15 bài giảng môn học thị trường và giá cả – Tài liệu text mới nhất

bài giảng môn học thị trường và giá cả

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.2 MB, 141 trang )

Bạn đang đọc: bài giảng môn học thị trường và giá cả – Tài liệu text

L/O/G/O
Môn học
THỊ TRƯỜNG VÀ GIÁ CẢ
Huế, 2013
1
Chương 1: Giới thiệu môn học
1.Thị trường là gì?
2.Chức năng của thị trường
3.Phân loại thị trường
4.Thị trường và giá cả
5.Các nhân tố ảnh hưởng đến giá
6.Trao đổi trong nền kinh tế
2
1. Thị trường là gì?
Thị trường
Biểu hiện của thị trường

Nơi gặp gỡ giữa người mua và người bán (thực và
ảo)

Nơi trao đổi hàng hóa và dịch vụ

Nơi chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm và dịch vụ
Chợ, siêu thị, chứng khoán, đấu giá, chợ điện tử

Thị trường là nơi trao đổi hàng hóa và dịch vụ
(thực và ảo) để dịch chuyển hàng hóa và dịch vụ
từ người bán sang người mua nhằm thỏa mãn
nhu cầu của 2 đối tượng
3
Chức năng của thị trường

Lưu trữ (storage)
Vận chuyển (transportation)
Mua (buying)
2
3
4
Bán (selling)
1
Tài chính (Financing)
Chuẩn hóa và phân loại (standardization and grading)
5
6
Nhận biết rủi ro (risk-bearing)
7
Thông tin thị trường (market information)
8
4
http://www.youtube.com/watch?v=kJCmFHc2FLo
http://www.youtube.com/watch?v=qwcUJjaQyCk
T
h

t
r
ư

n
g

t
r
u
n
g

g
i
a
n
T
H

T
R
Ư

N
G

T
I
Ê
U

D
Ù
N
G

T
h

t
r
ư

n
g

đ

u

v
à
o
Thị trường
các yếu tố
sản xuất
Thị trường
tiêu thụ
Thị trường
bán buôn và
thu gom
Phân loại thị trường nông sản
Thị
trường
5

Thị trường đầu vào
Phân, giống, thức ăn,
Làm đất, thủy lợi, điện, tiêm
chủng,
Tư liệu
sản xuất
Dịch vụ
nông
nghiệp
6
Quy mô nhỏ, it vốn, ít bảo quản, thô sơ, kết
hợp sản xuất, mang tính thời vụ
Thị trường trung gian
Bán lẽ
Bán buôn
Đầu mối
Thu mua
Chế biến
Mua từ thu mua hoặc người dân, có phương tiện
lớn, có cơ sở lưu trữ, phân bố ở chợ
Mua từ đầu mối, thu mua, người dân, có phương tiện
lớn, có cơ sở lưu trữ, phân bố ở chợ
Cung cấp cho người tiêu dùng, cơ sở chế biến nhỏ
(nhà hàng, đại lý, siêu thị)
Có trang thiết bị, lưu
trữ, công nghệ
7
Thị trường tiêu dùng
=> Đáp ứng nhu cầu vật chất và dịch vụ cho lợi ích cá nhân
8

Xem thêm: Apple (AAPL) Giá Cả Lịch Sử – https://mix166.vn

Truyền tín hiệu, thông tin
Định hướng và phân bổ các
nguồn lực xã hội
Định hướng dòng hàng hóa
và dịch vụ tới người tiêu dùng
Vai trò của giá cả
9
Thị trường và giá cả
Giá cả trên thị
trường hàng
hóa
Giá cả trên thị
trường yếu tố
sản xuất
Người tiêu
dùng (Hộ
gia đình)
Nhà sản
xuất (DN)
Cái gì
Thế nào
Cho ai
Các thị trường sản phẩm
Các thị trường yếu tố sản xuất
Cầu
Cung
Cầu
Cung
Bức tranh giá trong nền kinh tế thị trường
10

