15 Giải Bài Tập Giáo Dục Công Dân 11 – Bài 5: Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa mới nhất

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải Bài Tập Giáo Dục Công Dân 11 – Bài 5 : Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông sản phẩm & hàng hóa giúp HS giải bài tập, hiểu được những chuẩn mực đạo đức và pháp lý cơ bản, đại trà phổ thông, thiết thực, tương thích với lứa tuổi HS trong những quan hệ với bản thân, với người khác, với việc làm và với thiên nhiên và môi trường sống :

Bạn đang đọc: Giải Bài Tập Giáo Dục Công Dân 11 – Bài 5: Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

  Bài 1 trang 47 GDCD 11: Cầu là gì? Cung là gì? Tại sao người bán và người mua lại quan tâm đến nhu cầu có khả năng thanh toán?

  Trả lời:

  – Cầu là khối lượng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác lập .
  – Cung là khối lượng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị sẵn sàng đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng vứi mức giá cả, năng lực sản xuất và ngân sách sả xuất xác lập .
  – Người bán và người mua chăm sóc đến nhu yếu có năng lực thanh toán giao dịch vì :
  + Nhu cầu là sự thiết yếu tất yếu của mỗi người, sự thỏa mãn nhu cầu là khác nhau dựa trên thu nhập của mỗi người .
  + Mỗi người có một năng lực chi trả, thanh toán giao dịch khác nhau .
  + Căn cứ vào năng lực chi trả dựa trên nhu yếu trong thực tiễn của mỗi người thì “ cầu ” tiêu dùng mới Open .

  Bài 2 trang 47 GDCD 11: Phân tích nội dung của quan hệ cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

  Trả lời:

  – Cung – cầu tác động ảnh hưởng lẫn nhau : Khi cầu tăng lên, sản xuất, kinh doanh thương mại lan rộng ra, lượng cung sản phẩm & hàng hóa tăng lên và ngược lại .
  – Cung – cầu tác động ảnh hưởng đến giá cả thị trường : Khi cung lớn hơn cầu, hoặc cung nhỏ hơn cầu đều ảnh hưởng tác động đến sự tăng / giảm giá cả thị trường .
  – Giá cả thị trường tác động ảnh hưởng đến cung – cầu :
  + Về phía cung : Khi giá cả tăng lên, những doanh nghiệp lan rộng ra sản xuất, lượng cung tăng lên và ngược lại .
  + Về phía cầu : Khi giá cả giảm xuống thì cầu có xu thế tăng lên và ngược lại .

  Bài 3 trang 47 GDCD 11: Phân tích vai trò của mối quan hệ cung – cầu?

  Trả lời:

  – Thứ nhất, là cơ sở để nhận thức vì sao giá cả trên thị trường và giá trị sản phẩm & hàng hóa trong sản xuất lại không ăn khớp với nhau .
  – Thứ hai, buộc người sản xuất, kinh doanh thương mại phải nắm vững những trường hợp hoạt động của cung – cầu để đưa ra quyết định hành động lan rộng ra hay thu hẹp sản xuất, kinh doanh thương mại, đem lại hiệu suất cao kinh tế tài chính cao hơn .
  – Thứ ba, là cơ sở để người tiêu dùng lựa chọn việc mua sản phẩm & hàng hóa cho tương thích với nhu yếu và có hiệu suất cao kinh tế tài chính tương ứng với những trường hợp quan hệ cung – cầu trên thị trường .

  Xem thêm: Thị trường – Wikipedia tiếng Việt

  Bài 4 trang 47 GDCD 11: Khi là người bán hàng trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây:

  a. Cung = cầu
  b. Cung > cầu
  c. Cung Trả lời:

  => Lựa chọn trường hợp cung Bài 5 trang 48 GDCD 11: Khi là người mua hàng trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây:

  a. Cung = cầu
  b. Cung > cầu
  c. Cung Trả lời:

  Chọn trường hợp cung > cầu

  Bài 6 trang 48 GDCD 11: Em hãy lấy ví dụ minh họa về sự điều tiết của Nhà nước, khi trên thị trường quan hệ cung – cầu bị rối loạn ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

  Trả lời:

  – Khi miền Trung nước ta liên tục bị lũ lụt, đồng bằng Nam Bộ bị hạn hán, xâm nhập mặn, Nhà nước đã trải qua những chủ trương nhằm mục đích lặp lại cân đối cung và cầu như giảm thuế, trợ cấp vốn, trợ cấp lương thực, …
  – Nhưng khi có kẻ đầu tư mạnh tích trữ sản phẩm & hàng hóa, tận dụng thực trạng khó khăn vất vả của người dân để nâng giá bán trục lợi thì bị nhà nước dùng pháp lý để trừng trị .

  Bài 7 trang 48 GDCD 11: Khi nước ta là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), theo em, mối quan hệ cung – cầu về hàng hóa và việc làm sẽ diễn ra như thế nào?

  a. Thuận lợi .
  b. Khó khăn .
  c. Vừa thuận tiện, vừa khó khăn vất vả .
  Tại sao em lại chọn giải pháp đó ?

  Trả lời:

     Chọn phương án C.

  Xem thêm: Thị trường – Wikipedia tiếng Việt

  – Thuận lợi : Được chuyển giao công nghệ tiên tiến, khoa học kĩ thuật để hợp tác tăng trưởng kinh tế tài chính, thị trường lan rộng ra, lượng cung về sản phẩm & hàng hóa ngày càng tăng, nhu yếu về việc làm ngày càng tăng .
  – Khó khăn : Nước ta có trình độ khoa học kĩ thuật còn thấp, cạnh tranh đối đầu nóng bức về chất lượng, mẫu mã sản phẩm & hàng hóa …