21 Các nhà nghiên cứu thuộc giới LGBTQ gặp nhiều trở ngại trong sự nghiệp mới nhất

Họ có nguy cơ bị quấy rối tại nơi làm việc cao hơn 31% so với các đồng nghiệp không thuộc giới LGBTQ.

Đây là kết quả của nghiên cứu mới được công bố trên Science Advances.
Nghiên cứu được thực hiện từ năm 2017 đến năm 2019, khảo sát hơn 25.000 người Mỹ làm việc trong các lĩnh vực STEM – khoảng 1.000 người trong số này tự xác định bản thân thuộc giới LGBTQ – về giới tính, khả năng tiếp cận các nguồn lực nghề nghiệp, cách đối xử của đồng nghiệp, sức khỏe thể chất và tinh thần, và ý định rời bỏ lĩnh vực STEM.
Câu trả lời của nhóm LGBTQ cho thấy trải nghiệm sự nghiệp tệ hơn so với nhóm không phải LGBTQ. Ví dụ, nhóm LGBTQ có nguy cơ cảm thấy lo lắng hoặc căng thẳng vì công việc cao hơn 22% và có khả năng đã từng nghĩ đến bỏ việc cao hơn 32%. Các kết quả tương tự nhau giữa các khu vực nhà nước, nghiên cứu, doanh nghiệp hay các ngành STEM khác nhau.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, những người nhìn nhận bản thân thuộc về một giới tính khác với giới tính của cơ thể và những người nhìn nhận bản thân không hoàn toàn là nam hay nữ còn thường gặp các vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần trong sự nghiệp hơn nữa.
Tác giả chính Erin Cech, giáo sư tại Đại học Michigan, hy vọng nghiên cứu mới sẽ cho thấy các lĩnh vực STEM cần phải thay đổi. “Tại nhiều tổ chức, có những người không cảm thấy đây là vấn đề cần được coi trọng – một phần vì chưa có dữ liệu nào cho thấy đây là vấn đề mang tính hệ thống,” Cech nói.
Cho đến nay, đây là dữ liệu quy mô nhất về LGBTQ ở các lĩnh vực STEM.

Nguồn:
https://www.science.org/content/article/deserves-our-attention-new-data-highlight-lgbtq-scientists-workplace-challenges
https://www.science.org/content/article/lgbtq-scientists-being-out-can-mean-more-publications