17 Phát hiện một loài thực vật cực kỳ nguy cấp ở Thừa Thiên – Huế mới nhất

Trong chương trình dự án Carbon và Đa dạng sinh học giai đoạn II (CarBi II), các nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu khoa học Miền Trung (MISR), Đại học Y Dược Huế, WWF – Việt Nam và Bảo tàng Đại học Kagoshima, Nhật Bản đã phát hiện và mô tả một loài thực vật mới.

Tốt hoa aroang (Thottea aroangensis T.A. Le, D. Dien & Tagane), thuộc họ Mộc hương (Aristolochiaceae), ở xã Aroang, huyện A Lưới, Thừa Thiên-Huế.Chi có khoảng 45 loài, gồm những cây bụi nhỏ phân bố rộng ở châu Á. Ở Việt Nam đã ghi nhận 3 loài, đây là loài thứ 4 trong chi Thottea cho Việt Nam. Với số lượng cá thể thấp, loài được đề nghị đưa vào danh sách. Loài cực kì nguy cấp Critically Endangered (theo IUCN, 2012).