13 Nenxơn Manđêla trở thành tổng thống Nam Phi (1994) đánh dấu sự kiện lịch sử gì? – Tốp Tổng Hợp Ứng Dụng Hàng Đầu Việt Nam Mix166 mới nhất

Trắc nghiệm: Nenxơn Manđêla trở thành tổng thống Nam Phi (1994) đánh dấu sự kiện lịch sử gì?

A. Sự chấm hết chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở châu Phi lê dài ba thế kỉ .
B. Đánh dấu sự bình đẳng của những dân tộc bản địa, màu da trên quốc tế .

C. Sự sụp đổ trọn vẹn của chủ nghĩa thực dân trên toàn quốc tế .

D. Sự thắng lợi của trào lưu giải phóng dân tộc bản địa ở châu Phi .

Bạn đang đọc: Nenxơn Manđêla trở thành tổng thống Nam Phi (1994) đánh dấu sự kiện lịch sử gì? – Tốp Tổng Hợp Ứng Dụng Hàng Đầu Việt Nam Mix166

Lời giải: 

Đáp án đúng: A. Sự chấm dứt chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở châu Phi kéo dài ba thế kỉ.

Nenxơn Manđêla là người chỉ huy đại chiến chống chủ nghĩa phận biệt chủng tộc ở Nam Phi. Ông cũng là người da đến tiên phong trở thành tổng thống của Nam Phi ,. Môt người da đen dược làm Tổng thống, chứng tỏ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi lê dài 3 thế ki đã bi chấm hết rồi .

Tìm hiểu về Các nước châu Phi và châu Mĩ La-tinh cùng Top Tài Liệu các em nhé!

I. Các nước Châu Phi

DT : 30,3 tr km2, 800 triệu người ( 2002 ), gồm 54 vương quốc lớn nhỏ .

1. Vài nét về cuộc đấu tranh giành độc lập.

– Trước Chiến tranh quốc tế thứ hai, hầu hết những nước châu Phi đều bị chủ nghĩa thực dân nô dịch .
– Sau Chiến tranh quốc tế thứ hai, trào lưu đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi dâng cao can đảm và mạnh mẽ ⇒ châu Phi trở thành “ Lục địa mới trỗi dậy ” .

b, Sau chiến tranh thế giới thứ hai: phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Phi bùng nổ mạnh trước hết là ở Bắc Phi

– Giai đoạn 1945 – 1954 : Mở đầu là cuộc binh biến của binh lính và sĩ quan yêu nước Ai Cập ( 1952 ), lật đổ vương triều Pharuc, chỗ dựa của thực dân Anh, lập ra nước Cộng hòa Ai Cập ( 18/6/1953 ) .
– Tiếp theo là Libi ( 1952 ), An-giê-ri. ( 1954 – 1962 )

c, Nửa sau thập niên 50, hệ thống thuộc địa của thực dân ở châu Phi tan rã, nhiều quốc gia giành được độc lập như

– 1956 Tuy-ni-di, Ma-rốc, Xu-đăng ,
– 1957 Gana …
– 1958 Ghi nê .

c, Đặc biệt năm 1960 là “Năm châu Phi” với 17 nước được trao trả độc lập.

d, Năm 1975, thắng lợi của cách mạng Ăng-gô-la và Mô-dăm-bích đã chấm dứt chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng và hệ thống thuộc địa của Bồ Đào Nha bị tan rã .

Xem thêm: 10 kỷ lục mang thai khiến cả thế giới ‘choáng ngợp’

e, Từ 1975 đến nay

Hoàn thành cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ, giành độc lập dân tộc bản địa với sự sinh ra của nước Cộng hòa Dim-ba-bu-ê ( 1980 ) và Namibia ( 03/1990 ) .
Tại Nam Phi, trước áp lực đè nén đấu tranh của người da màu, bản Hiến pháp 11-1993, chính sách phân biệt chủng tộc ( Apartheid ) bị xóa bỏ .
Năm 1993, chính sách phân biệt chủng tộc A-pác-thai sụp đổ ở Nam Phi .
Trong cuộc bầu cử đa chủng tộc tiên phong, ông Ne – xơn Man – đê – la ( Nelson Mandela ) trở thành Tổng thống da đen tiên phong của nước Cộng hòa Nam Phi ( 1994 ) .

2. Tình hình phát triển kinh tế – xã hội

Sau khi giành được độc lập, những nước châu Phi kiến thiết xây dựng quốc gia, đã thu được một số ít thành tựu kinh tế tài chính – xã hội .
Tuy nhiên, nhiều nước châu Phi vẫn còn trong thực trạng lỗi thời, không không thay đổi ( đói nghèo, xung đột, nội chiến, bệnh tật, mù chữ, bùng nổ dân số, nợ nước ngoài … ) .
Tổ chức thống nhất Châu Phi ( OAU ) – 5/1963, sau đổi là Liên minh Châu Phi ( AU ) tiến hành nhiều chương trình tăng trưởng của Châu lục
Con đường tăng trưởng của châu Phi còn phải trải qua nhiều khó khăn vất vả, khó khăn .

II. Các nước Mỹ Latinh

Gồm 33 nước. 20,5 triệu km2, 531 triệu dân ( 2002 ), giàu nông – lâm sản và tài nguyên .

