong khi trách nhiệm của thủ tướng là về chính sách đối nội.

Xem thêm: Kỷ lục thế giới đầu tiên của cá nhân bị phá ở Olympic 2020 – VnExpress

Nguồn gốc và sự lây lan của các hệ thống điều hành bán tổng thống

Hệ thống bán tổng thống có nguồn gốc từ Cộng hòa Weimar của Đức ( 1919 – 1933 ), nhưng thuật ngữ Bán tổng thống đã không được sử dụng cho đến năm 1958. Việc sử dụng nó trở nên phổ cập vào cuối những năm 1970, qua các tác phẩm của Maurice Duverger, khi ông đã sử dụng nó để minh họa Cộng hòa thứ năm của Pháp .

Có một số quốc gia trên thế giới có hệ thống abcxyz bán tổng thống, một số nước nghiêng về hệ thống tổng thống thuần túy có một tổng thống toàn năng. Những người khác có một tổng thống gần như nghi lễ, nơi tất cả các quyền lực là với thủ tướng. Pháp cung cấp gần như một sự chia sẻ quyền lực cân bằng giữa tổng thống và thủ tướng. Mặc dù trách nhiệm của cả hai nhà lãnh đạo không được thể hiện rõ ràng trong hiến pháp, theo thời gian, nó đã phát triển như một vấn đề chính trị dựa trên các nguyên tắc hiến pháp.

Xem thêm: Skewb – Wikipedia tiếng Việt

Các quốc gia có hệ thống bán tổng thống đã tăng lên trong thời gian gần đây. Phần lớn các quốc gia abcxyz trước đây cũng đã áp dụng hệ thống bán tổng thống, với khoảng 30% dành cho hệ thống nghị viện và khoảng 10% áp dụng hệ thống tổng thống. Một loạt các quốc gia khác ở Châu Mỹ Latinh, Châu Phi, Châu Á và Châu Âu có hệ thống bán tổng thống. Trong quá khứ, một số nền dân chủ nghị viện hoặc tổng thống đã áp dụng một hệ thống bán tổng thống. Armenia đã từ bỏ hệ thống tổng thống vào năm 1994 để bán tổng thống trong khi Georgia cũng làm điều tương tự vào năm 2004.

Bạn đang đọc: Các nước có Tổng thống và Thủ tướng – 2022

Ưu điểm của hệ thống bán tổng thống

  • Có một bộ phận lao động mà tổng thống là nguyên thủ quốc gia và là thủ tướng hàng đầu của cơ quan lập pháp.
  • Thủ tướng là một hình thức kiểm tra và số dư bổ sung trong abcxyz.
  • Thủ tướng có thể được gỡ bỏ và sẽ không dẫn đến một cuộc khủng hoảng hiến pháp.
  • Các quyền lực được phân phối giữa hai nhà lãnh đạo và sẽ hạn chế các khuynh hướng độc tài như đã thấy ở một số quốc gia có hệ thống tổng thống thuần túy.

Nhược điểm của hệ thống bán tổng thống

  • Đôi khi đảng của tổng thống khác với đảng chính trị của thủ tướng và họ sẽ bị buộc phải chung sống với nhau.
  • Có thể dẫn đến sự nhầm lẫn và không hiệu quả của các quy trình lập pháp nếu hệ tư tưởng của các bên là khác nhau.
  • Trong tình trạng chung sống và đảng của tổng thống không được đại diện trong hành pháp, thì có khả năng xảy ra đấu tranh nội bộ dẫn đến mức độ dân chủ thấp hơn, sự bất ổn của abcxyz và đôi khi có thể dẫn đến thất bại của nền dân chủ.
  • Nếu hệ thống bán tổng thống không kiểm tra các quyền lực tổng thống, thì sự bất ổn của nhà điều hành có nhiều khả năng được cảm nhận bên cạnh sự suy giảm dân chủ. Kiểm tra quyền lực của tổng thống là yếu tố then chốt sẽ tạo điều kiện cho việc củng cố nền dân chủ

Các quốc gia có cả Tổng thống và Thủ tướng

Danh sách quốc gia
Algeria
Armenia
Burkina Faso
Mũi Verde
DR Congo
Djibouti
Đông Timor
Ai Cập
Pháp
Georgia
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Madagascar
Ma-rốc
Mauritania
Mông Cổ
Namibia
Nigeria
Palestine
Bồ Đào Nha
Rumani
Nga
Sao Tome và Principe
Sê-nê-gan
Sri Lanka
Syria
Đài Loan
Tunisia
Ukraine