9 Chuẩn đầu ra của chương trình đạo tạo (Cao học) mới nhất

1. Chuẩn về kiến thức chuyên môn, năng lực chuyên môn:

1.1. Kiến thức chung trong Đại học Quốc gia Hà Nội:

– Nắm được kiến thức và kỹ năng nền tảng chung về triết học ; nắm được kiến thức và kỹ năng chung về phương pháp luận điều tra và nghiên cứu khoa học, nhận thức đúng đắn về lý luận và đường lối chính trị của Đảng và Nhà nước ; có nhân sinh quan chân chính và thế giới quan khoa học văn minh .

– Sử dụng được một ngoại ngữ ở mức B1 trở lên theo khung tham chiếu châu Âu.

Bạn đang đọc: Chuẩn đầu ra của chương trình đạo tạo (Cao học)

1.2. Kiến thức nhóm chuyên ngành và chuyên ngành:

– Có kỹ năng và kiến thức nâng cao về điều tra và nghiên cứu Nước Ta học theo kim chỉ nan khu vực với chiêu thức điều tra và nghiên cứu liên ngành, đa ngành, chuyên ngành theo nghành ; nắm vững những thủ pháp, thủ pháp, kĩ thuật và công cụ trong điều tra và nghiên cứu Nước Ta học .
– Có kỹ năng và kiến thức nâng cao về quốc gia và con người Nước Ta ( bao quát những yếu tố, nghành thuộc khoa học Xã hội – Nhân văn : văn hóa truyền thống, lịch sử vẻ vang, dân tộc bản địa, chính trị, kinh tế tài chính, du lịch, xã hội, ngôn từ, văn học, báo chí truyền thông và tiếp thị quảng cáo Nước Ta …. )
– Nắm vững một cách nâng cao, có mạng lưới hệ thống những hiện tượng kỳ lạ, những khái niệm, nội dung, những mối liên hệ và qui luật tăng trưởng của nhóm ngành và từng chuyên ngành đơn cử, từng bước lý giải và vận dụng chúng vào hoạt động giải trí thực tiễn, tăng trưởng văn hóa truyền thống, xã hội Nước Ta trong thời kì hội nhập .

1.3. Yêu cầu đối với luận văn:

Luận văn thạc sĩ trong chương trình đào tạo và giảng dạy thạc sĩ chuyên ngành Nước Ta học được xác lập là một khu công trình khoa học biểu lộ mức độ nắm vững những kỹ năng và kiến thức trình độ về triết lý, thực hành thực tế và kỹ năng và kiến thức vận dụng những chiêu thức nghiên cứu và điều tra của học viên trong việc xử lý một yếu tố khoa học cụ thể thuộc nghành Nước Ta học .
Đề tài luận văn thuộc một yếu tố khoa học do người hướng dẫn ý kiến đề nghị, được Bộ môn và Thường trực Hội đồng khoa học và đào tạo và giảng dạy Khoa VNH và TV trải qua, được Hiệu trưởng Trường đại học KHXH&NV ra quyết định hành động giao đề tài, người hướng dẫn. Học viên thực thi luận văn theo đề tài được giao dưới sự hướng dẫn của cán bộ được phân công .
Các tác dụng của luận văn phải chứng tỏ được tác giả đã biết vận dụng chiêu thức điều tra và nghiên cứu và những kỹ năng và kiến thức được trang bị trong quy trình học tập để giải quyết và xử lý những yếu tố đơn cử của đề tài. Kết quả nghiên cứu và điều tra trong luận văn là thành quả điều tra và nghiên cứu của riêng tác giả luận văn ; nội dung của luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu và điều tra nào của người khác ; việc sử dụng tài liệu, tư liệu của người khác nếu chưa công bố phải được sự chấp thuận đồng ý của tác giả, còn nếu đã công bố phải có trích dẫn rõ ràng ; luận văn phải bộc lộ năng lực điều tra và nghiên cứu độc lập, tư duy phát minh sáng tạo, tư duy phê phán, ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm, tính trung thực, đạo đức điều tra và nghiên cứu và niềm đam mê điều tra và nghiên cứu của học viên .
Luận văn thạc sĩ trong chương trình đào tạo và giảng dạy thạc sĩ chuyên ngành Nước Ta học có dung tích khoảng chừng 80 trang A4, được chế bản theo mẫu qui định chung của Đại học Quốc gia Hà Nội .