Các nhân tố ảnh hưởng đến giá nông sản
Giữ trữ và sản xuất
Chi phí đầu vào
Chính sách sản xuất
Thời tiết
Giá cả
Đầu tư của năm
trước
……
Thông tin
giá trong
các nước
xuất khẩu
Xuất khẩu
Cung xuất khẩu trên thế giới
Thuế
Tỷ giá
Thông tin
giá trên thế
giới
Nhu cầu nhập khẩu thế giới
– Thuế
– Tỷ giá
– Tiêu chuẩn, qui định
Chi phí đầu vào
Chính sách
Thời tiết
Công nghệ
Giá cả hàng hóa
Mức độ sử dụng

năm trước
Giữ trữ và sản xuất
Nhập khẩu
Thông tin giá
trong các
nước nhập
khẩu
Nhu cầu trong nước của
các nước nhập khẩu
– Tiêu dùng của con người
– Làm thức ăn gia súc
– Công nghiệp
– Giữ trữ
Nhu cầu trong nước
của các nước xuất
khẩu
Tiêu dùng của con
người
Làm thức ăn gia súc
Công nghiệp
Giữ trữ
Dân số
Thu nhập
Sở thích
Giá hàng hóa bổ sung
Giá hàng hóa cạnh
tranh
Nhu cầu về thịt
Giá cả các loại thức ăn
khác

Giá dầu
Chính sách
Công nghệ
….
Dân số
Thu nhập
Sở thích
Giá hàng hóa bổ sung
Giá hàng hóa cạnh tranh
Nhu cầu về thịt
Giá cả các loại thức ăn khác
Giá dầu
Chính sách
Công nghệ
….
+
+
11
Trao đổi trong nền kinh tế
Vùng A
Vùng C
Vùng B
(2) Tiền
(1) Tiền
(3) Tiền
(2) Khoai
tây
(1) Lúa gạo
(3) Trái cây
12

Muốn có
khoai tây
Thừa lúa
Muốn có lúa
Thừa trái cây
Muốn có
trái cây
Thừa khoai tây

Biểu hiện bằng tiền
của giá trị hàng hóa

Biểu hiện quan hệ
cung cầu

Biểu hiện tích lũy và
tiêu dùng
Khái niệm giá
01
Đặc trưng của giá nông sản
02

Giao động trong ngắn hạn

Mang tính mùa vụ

Biến động cao theo các năm

Rủi ro cao

Chi phí thị trường và cạnh tranh
cao

Độ co giãn của cung theo giá
thấp

Độ cao giãn của cầu theo giá cao
Chương 2: Giá cả và cung cầu nông sản
13

Giao động trong ngắn hạn
ĐẶC TRƯNG CỦA GIÁ NÔNG SẢN
14

Mang tính mùa vụ
ĐẶC TRƯNG CỦA GIÁ NÔNG SẢN
15

Biến động cao theo các năm
ĐẶC TRƯNG CỦA GIÁ NÔNG SẢN
Biến
động
cao
Rủi ro
sản
phẩm
Mùa vụ
Nhu cầu
Cạnh
tranh

Xem thêm: Thời Trang Nữ giá sỉ, bán buôn Tháng 2, 2022 – Thị Trường Sỉ

Thời tiết.
Sâu
bệnh
Bảo
quản
kém
Thối,
hỏng
ĐẶC TRƯNG CỦA GIÁ NÔNG SẢN

Rủi ro cao
17
ĐẶC TRƯNG CỦA GIÁ NÔNG SẢN

Chi phí thị trường và mức độ cạnh tranh cao
Giá chênh lệch cao: người sản xuất và người tiêu dùng
Sản xuất và kinh doanh trên qui mô lớn và phạm vi rộng
Vận chuyển, chế biến, lưu trữ, sàng lọc, đóng gói, hư hỏng, tiền công, lợi
nhuận
Cạnh tranh ở tất cả các cấp độ marketing trong và ngoài nước
18
ĐẶC TRƯNG CỦA GIÁ NÔNG SẢN

Phản ứng của cung theo giá thấp
Lượng
Giá
Ngắn hạn
Dài hạn
19
ĐẶC TRƯNG CỦA GIÁ NÔNG SẢN


