17 Bộ KH&CN: Nghiên cứu, phát triển về kinh tế số và xã hội số mới nhất

Theo quyết định số 411/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ban hành ngày 31/3/2022, Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 hướng tới việc thiết lập các vấn đề mang tính nền tảng cho kinh tế số và xã hội số.

Mục tiêu cơ bản của chiến lược là đến năm 2025, tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GDP, tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 80%, tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 70%… Đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GDP, tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20% còn tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 95%, tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 80%…
Giữa nhiều biện pháp cần được áp dụng, KH&CN được coi là giải pháp quan trọng để thực hiện thành công chiến lược. Trên cơ sở đó, Bộ KH&CN được giao phụ trách mảng nhiệm vụ nghiên cứu phát triển kinh tế số và xã hội số và có trách nhiệm cùng các bộ, ngành khác thực hiện 7 nhiệm vụ quan trọng: 1) Thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các công nghệ số mới, kết hợp với các công nghệ mở, mã nguồn mở để phát triển các nền tảng số quốc gia, nền tảng số ngành; 2) Xây dựng và triển khai các chương trình nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ số mới để tạo ra những nền tảng, sản phẩm, dịch vụ số mang đặc thù Việt Nam; 3) Tổ chức tìm kiếm, có chính sách chiêu mộ những chuyên gia hàng đầu về công nghệ số mới, công nghệ lõi, nền tảng số ở trong nước và nước ngoài về Việt Nam, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo về kinh tế số, đặc biệt là kinh tế số nền tảng và kinh doanh trực tuyến trên toàn quốc; 4) Rà soát, sửa đổi quy định, chính sách để khuyến khích doanh nghiệp trích lập 10% thu nhập tính thuế cho Quỹ KH&CN của doanh nghiệp, đồng thời được phép sử dụng Quỹ này để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số doanh nghiệp; 5) Xây dựng các khu nghiên cứu phát triển, thử nghiệm, ươm tạo, hỗ trợ khởi nghiệp phát triển kinh tế số; 6) Đầu tư nghiên cứu, xây dựng và chuyển giao các mô hình kinh doanh mới, mô hình mẫu về chuyển đổi số, kinh tế số; 7) Thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, xây dựng các nền tảng số chuyên ngành, hỗ trợ chuyển giao cho các đối tác cùng ứng dụng, kết nối, chia sẻ, dẫn dắt chuyển đổi số chuỗi cung ứng, phối hợp đa ngành để thiết lập nền tảng chuyển đổi số, kiến tạo hệ sinh thái mới