15 Thông tin thị trường mới nhất

Mục lục

Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ nhỏ từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa phận tỉnh Bình Phước
Ngày phát hành : 15/04/2022

Phê duyệt chuẩn hóa Quy trình phân công trách nhiệm cho công chức trong việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh

Phê duyệt chuẩn hóa Quy trình phân công nghĩa vụ và trách nhiệm cho công chức trong việc đảm nhiệm và trả tác dụng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện, Ủy Ban Nhân Dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản trị và xử lý của ngành Công Thương trên địa phận tỉnh

Ngày ban hành: 15/04/2022

Bạn đang đọc: Thông tin thị trường

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường, Đo đạc và Bản đồ tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện, xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường

Công bố thủ tục hành chính mới phát hành, sửa đổi, bổ trợ và bãi bỏ trong nghành Môi trường, Đo đạc và Bản đồ tiếp đón tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện, xã thuộc thẩm quyền quản trị và xử lý của ngành Tài nguyên và Môi trường
Ngày phát hành : 15/04/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 16/4/2022)

Phân loại Lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước ( kể từ ngày 16/4/2022 )
Ngày phát hành : 15/04/2022

Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn trên địa bàn huyện Đồng Phú (đợt 19)

Phê duyệt list, kinh phí đầu tư tương hỗ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng tác động bởi đại dịch Covid-19 tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Yakjin TP HCM trên địa phận huyện Đồng Phú ( đợt 19 )
Ngày phát hành : 14/04/2022

Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 (AstraZeneca) liều bổ sung và nhắc lại đợt 9 năm 2022

Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 ( AstraZeneca ) liều bổ trợ và nhắc lại đợt 9 năm 2022
Ngày phát hành : 14/04/2022

Quy chế phối hợp, xử lý và giải quyết trường hợp công dân tập trung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Quy chế phối hợp, giải quyết và xử lý và xử lý trường hợp công dân tập trung chuyên sâu khiếu nại, tố cáo, đề xuất kiến nghị, phản ánh
Ngày phát hành : 13/04/2022

Lập kế hoạch nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV tại cơ sở điều trị năm 2023

Lập kế hoạch nhu yếu sử dụng thuốc kháng HIV tại cơ sở điều trị năm 2023
Ngày phát hành : 13/04/2022

Hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà trên địa bàn tỉnh

Hướng dẫn trong thời điểm tạm thời về quản trị chất thải so với trường hợp F0 cách ly tại nhà trên địa phận tỉnh
Ngày phát hành : 13/04/2022

Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 từ nguồn tạm mượn dự phòng ngân sách địa phương thực hiện 02 dự án khẩn cấp.

Bổ sung kế hoạch vốn góp vốn đầu tư công năm 2022 từ nguồn tạm mượn dự trữ ngân sách địa phương triển khai 02 dự án Bất Động Sản khẩn cấp .
Ngày phát hành : 12/04/2022

Chuẩn bị triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Chuẩn bị tiến hành tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi
Ngày phát hành : 12/04/2022

Tăng cường đảm bảo an toàn trong dạy học trực tiếp cho trẻ mầm non, học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục

Tăng cường bảo vệ bảo đảm an toàn trong dạy học trực tiếp cho trẻ mần nin thiếu nhi, học viên, học viên tại những cơ sở giáo dục
Ngày phát hành : 12/04/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 09/4/2022)

Phân loại Lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước ( kể từ ngày 09/4/2022 )
Ngày phát hành : 08/04/2022

Triển khai thực hiện công khai, kê khai giá trang thiết bị y tế

Triển khai triển khai công khai minh bạch, kê khai giá trang thiết bị y tế
Ngày phát hành : 06/04/2022

Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đồng Phú (đợt 17)

Phê duyệt list, kinh phí đầu tư tương hỗ người lao động ngừng việc do tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa phận huyện Đồng Phú ( đợt 17 )
Ngày phát hành : 06/04/2022

Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, huyện Chơn Thành (đợt 26)

Phê duyệt list, kinh phí đầu tư tương hỗ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn vất vả do đại dịch Covid-19, huyện Chơn Thành ( đợt 26 )
Ngày phát hành : 06/04/2022

Nghị định sửa đổi bổ sung các nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Nghị định sửa đổi bổ trợ những nghị định lao lý về điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư và hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ giáo dục nghề nghiệp
Ngày phát hành : 06/04/2022

Mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới

Mở cửa lại hoạt động giải trí du lịch trong điều kiện kèm theo thông thường mới
Ngày phát hành : 05/04/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 02/4/2022)

Phân loại Lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước ( Kể từ ngày 02/4/2022 )
Ngày phát hành : 01/04/2022

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước năm 2022

Phân công trách nhiệm cho những thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước năm 2022
Ngày phát hành : 01/04/2022

Công điện đôn đốc các nhiệm vụ cấp bách triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội

Công điện đôn đốc những trách nhiệm cấp bách tiến hành Chương trình hồi sinh và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội
Ngày phát hành : 01/04/2022

Điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh khối 9, khối 12 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

Điều chỉnh việc tổ chức triển khai dạy học trực tiếp so với học sinh khối 9, khối 12 tại những cơ sở giáo dục trên địa phận tỉnh
Ngày phát hành : 01/04/2022

Điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh khối 9, khối 12 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

Điều chỉnh việc tổ chức triển khai dạy học trực tiếp so với học sinh khối 9, khối 12 tại những cơ sở giáo dục trên địa phận tỉnh
Ngày phát hành : 01/04/2022