Phản ứng của cầu theo giá cao
Lượng
Giá
Cầu
20
CẦU NÔNG SẢN
Khối lượng sản phẩm
Giá bán
Thời gian và địa điểm
Cầu nông sản hàng hoá
là khối lượng sản phẩm
nông nghiệp mà khách
hàng cần mua và tiêu
dùng trong một thời gian
nhất định với giá cả nhất
định
Khái niệm
Người mua
21
Cầu nông sản

Ví dụ:
22
Thay đổi theo mùa vụ
Mức độ thay thế cao
Đa dạng, luôn thay đổi
Cầu nông sản
Đặc điểm của cầu nông sản
2

3
4
Gắn liền với đời sống vật chất và sức khỏe của con người
1
23
CUNG NÔNG SẢN
Khối lượng sản phẩm
Giá bán
Thời gian và địa điểm
Cung nông sản hàng
hoá là khối lượng sản
phẩm nông nghiệp mà
người bán bán ra trong
một thời gian cụ thể với
giá cả nhất định
Khái niệm
Người bán
24
Cung nông sản
Ví dụ:
25
Lưu trữ ( storage ) Vận chuyển ( transportation ) Mua ( buying ) Bán ( selling ) Tài chính ( Financing ) Chuẩn hóa và phân loại ( standardization and grading ) Nhận biết rủi ro đáng tiếc ( risk-bearing ) tin tức thị trường ( market information ) http://www.youtube.com/watch?v=kJCmFHc2FLohttp://www.youtube.com/watch?v=qwcUJjaQyCkThị trườngcác yếu tốsản xuấtThị trườngtiêu thụThị trườngbán buôn vàthu gomPhân loại thị trường nông sảnThịtrườngThị trường đầu vàoPhân, giống, thức ăn, Làm đất, thủy lợi, điện, tiêmchủng, Tư liệusản xuấtDịch vụnôngnghiệpQuy mô nhỏ, it vốn, ít dữ gìn và bảo vệ, thô sơ, kếthợp sản xuất, mang tính thời vụThị trường trung gianBán lẽBán buônĐầu mốiThu muaChế biếnMua từ thu mua hoặc người dân, có phương tiệnlớn, có cơ sở tàng trữ, phân bổ ở chợMua từ đầu mối, thu mua, người dân, có phương tiệnlớn, có cơ sở tàng trữ, phân bổ ở chợCung cấp cho người tiêu dùng, cơ sở chế biến nhỏ ( nhà hàng quán ăn, đại lý, ẩm thực ăn uống ) Có trang thiết bị, lưutrữ, công nghệThị trường tiêu dùng => Đáp ứng nhu yếu vật chất và dịch vụ cho quyền lợi cá nhânTruyền tín hiệu, thông tinĐịnh hướng và phân chia cácnguồn lực xã hộiĐịnh hướng dòng hàng hóavà dịch vụ tới người tiêu dùngVai trò của giá cảThị trường và giá cảGiá cả trên thịtrường hànghóaGiá cả trên thịtrường yếu tốsản xuấtNgười tiêudùng ( Hộgia đình ) Nhà sảnxuất ( Doanh Nghiệp ) Cái gìThế nàoCho aiCác thị trường sản phẩmCác thị trường yếu tố sản xuấtCầuCungCầuCungBức tranh giá trong nền kinh tế thị trường10Các tác nhân ảnh hưởng tác động đến giá nông sảnGiữ trữ và sản xuấtChi phí đầu vàoChính sách sản xuấtThời tiếtGiá cảĐầu tư của nămtrước … … Thông tingiá trongcác nướcxuất khẩuXuất khẩuCung xuất khẩu trên thế giớiThuếTỷ giáThông tingiá trên thếgiớiNhu cầu nhập khẩu quốc tế – Thuế – Tỷ giá – Tiêu chuẩn, qui địnhChi phí đầu vàoChính sáchThời tiếtCông nghệGiá cả hàng hóaMức độ sử