15 26 Câu hỏi kèm đáp án ôn tập nguyên lý giá cả thị trường mới nhất

26 CÂU HỎI ÔN TẬP KÈM ĐÁP ÁN NGUYÊN LÝ GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

***

 

 

Bạn đang đọc: 26 Câu hỏi kèm đáp án ôn tập nguyên lý giá cả thị trường

Câu 1 :Khái niệm hiện đại về giá cả thị trường

Giá cả là một phạm trù KT khách quan phát sinh pt cùng với sự pt của KT hh. Giá cả hh Open khi tiền tệ Open trong quan hệ trao đổi hh .
Các nhà KT học văn minh : Giá cả tt là sự bộc lộ bằng tiền của gtr XH và gtr sd của hh, đồng thời cũng là bộc lộ một cách tổng hợp những mối quan hệ KT – XH – CT diễn ra trong nền KTQD như là quan hệ giữa những ngành, những vùng KT ; quan hệ giữa tích góp và TD ; giữa những những tầng lớp dân cư, giữa những lực lượng XH và chính trị của một vương quốc .
Tóm lại, giá cả là một phạm trù kinh tế tài chính khách quan Open khi nền KT hh phát sinh ra tiền tệ, giá cả phát sinh và tăng trưởng đồng thời với tiền tệ. Cùng với sự tăng trưởng của KT tt và sự can thiệp ngày càng ngày càng tăng của nhà nước vào nghành nghề dịch vụ KT, phạm trù giá cả ngày càng hàm chứa trong nó những mqh phức tạp. Giá cả chẳng những là yếu tố kinh tế tài chính mà còn là những yếu tố XH – CT .

Câu 2: Giá cả TT có những đặc trưng nào?

–        Giá cả TT là 1 phạm trù kinh tế khách quan hình thành trên cơ sở giá trị của hàng hóa, đồng thời là 1 chỉ tiêu kinh tế hiện hữu ( có thực ) trong đời sống kinh tế xã hội.

Xem thêm: Thị trường chứng khoán – Wikipedia tiếng Việt

– Giá cả thị trường là phạm trù kinh tế tài chính TT của chính sách TT, vị trí TT này bộc lộ ở 2 điểm sau đây :
+ Giá cả TT chi phối và là cơ sở hình thành những chỉ tiêu kinh tế tài chính khác trong nền kinh tế tài chính ( chỉ tiêu ngân sách, doanh thu, tiền công, lãi suất vay cống phẩm …. ) .
+ Mọi quy luật kinh tế tài chính khách quan như quy luật giá trị, quy luật BQH TSLN, quy luật cung và cầu, cạnh tranh đối đầu đều phải hoạt động giải trí trải qua sự hoạt động giải trí của giá cả TT ( quy luật giá trị )
– Giá cả là quan hệ về quyền lợi kinh tế tài chính, là công cụ khách quan để xử lý xích míc về mặt kinh tế tài chính giữa người mua và người bán trên TT
+ Giá cả tác động ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua

+Tác động đến :

Xem thêm: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là gì? Khái niệm và đặc điểm

o Lợi nhuận của người bán
o Công cụ xử lý xích míc giữa người mua và người bán
Giá cả là 1 công cụ để xử lý mối quan hệ kinh tế tài chính giữa những giai tầng