1. Vài nét về quá trình đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc

– Đầu thế kỷ XX đã giành độc lập từ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nhưng sau đó phụ thuộc Mỹ

– Sau cuộc chiến tranh quốc tế thứ hai là “ sân sau “, là thuộc địa kiểu mới của Mỹ .
– Sau Chiến tranh quốc tế thứ hai, trào lưu đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mỹ bùng nổ và tăng trưởng .
⇒ Cuộc đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh chống lại những chế độ độc tài thân Mĩ diễn ra sôi sục. Tiêu biểu là thắng lợi của cách mạng Cu Ba .
Giai đoạn từ 1945 – 1959 : trào lưu đấu tranh tăng trưởng hầu khắp những nước Mĩ Latinh, với nhiều hình thức : bãi công ( ở Chi-lê, … ), khởi nghĩa vũ trang ( ở Panama, Bolivia, … ), đấu tranh nghị trường ( ở Achentina, Venezuela, … ) .
Tại Cu ba
+ Tháng 3/1952, Mỹ giúp Ba-ti-xta lập chế độ độc tài quân sự chiến lược, xóa bỏ Hiến pháp 1940, cấm những đảng phái chính trị hoạt động giải trí, bắt giam và tàn sát nhiều người yêu nước …
+ Nhân dân Cu Ba đấu tranh chống chế độ độc tài Ba-ti-xta dưới sự chỉ huy của Phi-đen Ca-xtơ-rô .
+ Ngày 1/1/1959, chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ, nước Cộng hòa Cu Ba thành lập .
+ Sau khi cách mạng thành công xuất sắc, Cu ba thực thi cải cách dân chủ .
+ 1961 tiến hành Cách mạng abcxyz và thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội .
+ Với sự nỗ lực của nhân dân và sự trợ giúp của những nước abcxyz đạt nhiều thành tựu như kiến thiết xây dựng công nghiệp với cơ cấu tổ chức ngành hài hòa và hợp lý, nông nghiệp phong phú, đạt thành tựu cao về văn hóa truyền thống, giáo dục, y tế, thể thao … .
– Thắng lợi của cách mạng Cuba ( 1/1/1959 ) đã đánh dấu bước tăng trưởng mới của trào lưu đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân những nước Mĩ Latinh .
Nenxơn Manđêla trở thành tổng thống Nam Phi (1994) đánh dấu sự kiện lịch sử gì? (ảnh 2)
* Các nước khác
+ Tháng 8/1961, Mỹ lập tổ chức triển khai Liên minh vì tân tiến lôi kéo những nước Mỹ La-tinh nhằm mục đích ngăn ngừa ảnh hưởng tác động của Cu Ba .
+ Từ thập niên 60 – 70, trào lưu đấu tranh chống Mỹ và chế độ độc tài thân Mỹ giành độc lập tăng trưởng mạnh giành nhiều thắng lợi .
⇒ Mĩ Latinh trở thành “ Lục địa phát cháy ” .

Thí dụ:

1964 – 1999 Panama đấu tranh và tịch thu chủ quyền lãnh thổ kênh đào Panama
1962 Ha mai ca, Tri ni đát, Tô ba gô .
1966 là Guy a na, Bác ba đốt
1983 có 13 nước độc lập ở Ca ri bê
– Với nhiều hình thức : bãi công của công nhân, nổi dậy của nông dân, đấu tranh nghị trường, đấu tranh vũ trang …., biến lục địa này thành “ lục địa phát cháy ” ( tiêu biểu vượt trội là trào lưu đấu tranh vũ trang ở Vê-nê-xu-ê-la, Pê-ru … )
– Kết quả chính quyền sở tại độc tài ở Mỹ La tinh bị lật đổ, cơ quan abcxyz dân tộc bản địa dân chủ được thiết lập .
* Giai đoạn từ cuối thập niên 80 của thế kỉ XX cho đến nay .
– Mĩ tăng cường những hoạt động giải trí chống phá cách mạng Mĩ Latinh. Ví dụ :
+ Can thiệp vào Panama ( 1990 ) .
+ Bao vây, cấm vận, cô lập và chống phá cách mạng abcxyz ở Cuba .

2. Tình hình phát triển kinh tế – xã hội

Xem thêm: Ai có kỷ lục quần vợt lớn nhất?

– Sau khi Phục hồi độc lập, những nước Mỹ La-tinh đạt được nhiều thành tựu đáng khuyến khích, nhiều nước trở thành những nước công nghiệp mới ( NIC ) như Brazil, Argentina, Mehico .
– Tại Cu ba :
+ Sau khi cách mạng thành công xuất sắc, Cu ba triển khai cải cách dân chủ .

+ 1961 tiến hành Cách mạng abcxyz và thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội .

+ Với sự nỗ lực của nhân dân và sự giúp sức của những nước xã hội chủ nhĩa đạt nhiều thành tựu như thiết kế xây dựng công nghiệp với cơ cấu tổ chức ngành hài hòa và hợp lý, nông nghiệp phong phú, đạt thành tựu cao về văn hóa truyền thống, giáo dục, y tế, thể thao … .
– Trong thập niên 80, những nước bị suy thoái và khủng hoảng nặng nề về kinh tế tài chính, lạm phát kinh tế tăng nhanh, nợ quốc tế chồng chất, dẫn đến nhiều dịch chuyển chính trị ( Argentina, Bolivia, Brazil, Chi Lê … )
– Sang thập niên 90, kinh tế tài chính Mỹ La-tinh có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ suất lạm phát kinh tế giảm mạnh, góp vốn đầu tư quốc tế tăng …. Tuy nhiên, Mỹ La-tinh vẫn còn nhiều khó khăn vất vả về kinh tế tài chính – xã hội ( đặc biệt quan trọng tham nhũng là quốc nạn, phân phối không công minh, nợ quốc tế ) .