9 Bộ câu hỏi Rung chuông vàng lớp 2 có đáp án mới nhất

Ngày đăng : 03/02/2021, 17 : 36

Câu 17: Loài vật nào dưới đây vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước.. Trường của chúng em rất rộng và đẹp.[r] (1)CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG KHỐI 2 Câu 1: Chữ bảng chữ chữ nào? Đáp án: A Câu 2: Số lớn có chữ số số nào? A 98 B 99 C 100 Đáp án: B 99 Câu 3: Con cua có càng? Đáp án: 2 Câu 4: Ông bảo vệ trường em tên …… Đáp án: Tài Câu 5: Con vật có vịi dài gì? Đáp án: Voi Câu 6: Thủ đô nước ta gì? A Đà nẵng B Hà Nội C Hải Phòng Đáp án: B Hà Nội Câu 7: Một năm bắt đầu mùa nào? A Mùa xuân B Mùa thu C Mùa đông Đáp án: A Mùa xuân Câu 8: tối gọi … giờ? Đáp án: 19 giờ Câu 9: Em làm việc nhà giúp mẹ có bạn đến rủ chơi, em làm gì? A Em nhờ mẹ làm giúp chơi với bạn B Bỏ việc không làm chơi với bạn C Bảo bạn đợi, làm xong việc chơi với bạn Đáp án: C Câu 10: Đèn tín hiệu giao thơng gồm màu? A màu B màu C màu Đáp án: B màu (2)Đáp án: B làm tập Câu 11: Củ su hào phần su hào? Đáp án: Thân Câu 12: Điền tên loài chim vào chỗ chấm câu thành ngữ: “Nhanh …….” Đáp án: Cắt Câu 13: Mẹ mẹ em em gọi gì? Đáp án: Bà ngoại Câu 14: Trong hát “Cộc, cách, tùng, cheng” “cheng” tiếng kêu nhạc cụ nào? A Sênh B Thanh la C Mõ D Trống Đáp án: B Thanh la Câu 15: Mỗi ô tơ có bánh xe Hỏi tơ có bánh xe? Đáp án: 20 bánh xe Câu 16: Khi vẽ cờ tổ quốc, em cần màu nào? A Xanh, đỏ B Đỏ, vàng C, hồng, vàng Đáp án: B đỏ, vàng Câu 17: Loài vật vừa sống cạn vừa sống nước? A Cá cảnh B Cá voi C ếch Đáp án: C ếch Câu 18: Tháng năm 2018 có ngày? Đáp án: 31 ngày Câu 19: Câu sau thuộc kiểu câu “Ai gì?” A Chúng em học sinh lớp B Trường chúng em rộng đẹp C Chim hót líu lo sân trường Đáp án: A Câu 20: Ăn chậm nhai kỹ có lợi gì? A Không bị sâu B Cung cấp vitamin cho thể C Tránh bị nghẹn, hóc, thức ăn nghiền nát tốt Đáp án: C (3)A Kính yêu B Kính cận C Kính râm Đáp án: A.Kính yêu Câu 22: Số liền sau số nhỏ có chữ số số nào? Đáp án: 101 Câu 23: Ngày 20/10 ngày Nhà giáo Việt Nam hay sai: Đáp án: Sai Câu 24: Trường em có tất lớp? A 15 lớp B 16 lớp C 17 lớp Đáp án: C 17 lớp Câu 25: Tên gọi thành phần phép nhân là: A Số hạng, số hạng, tổng B Số bị trừ, số trừ, hiệu C.Thừa số, thừa số, tích Đáp án: C thừa số, thừa số, tích Câu 26: Ngồi học tư ảnh hưởng gì? A Làm em bị cận thị B Làm em bị cong vẹo cột sống C.Cả A B Đáp án: C Câu 27: Thứ bảy tuần ngày 24 tháng Vậy chủ nhật tuần sau ngày mấy? A Ngày 31 tháng B Ngày tháng C Ngày tháng Đáp án: B Ngày tháng 4 Câu 28: Có trống gà mái Hỏi có tất đơi chân? Đáp án: 11 đơi chân Câu 29: Học sinh lớp ngồi sau xe máy không cần đội mũ bảo hiểm hay sai? Đáp án: Sai Câu 30: Lời nói sau dúng trường hơp: Bạn sơ ý làm rây mực vào em? A Mình cảm ơn bạn B Xin lỗi bạn, lỡ tay C Bạn có buồn khơng Đáp án: B.Xin lỗi bạn, lỡ tay (4)Đáp án: đuôi Câu 32: Câu nói: “đi tớ vừa mái chèo, vừa bánh lái đấy! bạn xem này.” Là câu nói của nhân vật ( trích tập đọc lớp 2) Câu 33: Điền vào chỗ trống: “Công núi thái sơn

Xem thêm: Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh THPT

– Xem thêm –

Xem thêm: Bộ câu hỏi Rung chuông vàng lớp 2 có đáp án,

Xem thêm: GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC – Tài liệu text