17 Phát hiện loại sóng từ mới dao động quanh lõi Trái đất mới nhất

Nhà địa vật lý Nicolas Gillet tại Đại học Grenoble Alpes (Pháp) và các cộng sự đã phát hiện một loại sóng từ (magnetic wave) mới dao động xung quanh lõi ngoài của Trái đất với chu kỳ bảy năm một lần, làm thay đổi cường độ từ trường của địa cầu trong suốt quá trình này.

Nhóm nghiên cứu gọi đây là sóng Magneto-Coriolis, bởi vì chúng di chuyển dọc theo trục quay của Trái đất theo hiệu ứng Coriolis. Kết quả nghiên cứu được công bố trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ (PNAS).
Nhóm nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ trường do Vệ tinh Swarm của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) thu thập trong hơn 20 năm, từ năm 1999 đến năm 2021. Họ kết hợp dữ liệu này với các phép đo từ trường được thực hiện bởi các cảm biến trên mặt đất, sau đó sử dụng mô hình máy tính để mô phỏng dòng đối lưu của chất lỏng trong lõi ngoài Trái đất. Kết quả là nhóm nghiên cứu lần đầu tiên phát hiện sự hiện diện của sóng Magneto-Coriolis.
“Nguồn gốc của loại sóng này cho đến nay vẫn là điều bí ẩn, nhưng chúng có thể xuất phát từ những nhiễu động nằm sâu bên trong lõi ngoài của Trái đất”, Gillet nhận định.
Nguồn: Livescience.com