17 Khánh thành Trung tâm Hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ thứ hai tại trường đại học mới nhất

Trung tâm là không gian hợp tác chung giữa Phòng Văn hóa Thông tin, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Học viện Ngoại giao Việt Nam.

“Trung tâm này cùng với hơn 600 Không gian Hoa Kỳ trên khắp thế giới, giúp tăng cường đối thoại mở, và xây dựng cầu nối hiểu biết lẫn nhau, bằng việc hoạt động như các trung tâm học tập cho học sinh sinh viên, cũng như các không gian cộng đồng dành cho những người quan tâm tới văn hoá và các giá trị của Hoa Kỳ,” Đại sứ Knapper phát biểu tại sự kiện lễ cắt băng khánh thành Trung tâm ngày 24/5.

Cắt băng khánh thành Trung tâm Hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ tại Học viện Ngoại giao Việt Nam (DAV), Hà Nội.

Nằm trong khuôn viên của Học viện Ngoại giao Việt Nam (69 phố Chùa Láng, Hà Nội), Trung tâm mở cửa rộng rãi cho các học giả, nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên cũng như công chúng nói chung.
Đây là Không gian Hoa Kỳ hợp tác chung thứ hai ở miền Bắc Việt Nam, sau Không gian Hoa Kỳ tại trường Đại học Thái Nguyên, và được phát triển dựa trên thành công của những chương trình của Trung tâm Hoa Kỳ Hà Nội như STEM, nâng cao kỹ năng tiếng Anh, kỹ năng nghề, trao quyền cho phụ nữ và giới trẻ, và môi trường.
Nguồn:
Thông cáo báo chí