dụngnăm trướcGiữ trữ và sản xuấtNhập khẩuThông tin giátrong cácnước nhậpkhẩuNhu cầu trong nước củacác nước nhập khẩu – Tiêu dùng của con người – Làm thức ăn gia súc – Công nghiệp – Giữ trữNhu cầu trong nướccủa những nước xuấtkhẩuTiêu dùng của conngườiLàm thức ăn gia súcCông nghiệpGiữ trữDân sốThu nhậpSở thíchGiá sản phẩm & hàng hóa bổ sungGiá sản phẩm & hàng hóa cạnhtranhNhu cầu về thịtGiá cả những loại thức ănkhácGiá dầuChính sáchCông nghệ …. Dân sốThu nhậpSở thíchGiá sản phẩm & hàng hóa bổ sungGiá sản phẩm & hàng hóa cạnh tranhNhu cầu về thịtGiá cả những loại thức ăn khácGiá dầuChính sáchCông nghệ …. 11T rao đổi trong nền kinh tếVùng AVùng CVùng B ( 2 ) Tiền ( 1 ) Tiền ( 3 ) Tiền ( 2 ) Khoaitây ( 1 ) Lúa gạo ( 3 ) Trái cây12Muốn cókhoai tâyThừa lúaMuốn có lúaThừa trái câyMuốn cótrái câyThừa khoai tâyBiểu hiện bằng tiềncủa giá trị hàng hóaBiểu hiện quan hệcung cầuBiểu hiện tích góp vàtiêu dùngKhái niệm giá01Đặc trưng của giá nông sản02Giao động trong ngắn hạnMang tính mùa vụBiến động cao theo những nămRủi ro caoChi phí thị trường và cạnh tranhcaoĐộ co và giãn của cung theo giáthấpĐộ cao giãn của cầu theo giá caoChương 2 : Giá cả và cung và cầu nông sản13Giao động trong ngắn hạnĐẶC TRƯNG CỦA GIÁ NÔNG SẢN14Mang tính mùa vụĐẶC TRƯNG CỦA GIÁ NÔNG SẢN15Biến động cao theo những nămĐẶC TRƯNG CỦA GIÁ NÔNG SẢNBiếnđộngcaoRủi rosảnphẩmMùa vụNhu cầuCạnhtranhThời tiết. SâubệnhBảoquảnkémThối, hỏngĐẶC TRƯNG CỦA GIÁ NÔNG SẢNRủi ro cao17ĐẶC TRƯNG CỦA GIÁ NÔNG SẢNChi phí thị trường và mức độ cạnh tranh đối đầu caoGiá chênh lệch cao : người sản xuất và người tiêu dùngSản xuất và kinh doanh thương mại trên qui mô lớn và khoanh vùng phạm vi rộngVận chuyển, chế biến, tàng trữ, sàng lọc, đóng gói, hư hỏng, tiền công, lợinhuậnCạnh tranh ở tổng thể những Lever marketing trong và ngoài nước18ĐẶC TRƯNG CỦA GIÁ NÔNG SẢNPhản ứng của cung theo giá thấpLượngGiáNgắn hạnDài hạn19ĐẶC TRƯNG CỦA GIÁ NÔNG SẢNPhản ứng của cầu theo giá caoLượngGiáCầu20CẦU NÔNG SẢNKhối lượng sản phẩmGiá bánThời gian và địa điểmCầu nông sản hàng hoálà khối lượng sản phẩmnông nghiệp mà kháchhàng cần mua và tiêudùng trong một thời giannhất định với giá cả nhấtđịnhKhái niệmNgười mua21Cầu nông sảnVí dụ : 22T hay đổi theo mùa vụMức độ sửa chữa thay thế caoĐa dạng, luôn thay đổiCầu nông sảnĐặc điểm của cầu nông sảnGắn liền với đời sống vật chất và sức khỏe thể chất của con người23CUNG NÔNG SẢNKhối lượng sản phẩmGiá bánThời gian và địa điểmCung nông sản hànghoá là khối lượng sảnphẩm nông nghiệp màngười bán bán ra trongmột thời hạn đơn cử vớigiá cả nhất địnhKhái niệmNgười bán24Cung nông sảnVí dụ : 25