2. Chuẩn về kĩ năng

a) Kỹ năng nghề nghiệp (kỹ năng cứng):

Học viên trình độ thạc sĩ chuyên ngành Nước Ta học được trang bị những kỹ năng và kiến thức đa phần sau đây :
– Kỹ năng điều tra và nghiên cứu khoa học và giảng dạy Nước Ta học .
– Kỹ năng và chiêu thức điều tra và nghiên cứu khu vực học ; kiến thức và kỹ năng khảo sát, tìm hiểu, điền dã, điều tra và nghiên cứu và tích lũy tư liệu thực địa ; trong bước đầu nghiên cứu và phân tích, tổng hợp tư liệu theo hướng liên ngành để xử lý một yếu tố đơn cử tương quan đến Nước Ta học .
– Biết ứng dụng kiến thức và kỹ năng về lý luận và chiêu thức nghiên cứu và điều tra chuyên ngành, liên ngành trong quy trình tiến hành những đề tài điều tra và nghiên cứu và công bố hiệu quả điều tra và nghiên cứu, nhằm mục đích trong bước đầu nâng cao năng lực độc lập, phát minh sáng tạo trong nghiên cứu và điều tra, giảng dạy Nước Ta học .
– Có giải pháp tư duy khoa học, có năng lực nghiên cứu và phân tích, tổng hợp nhìn nhận những yếu tố đơn cử tương quan đến quốc gia và con người Nước Ta .

b) Kỹ năng bổ trợ:

– Kỹ năng cá thể : có kiến thức và kỹ năng thao tác độc lập, dữ thế chủ động trong việc làm nhằm mục đích đạt hiệu suất cao cao nhất .

– Kỹ năng thuyết trình và tiếp nhận thông tin: có kỹ năng thuyết trình và truyền đạt, giảng dạy về Việt Nam học; biết chủ động tiếp cận và tích cực lĩnh hội các thông tin khoa học mới, các hướng, phương pháp nghiên cứu mới, …

Xem thêm: Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

– Kỹ năng tiếp xúc : biết vận dụng kiến thức và kỹ năng văn hóa truyền thống và kinh nghiệm tay nghề ứng xử vào hoạt động giải trí thực tiễn, từng bước thiết lập và tăng trưởng những hoạt động giải trí hợp tác trong nghiên cứu và điều tra khoa học, nhất là với giới nghiên cứu và điều tra khoa học quốc tế chăm sóc đến Nước Ta học ; có trình độ ngoại ngữ B1 ( khung tham chiếu châu Âu ), để đọc, hiểu và tiếp cận với những nguồn tài liệu quốc tế và trao đổi học thuật với chuyên viên quốc tế .
– Kỹ năng công nghệ thông tin : sử dụng thành thạo những công cụ tin học như những ứng dụng văn phòng ( Microsoft Word, Excel, Powerpoint, … ) và những ứng dụng ship hàng công tác làm việc trình độ ; thành thạo trong việc tìm kiếm tài liệu trên Internet ship hàng cho việc học tập, nghiên cứu và điều tra ; có năng lực tiếp cận với những nguồn số hóa, đơn phương ( web ) và 2 chiều ( email ), tiếp xúc từ xa … .

3. Chuẩn về phẩm chất đạo đức

a ) Trách nhiệm công dân : Có ý thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường, tư duy tăng trưởng vững chắc và ý thức Giao hàng hội đồng .
b ) Đạo đức, ý thức cá thể, đạo đức nghề nghiệp, thái độ Giao hàng : Có đạo đức khoa học, chuyên nghiệp, tích cực mày mò kỹ năng và kiến thức, tìm tòi thực tiễn góp thêm phần thôi thúc chuyên ngành Nước Ta học không ngừng tăng trưởng .
c ) Thái độ tích cực, yêu nghề : Trung thực, có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm và niềm tin hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp, yêu việc làm .

4. Vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

– Thạc sĩ Nước Ta học hoàn toàn có thể đảm nhiệm những việc làm trình độ tương quan đến nhiều nghành khoa học xã hội khác nhau, đặc biệt quan trọng có lợi thế ở những việc làm yên cầu năng lực điều tra và nghiên cứu tổng hợp, liên ngành .
– Thạc sĩ Nước Ta học hoàn toàn có thể giảng dạy và nghiên cứu và điều tra sâu xa những nghành, những học phần trong chương trình đào tạo và giảng dạy Nước Ta học tại những trường cao đẳng, đại học, những học viện chuyên nghành, viện điều tra và nghiên cứu trên khoanh vùng phạm vi cả nước .
– Thạc sĩ Nước Ta học hoàn toàn có thể trở thành những nhân viên, chuyên viên nghiên cứu và phân tích, tư vấn những yếu tố tương quan đến quốc gia và con người Nước Ta ; về chủ trương và tiềm năng tăng trưởng văn hóa truyền thống, xã hội, kinh tế tài chính, du lịch, góp vốn đầu tư, môi trường tự nhiên … tại những Sở, Phòng, Ban, Ngành trong khoanh vùng phạm vi cả nước và những công ty, tổ chức triển khai, cơ quan phi abcxyz, cơ quan tổ chức triển khai quốc tế … v.v.
– Thạc sĩ Nước Ta học hoàn toàn có thể đảm nhiệm việc làm tương quan đến những hoạt động giải trí nhiệm vụ như : giảng dạy tiếng Việt, hướng dẫn du lịch, chỉnh sửa và biên tập, làm công tác làm việc xuất bản, … v.v, tại những cơ quan báo chí truyền thông – truyền thông online, những nhà xuất bản, những cơ quan trong mạng lưới hệ thống chính trị …

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Học viên tốt nghiệp cao học ngành Nước Ta học hoàn toàn có thể thao tác ở những đơn vị chức năng kinh tế tài chính, xã hội, văn hóa truyền thống có quan hệ giữa Nước Ta và những nước ; hoàn toàn có thể nghiên cứu và điều tra và giảng dạy Nước Ta học, tiếng Việt và Văn hóa Nước Ta ở những trường đại học, cao đẳng của Nước Ta và những nước trên quốc tế .
Thạc sĩ Nước Ta học hoàn toàn có thể liên tục học tập ở bậc tiến sỹ chuyên ngành Nước Ta học tại những trường Đại học và Viện điều tra và nghiên cứu ở Nước Ta và những nước trên quốc tế .

6. Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo

6.1. Tài liệu trong nước

 1. Chính phủ: Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chí phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014-2015.
 2. 2. Bộ GD&ĐT: Quyết định số 44/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học.
 3. Bộ GD&ĐT: Quyết định số 33/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/8 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Qui chế công tác người nước ngoài học tại Việt Nam.
 4. ĐHQG Hà Nội: Công văn số 278/ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2003 của Giám đốc ĐHQGHN: Hướng dẫn về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại ĐHQGHN.
 5. ĐHQG Hà Nội: Công văn số 1509/QĐ-TCCB ngày 24 tháng 04 năm 2008 của Giám đốc ĐHQGHN về việc thành lập Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt thuộc Trường Đại học KHXH&NV và giao nhiệm vụ đào tạo ngành Việt Nam học (chuyên ngành A và chuyên ngành B) trên cơ sở Khoa Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam.
 6. 6. ĐHQG Hà Nội: Công văn số 1881/HD-ĐT ngày 04 tháng 06 năm 2013 về việc hướng dẫn xây dựng qui hoạch ngành/ chuyên ngành đào tạo của ĐHQGHN giai đoạn 2014-2020.
 7. ĐHQG Hà Nội: Công văn số 1511/SĐH ngày 12 tháng 10 năm 2006 về việc hướng dẫn chuyển đổi chương trình đào tạo sau đại học phù hợp với thể thức đào tạo tín chỉ.
 8. ĐHQG Hà Nội: Công văn số 1941/SĐH ngày 15 tháng 11 năm 2006 về việc hướng dẫn xây dựng khung chương trình đào tạo sau đại học.
 9. 9. ĐHQG Hà Nội: Quyết định số 3810/KHCN ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về Ban hành Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.
 10. ĐHQG Hà Nội: Quyết định số 665/SĐH, ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Giám đốc ĐHQG Hà Nội về Quy định tạm thời về mở chuyên ngành và sửa đổi khung chương trình đào tạo sau đại học;
 11. ĐHQG Hà Nội: Công văn số 1885/ĐHQGHN-KHTC ngày 24 tháng 06 năm 2010 về việc dự thảo phương án thí điểm về kinh phí đào tạo sau đại học ở ĐHQG Hà Nội.
 12. ĐHQG Hà Nội & Viện KHXH Việt Nam: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 3, 6 tập. Nxb ĐHQG.
 13. Trường ĐHKHXHNV số 2537/XHNV/ĐT, ngày 29/12/2011: Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh và quản lý đào tạo sinh viên NN học tại Khoa VNH&TV.
 14. Viện VNH&KHPT: Đề án mở chuyên ngành đào tạo thạc sỹ Việt Nam học, 2003.
 15. Viện VNH&KHPT: Đề án “Đào tạo thạc sỹ Việt Nam học đạt trình độ quốc tế” (trong nhiệm vụ chiến lược phát triển chuyên ngành Việt Nam học đạt trình độ quốc tế), 2007.
 16. Viện VNH&KHPT (ĐHQG  Hà  Nội),  ĐHSP  Hà  Nội,  Trường  ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh). Kỷ yếu Hội thảo Thống nhất chương trình đào tạo ngành Việt Nam học ở Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, 2009.

6.2. Tài liệu nước ngoài:

 1. The Graduate University for Advanced Studies – Sokendai, Doctoral Program in Japanese Studies
 2. The George Washington University, Graduate Program Handbook American Studies 2009-10, A Program in American Studies;
 3. The University of  Maryland,  A in  American  Studies Program Description;
 4. Ewha Woman University, A of Philosophy in Korean Studies (Korean Culture) program.
 5. The National Institute of Development Administration (NIDA), Doctor of Philosophy Program in Chinese Studies (International and Continuing Program from M.A. to Ph.D.), Curriculum 2011;
 6. Yonsei University, Doctoral Degree Programs in Korean Studies;
 7. Chulalongkorn University, M.A Program in Thai Studies Program.

6.3. Các khung chương trình đào tạo của các chuyên ngành đào tạo tương tự áp dụng trong 5 năm trở lại đây

 1. Chương trình đào tạo Trung Quốc học tại Viện Nghiên cứu phát triển hành chính quốc gia (Thái Lan)
 2. Chương trình đào tạo Nhật Bản học tại Trung tâm Quốc tế nghiên cứu Nhật Bản học (Nhật Bản)
 3. Chương trình đào tạo Thái học tại trường Đại học Chulalongkorn (Thái Lan).
 4. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Việt Nam học tại Viện VNH&PT, Đại học Quốc gia Hà Nội (hệ chuẩn và trình độ quốc tế).
 5. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Việt Nam học tại Trường đại học Sư phạm 1 Hà Nội.
 6. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Việt Nam học tại Trường đại học KHXH&NV, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh.
 7. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quốc tế học tại Trường đại học KHXH&NV, ĐHQGHN.
 8. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Đông phương học tại Trường đại học KHXH&NV, ĐHQGHN.
 9. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Lịch sử Văn hóa Việt Nam tại Trường đại học KHXH&NV, ĐHQGHN.
 10. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Nhân học tại Trường đại học KHXH&NV, ĐHQGHN.

7. Chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu ra chương trình đào tạo thạc sĩ Việt Nam học: Tương đương bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho VIệt Nam .

Xem thêm: Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

Share this: