9 Bộ 50 đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm học 2021 – 2022 có đáp án mới nhất

Bộ 50 đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm học 2021 – 2022 có đáp án

Bộ 50 đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm học 2021 – 2022 có đáp án

Để ôn luyện và làm tốt những bài kiểm tra Toán lớp 7, dưới đây là Top 60 Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 tinh lọc, có đáp án gồm những đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề thi giữa kì 2, đề thi học kì 2 cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài thi Toán 7 .

Quảng cáo

Bạn đang đọc: Bộ 50 đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm học 2021 – 2022 có đáp án

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 7 theo Chương

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa kì 2 – Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (2 điểm): Số điện năng tiêu thụ của 20 hộ gia đình trong một tháng

( tính theo kWh ) được ghi lại ở bảng sau :

101
70
152
65
65
70
85
120
70
115
85
120
70
115
65
90
65
40
55
101

Quảng cáo

a ) Dấu hiệu ở đây là gì ?b ) Hãy lập bảng “ tần số ” .c ) Hãy tính số trung bình cộng và tìm mốt của tín hiệu ?

Bài 2 (2 điểm): Tính giá trị của biểu thức 2×4 – 5×2 + 4x tại x = 1 và x = -1/2

Bài 3 (3điểm): Cho hai đa thức:

P ( x ) = x4 + x3 – 2 x + 1Q. ( x ) = 2×2 – 2 x + x – 5a ) Tìm bậc của hai đa thức trên .b ) Tính P ( x ) + Q. ( x ) ; P ( x ) – Q. ( x ) .

Bài 4 (3 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D. Kẻ DH vuông góc với BC tại H.

a ) Chứng minh tam giác ABD = tam giác HBDb ) Hai đường thẳng DH và AB cắt nhau tại E. Chứng minh tam giác BEC cân .c ) Chứng minh AD Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Bài 1 (2 điểm)

a ) Dấu hiệu ở đây là số điện năng tiêu thụ của mỗi hộ mái ấm gia đình ( tính theo kWh ) trong một tháng ( 0,5 điểm )b ) Lập bảng tần số : ( 0,5 điểm )

Giá trị (x) 40 55 65 70 85 90 101 115 120 152
Tần số (n) 1 2 5 4 2 1 2 1 1 1 N = 20

c )Giá trị trung bình ( 0,5 điểm )

Mốt của tín hiệu : M0 = 65. ( 0,5 điểm )

Bài 2 (2 điểm):

+ ) Thay x = 1 vào biểu thức 2×4 – 5×2 + 4 x ta được :2.14 – 5.12 + 4.1 = 1 ( 1 điểm )+ ) Thay x = 1 vào biểu thức 2×4 – 5×2 + 4 x ta được :

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)
(1điểm)

Quảng cáo

Bài 3 (3 điểm)

a ) P ( x ) = x4 + x3 – 2 x + 1Q. ( x ) = 2×2 – 2×3 + x – 5Bậc của đa thức P ( x ) là 4 .Bậc của đa thức Q. ( x ) là 3. ( 1 điểm )b ) P ( x ) + Q. ( x ) = x4 + x3 – 2 x + 1 + 2×2 – 2×3 + x – 5= x4 + ( x3 – 2×3 ) + 2×2 + ( – 2 x + x ) + ( 1 – 5 )= x4 – x3 + 2×2 – x – 4 ( 1 điểm )P ( x ) – Q. ( x ) = x4 + x3 – 2 x + 1 – ( 2×2 – 2×3 + x – 5 )= x4 + x3 – 2 x + 1 – 2×2 + 2×3 – x + 5= x4 + ( x3 + 2×3 ) – 2×2 + ( – 2 x – x ) + ( 1 + 5 )= x4 + 3×3 – 2×2 – 3 x + 6 ( 1 điểm )

Bài 3 (3 điểm)

Vẽ hình, ghi GT – KL đúng được 0,5 điểm

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 2 – Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1: (1.0 điểm) Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của học sinh một lớp 7 tại một trường THCS được cho trong bảng tần số sau:

Điểm số (x) 3 4 5 6 7 8 9 10
Tần số (n) 1 2 7 8 11 5 2 4 N = 40

a ) Dấu hiệu tìm hiểu ở đây là gì ? Dấu hiệu có bao nhiêu giá trị khác nhau ?b ) Tìm mốt. Tính số trung bình cộng .

Câu 2: (2.0 điểm)

a ) Thu gọn đơn thức A. Xác định phần thông số và tìm bậc của đơn thức thu gọn, biết :

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)

b ) Tính giá trị của biểu thức C = 3×2 y – xy + 6 tại x = 2, y = 1 .

Câu 3: (2.0 điểm) Cho hai đa thức:

M ( x ) = 3×4 – 2×3 + x2 + 4 x – 5N ( x ) = 2×3 + x2 – 4 x – 5a ) Tính M ( x ) + N ( x ) .b ) Tìm đa thức P ( x ) biết : P ( x ) + N ( x ) = M ( x )

Câu 4: (1.0 điểm) Tìm nghiệm của các đa thức sau:

a) Đề thi Học kì 2 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)

b ) h ( x ) = 2 x + 5

Câu 5: (1.0 điểm) Tìm m để đa thức f(x) = (m – 1)x2 – 3mx + 2 có một nghiệm x = 1.

Câu 6: (1.0 điểm) Cho Đề thi Học kì 2 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)
vuông tại A, biết AB = 6 cm, BC = 10cm. Tính độ dài cạnh AC và chu vi tam giác ABC.

Câu 7: (2.0 điểm) Cho Đề thi Học kì 2 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)
vuông tại A, đường phân giác của góc B cắt AC tại D. Vẽ Đề thi Học kì 2 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)
.

a) Chứng minh: Đề thi Học kì 2 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)

b ) Trên tia đối của AB lấy điểm K sao cho AK = HC. Chứng minh ba điểm K, D, H thẳng hàng .

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Câu 1.

a) Dấu hiệu điều tra: “Điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán của mỗi học sinh một lớp 7”        (0,25 điểm)

Số các giá trị khác nhau là 8.       (0,25 điểm)

b) Mốt của dấu hiệu là 7 (vì đây giá trị có tần số lớn nhất: 11)        (0,25 điểm)

Số trung bình cộng :

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)
      (0,25 điểm)

Câu 2.

a) Đề thi Học kì 2 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)

      (0,5 điểm)

Hệ số: Đề thi Học kì 2 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)
      (0,25 điểm)

Bậc của đơn thức A là 5 + 9 + 5 = 19.        (0,25 điểm)

b ) Thay x = 2 ; y = 1 vào biểu thức C = 3×2 y – xy + 6 ta được :C = 3.22.1 – 2.1 + 6 = 16

Vậy C = 16 tại x = 2 và y = 1.        (1 điểm)

Câu 3.

a ) M ( x ) = 3×4 – 2×3 + x2 + 4 x – 5 ; N ( x ) = 2×3 + x2 – 4 x – 5M ( x ) + N ( x ) = 3×4 + ( – 2×3 + 2×3 ) + ( x2 + x2 ) + ( 4 x – 4 x ) + ( – 5 – 5 )

= 3×4 + 2×2 – 10        (1 điểm)

b ) Ta có : P ( x ) + N ( x ) = M ( x )Nên P ( x ) = M ( x ) – N ( x )= ( 3×4 – 2×3 + x2 + 4 x – 5 ) – ( 2×3 + x2 – 4 x – 5 )= 3×4 + ( – 2×3 – 2×3 ) + ( x2 – x2 ) + ( 4 x + 4 x ) + ( – 5 + 5 )

= 3×4 – 4×3 + 8x        (1 điểm)

Câu 4.

a) Đề thi Học kì 2 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)

Vậy Đề thi Học kì 2 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)
là nghiệm của đa thức g(x)        (0,5 điểm)

b) Đề thi Học kì 2 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)

Vậy Đề thi Học kì 2 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)
là nghiệm của đa thức h(x)        (0,5 điểm)

Câu 5.

f ( x ) = ( m – 1 ) x2 – 3 mx + 2x = 1 là một nghiệm của đa thức f ( x ) nên ta có :f ( 1 ) = ( m – 1 ). 12 – 3 m. 1 + 2 = 0=> – 2 m + 1 = 0 =>

Vậy với Đề thi Học kì 2 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)
đa thức f(x) có một nghiệm x = 1.        (1 điểm)

Câu 6.

Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác vuông ABC ta có :BC2 = AB2 + AC2

=> AC2 = BC2 – AB2 = 102 – 62 = 64        (0,5 điểm)

=> AC = Đề thi Học kì 2 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)
= 8cm

Chu vi Đề thi Học kì 2 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)
: AB + AC + BC = 6 + 8 + 10 = 24 cm        (0,5 điểm)

Câu 7.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)

Xem thêm: Ôn thi GPLX 600 Câu (Pro) (Mod + Hack) [Mở Khóa Phiên Bản Đầy Đủ] App, Giáo dục v3.0.2

a ) Xét hai tam giác vuông ABD và HBD có :BD là cạnh chungDA = DH ( D nằm trên tia phân giác của góc B )

Do đó: Đề thi Học kì 2 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)
(cạnh huyền – cạnh góc vuông)        (1 điểm)

b )

Từ câu a) có Đề thi Học kì 2 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)

Mà AK = HC ( gt )Nên AB + AK = BH + HC=> BK = BC

Suy ra,Đề thi Học kì 2 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)
cân tại B.

Khi đó, BD vừa là phân giác, vừa là đường cao xuất phát từ đỉnh B

=> D là trực tâm của Đề thi Học kì 2 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)

(Do D là giao của hai đường cao BD và AC)        (0,5 điểm)

Mặt khác, Đề thi Học kì 2 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)

=> KH là đường cao kẻ từ đỉnh K của Đề thi Học kì 2 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)
nên KH phải đi qua trực tâm D.

Vậy ba điểm K, D, H thẳng hàng.        (0,5 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Đại số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Tự luận)

Câu hỏi

Kết quả kiểm tra môn Văn của 35 học viên lớp 7B như sau :

6 8 5 8 9 5 7
8 8 9 7 5 9 8
9 7 9 3 8 6 9
8 9 7 3 10 7 10
7 6 8 6 8 9 6

a. Dấu hiệu cần chăm sóc là gì ?
b. Có bao nhiêu giá trị khác nhau ?
c. Lập bảng tần số
d. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của tín hiệu
e. Vẽ biểu đồ cột ứng với bảng tần số
f. Số học sinh đạt điểm 9 chiểm bao nhiêu Tỷ Lệ ?

Đáp án và thang điểm

a. Dấu hiệu cần quan tâm là kết quả kiểm tra môn Văn của 35 học sinh lớp 7B (1 điểm)

b. Có 7 giá trị khác nhau đó là: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (1 điểm)

c. Bảng tần số: (2 điểm)

Giá trị (x) 3 5 6 7 8 9 10
Tần số (n) 2 3 5 6 9 8 2 N = 35

d. Số trung bình cộng :

X = (3.2 + 5.3 + 6.5 + 7.6 + 8.9 + 9.8 + 10.2)/35 = 7,34 (1 điểm)

Mốt của dấu hiệu là Mo = 8 (1 điểm)

e. Vẽ biểu đồ cột (2 điểm)

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

f. Số học sinh đạt điểm 9 chiếm 8/35.100 = 22,86% (2 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Đại số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm)

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Chọn câu trả lời sai

A. Số tổng thể những giá trị ( không nhất thiết phải khác nhau ) của tín hiệu bằng số những đơn vị chức năng tìm hiểu
B. Các số liệu tích lũy được khi tìm hiểu về một tín hiệu gọi là số liệu thống kê
C. Tần số của một giá trị là số những đơn vị chức năng tìm hiểu
D. Số lần Open của một giá trị trong dãy giá trị của tín hiệu là tần số của giá trị đó .

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng

A. Tần số là những số liệu tích lũy được khi tìm hiểu về một tín hiệu
B. Tần số của một giá trị là một giá trị của tín hiệu
C. Cả A và B đều sai
D. Cả A và B đều đúng

BÀI 1: Thời gian giải xong một bài toán (tính theo phút) của 30 học sinh được ghi lại trong bảng sau:

10 6 14 8 7 3 9 3 9 4
5 3 3 10 8 4 8 4 8 7
7 8 9 9 9 7 10 5 13 8

Câu 3: Dấu hiệu cần quan tâm là:

A. Thời gian giải xong một bài toán của 30 học viên
B. Thời gian làm bài kiểm tra của học viên
C, Số học sinh tham gia giải toán
D. Thời gian làm xong bài văn của học viên

Câu 4: Số học sinh giải bài toán trong 9 phút chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 17,66 % B. 17,3 % C. 16,67 % D. 16,9 %

Câu 5: Thời gian học sinh giải xong bài toán đó nhanh nhất là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: Thời gian giải toán trung bình của 30 học sinh là:

A. 8,27 B. 7,27 C. 7,72 D. 6,72

Câu 7: Mốt của dấu hiệu là:

A. 10 B. 15 C. 7 D. 8

BÀI 2: Thời gian đi từ nhà đến trường (tính theo phút) của 40 học sinh được ghi lại trong bảng sau:

10 6 12 8 7 3 15 3 10 7
5 3 3 10 8 5 8 7 8 15
7 8 10 10 12 7 10 5 15 8
7 6 7 8 10 10 7 10 15 10

Câu 8: Thời gian đi từ nhà đến trường trung bình của 40 học sinh là:

A. 8,375 B. 8,47 C. 7,86 D. 7,95

Câu 9: Có bao nhiêu học sinh đi từ nhà đến trường 10 phút?

A. 6 B. 9 C. 10 D. 5

Câu 10: Mốt của dấu hiệu là:

A. 10 B. 12 C. 15 D. 8

Câu 11: Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu?

A. 11 B. 10 C. 9 D. 8

Câu 12: Số bạn đi từ nhà đến trường trong 12 phút chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 6 % B. 5 % C. 6,3 % D. 5,5 %

Câu 13: Thời gian đi từ nhà đến trường nhanh nhất là:

A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 14: Có bao nhiêu bạn đi từ nhà đến trường mất hơn 10 phút?

A. 27 B. 37 C. 26 D. 18

BÀI 3: Điều tra về số con trong mỗi gia đình của 40 gia đình của một thôn được ghi lại trong bảng sau

1 2 2 3 5 3 0 3 1 5
5 3 3 4 2 5 2 2 1 2
3 2 0 1 2 2 1 2 4 1
2 2 1 2 1 2 4 2 1 1

Câu 15: Có bao nhiêu giá trị của dấu hiệu?

A. 38 B. 40 C. 42 D. 36

Câu 16: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Câu 17: Mốt của dấu hiệu là:

A. 10 B. 15 C. 2 D. 6

Câu 18: Tần số của gia đình có 2 con là:

A. 2 B. 6 C. 10 D. 15

Câu 19: Số gia đình có 5 con chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 10 % B. 15 % C. 12 % D. 11 %

Câu 20: Số gia đình không có con chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 5 % B. 6 % C. 7 % D. 4 %

BÀI 4: Thời gian giải xong một bài toán (tính theo phút) của 40 học sinh được ghi lại trong bảng sau:

10 5 7 5 6 3 8 6 12 3
9 8 10 7 3 4 5 10 9 9
9 8 13 13 4 13 8 9 7 7
10 9 8 7 8 12 10 3 4 8

Câu 21: Dấu hiệu cần quan tâm là:

A. Thời gian làm bài kiểm tra học kì toán
B. Số học sinh nữ trong 40 học viên
C. Thời gian giải xong một bài toán của 30 học viên
D. Thời gian giải xong một bài toán của 40 học viên

Câu 22: Số trung bình cộng là:

A. 7.8 B. 7,75 C. 7,725 D. 7,97

Câu 23: Có bao nhiêu bạn giải xong bài toán trong 12 phút?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 24: Số bạn giải xong bài toán đó trong 5 phút chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 7,67 % B. 7,5 % C. 7,34 % D. 7,99 %

Câu 25: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

Đáp án và thang điểm

Mỗi câu trả lời đúng được 0.4 điểm

1 2 3 4 5 6 7
C C A C B B D
8 9 10 11 12 13 14
A C A D B D A
15 16 17 18 19 20 21
B C C D A A D
22 23 24 25
C A B B

Bảng tần số bài 1 :

Giá trị (x) 3 4 5 6 7
Tần số (n) 4 3 2 1 4
Giá trị (x) 8 9 10 13 14
Tần số (n) 6 5 3 1 1 N=30

Bảng tần số bài 2 :

Giá trị (x) 3 5 6 7 8 10 12 15
Tần số (n) 4 3 2 8 7 10 2 4 N =40

Bảng tần số bài 3 :

Giá trị (x) 0 1 2 3 4 5
Tần số (n) 2 10 15 6 3 4 N = 40

Bảng tần số bài 4 :

Dấu hiệu (x) 3 4 5 6 7
Tần số (n) 4 3 3 2 5
Dấu hiệu (x) 8 9 10 12 13
Tần số (n) 7 6 5 2 3

Xem thêm đề thi Toán lớp 7 tinh lọc, có đáp án hay khác :
Đã có giải thuật bài tập lớp 7 sách mới :

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Xem thêm: Thiết kế một sản phẩm tuyên truyền về chủ đề giáo dục an toàn giao thông đường bộ

Tuyển tập Đề thi các môn học lớp 7 năm học 2021 – 2022 học kì 1, học kì 2 được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình và cấu trúc ra đề thi trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Giải bài tập lớp 7 sách mới những môn học