Thực hiện Công văn số 1265/BYT-DP ngày 15/3/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 1265 / BYT-DP ngày 15/3/2022 của Bộ Y tế
Ngày phát hành : 01/04/2022

Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Phê duyệt Chiến lược vương quốc tăng trưởng kinh tế tài chính số và xã hội số đến năm 2025, xu thế đến năm 2030
Ngày phát hành : 31/03/2022

Thông báo số lượng người có uy tín năm 2022

Thông báo số lượng người có uy tín năm 2022

Xem thêm: ‘Cơn say’ chứng khoán

Ngày phát hành : 31/03/2022

Ban hành quy định về chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Ban hành pháp luật về chủ trương khuyến khích, tặng thêm và tương hỗ góp vốn đầu tư trên địa phận tỉnh Bình Phước .
Ngày phát hành : 31/03/2022

Quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quy định về diện tích quy hoạnh nhà ở tối thiểu để ĐK thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa phận tỉnh Bình Phước .
Ngày phát hành : 31/03/2022

Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022 nguồn ngân sách địa phương.

Kéo dài thời hạn triển khai và giải ngân cho vay kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022 nguồn ngân sách địa phương .
Ngày phát hành : 31/03/2022

Ban hành Quy định về chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Ban hành Quy định về chủ trương khuyến khích, tặng thêm và tương hỗ góp vốn đầu tư trên địa phận tỉnh Bình Phước .
Ngày phát hành : 31/03/2022

Quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quy định về diện tích quy hoạnh nhà ở tối thiểu để ĐK thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa phận tỉnh Bình Phước .
Ngày phát hành : 31/03/2022

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi
Ngày phát hành : 30/03/2022

Điều chỉnh nội dung Phụ lục 2 Kế hoạch số 42/KH-UBND 22/02/2022 của UBND tỉnh Bình Phước

Điều chỉnh nội dung Phụ lục 2 Kế hoạch số 42 / KH-UBND 22/02/2022 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Phước
Ngày phát hành : 30/03/2022

kẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN CÁC NGÀY LỄ LỚN

kẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN CÁC NGÀY LỄ LỚN
Ngày phát hành : 28/03/2022

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi
Ngày phát hành : 28/03/2022

Về việc tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Về việc tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
Ngày phát hành : 25/03/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 26/3/2022)

Phân loại Lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước ( Kể từ ngày 26/3/2022 )
Ngày phát hành : 25/03/2022

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Hướng dẫn trong thời điểm tạm thời về tổ chức triển khai những chuyến bay trong nước chở khách thường lệ bảo vệ thích ứng bảo đảm an toàn, linh động, trấn áp hiệu suất cao dịch COVID-19
Ngày phát hành : 24/03/2022

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 3 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Hướng dẫn trong thời điểm tạm thời về tổ chức triển khai hoạt động giải trí vận tải đường bộ của 3 nghành nghề dịch vụ ( đường đi bộ, đường thủy trong nước, hàng hải ) bảo vệ thích ứng bảo đảm an toàn, linh động, trấn áp hiệu suất cao dịch COVID-19
Ngày phát hành : 23/03/2022

Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Bình Long (đợt 8)

Phê duyệt list, kinh phí đầu tư tương hỗ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do tác động ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa phận thị xã Bình Long ( đợt 8 )
Ngày phát hành : 21/03/2022

Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động bị ngừng việc do cách ly y tế để phòng, chống Covid-19 của Cty TNHH Sung Ju Vina (huyện Chơn Thành đợt 15)

Phê duyệt list, kinh phí đầu tư tương hỗ người lao động bị ngừng việc do cách ly y tế để phòng, chống Covid-19 của Cty TNHH Sung Ju Vina ( huyện Chơn Thành đợt 15 )
Ngày phát hành : 21/03/2022

Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người điều trị nhiễm bệnh Covid-19 (F0), người cách ly y tế (F1) để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Lộc Ninh (đợt 3)

Phê duyệt list, kinh phí đầu tư tương hỗ người điều trị nhiễm bệnh Covid-19 ( F0 ), người cách ly y tế ( F1 ) để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa phận huyện Lộc Ninh ( đợt 3 )
Ngày phát hành : 21/03/2022

Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19, Cty TNHH bao bì cao cấp S & K Vina (huyện Chơn Thành đợt 25)

Phê duyệt list, kinh phí đầu tư tương hỗ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19, Cty TNHH vỏ hộp hạng sang S và K Vina ( huyện Chơn Thành đợt 25 )
Ngày phát hành : 21/03/2022

Hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2021

Hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2021
Ngày phát hành : 18/03/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 19/3/2022)

Phân loại Lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước ( kể từ ngày 19/3/2022 )
Ngày phát hành : 18/03/2022

Đơn đề nghị của Phòng khám đa khoa Mỹ Anh

Đơn ý kiến đề nghị của Phòng khám đa khoa Mỹ Anh
Ngày phát hành : 17/03/2022

Cấp Phiếu tiếp nhận về lĩnh vực quản lý trang thiết bị y tế Công ty TNHH MTV TMDV Ju Young

Cấp Phiếu tiếp đón về nghành quản trị trang thiết bị y tế Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV TMDV Ju Young
Ngày phát hành : 17/03/2022

Ban hành Chương trình Nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành Chương trình Nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19
Ngày phát hành : 17/03/2022

Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh

Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh

Xem thêm: Apple (AAPL) Giá Cả Lịch Sử – https://mix166.vn

Ngày phát hành : 16/03/2022

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 20/02/2022 của UBND tỉnh

Điều chỉnh, bổ trợ Kế hoạch số 42 / KH-UBND ngày 20/02/2022 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh
Ngày phát hành : 16/03/2022