9 Đề Thi Cuối Học Kì 1 Lớp 5 Môn Toán Mới Nhất, 32 Đề Ôn Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 5 – Tốp 10 Dẫn Đầu Bảng Xếp Hạng Tổng Hợp Leading10 mới nhất

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2021 – 2022 là đề kiểm tra định kì cuối học kì 1 có đáp án chi tiết kèm theo. Đề thi học kì 1 lớp 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, rèn luyện các dạng bài tập Toán chuẩn bị cho bài thi học kì 1. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô khi ra đề cho các em học sinh ôn tập.

Bạn đang xem : Đề thi cuối học kì 1 lớp 5

Đề thi Toán lớp 5 học kì 1 Số 1

Em hãy khoanh vào vần âm trước câu phỏng vấn đúng hay nối để tạo thành đáp án đúng ở những câu hỏi trắc nghiệm và giải những bài tập tự luận sau .

Câu 1: (M1 – 1 điểm) Chữ số 8 trong số thập phân 95,824 có giá trị là:

Bạn đang đọc: Đề Thi Cuối Học Kì 1 Lớp 5 Môn Toán Mới Nhất, 32 Đề Ôn Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 5 – Tốp 10 Dẫn Đầu Bảng Xếp Hạng Tổng Hợp Leading10

Bạn đang đọc : Đề Thi Cuối Học Kì 1 Lớp 5 Môn Toán Mới Nhất, 32 Đề Ôn Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 5

A.B.*C.*D. 8

Câu 2: ( M1 – 1 điểm)

*viết dưới dạng số thập phân là :A. 3,900B. 3,09C. 3,9D. 3,90

Câu 3: ( M1 – 1 điểm) Nối mỗi số ở cột bên trái với cách đọc thích hợp ở cột bên phải:

Câu 4: (M2 – 1 điểm) 3 m2 14 cm2 = … m2

A. 3,14 B. 3,0014 C. 314D. 30014

Câu 5: (M2 – 1 điểm) Số dư trong phép chia 13,6: 0,24 (nếu thương lấy 2 chữ số ở phần thập phân) là:

A. 16B. 0,16 C. 0,016 D. 0,0016

Câu 6: (M2 – 1 điểm) Lớp 5A có 15 bạn nam và 20 bạn nữ. Tỉ số phần trăm của số bạn nam và số bạn nữ của lớp 5A là:

A. 15 % B. 75 %. C. 20 % D. 21 %

Câu 7: ( M1 – 1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a / 76,85 + 29,462 b / 30,51 – 23,8 c / 27,38 x 4,8 d / 136,94 : 6,6

Câu 8: (M2 – 1 điểm) Người ta thu hoạch ở 2 thửa ruộng được 5 tấn 8 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai là 10 tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Câu 9: (M3 – 1 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 38m, chiều rộng bằng

*chiều dài, trong đó diện tích quy hoạnh đất làm nhà chiếm 25 %. Tính :a. Diện tích của mảnh đất đó .b. Diện tích đất làm nhà là bao nhiêu mét vuông ?

Câu 10: ( M4 – 1 điểm) Tìm số có ba chữ số, biết rằng nếu bỏ chữ số 0 ở tận cùng bên phải số đó ta được số mới mà hiệu của số mới và số đã cho bằng 135.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

Câu 1: ( M1 – 1 điểm) Chữ số 8 trong số thập phân 95,824 có giá trị là:

– Đáp án C .

Câu 2: ( M1 – 1 điểm)

viết dưới dạng số thập phân là : – Đáp án B .

Câu 3: ( M1 – 1 điểm) Nối mỗi số ở cột bên trái với cách đọc thích hợp ở cột bên phải:

Câu 4: ( M2 – 1 điểm) 3 m2 14 cm2 = … m2

– Đáp án B .

Câu 5: ( M2 – 1 điểm) Số dư trong phép chia 13,6: 0,24 (nếu thương lấy 2 chữ số ở phần thập phân) là:

– Đáp án D .

Câu 6: (M2 – 1 điểm) Lớp 5A có 15 bạn nam và 20 bạn nữ. Tỉ số phần trăm của số bạn nam và số bạn nữ của lớp 5A là:

Tỉ số Tỷ Lệ của bạn nam so với bạn nữ là : 15 : 20 = 0,75 = 75 % – Đáp án B. 75 %

Câu 7: (M1 – 1 điểm) Đặt tính rồi tính:

Các em học viên tự đặt tính và công dụng như sau : a / 106,312 b / 6,71 c / 131,424 d / 66,15

Câu 8: ( M2 – 1 điểm) Người ta thu hoạch ở 2 thửa ruộng được 5,6 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai là 1,2 tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

– Tính được 1 ý đúng cho 0,5 đ. GiảiTa có sơ đồ như hình vẽ : Thửa ruộng thứ hai : | — — — — — — | 1,2 tạThửa ruộng thứ nhất : | — — — — — — | — — – | Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số thóc là 🙁 5,6 + 1,2 ) : 2 = 3,4 ( tạ ) = 340 kgThửa ruộng thứ hai thu hoạch được số thóc là : 5,6 – 3,4 = 2,2 ( tạ ) = 220 ( kg ) Đáp số : Thửa 1 : 340 kg ; Thửa 2 : 220 kg

Có thể giải Cách khác

Đổi 5,6 tạ = 560 kg1, 2 tạ = 120 kgThửa ruộng thứ hai : | — — — — — — | 120 kgThửa ruộng thứ nhất : | — — — — — — | — — – | Từ sơ đồ ta có nhận xét : nếu bớt số thóc ở thửa ruộng thứ nhất đi 120 kg thì ta được thửa ruộng thứ hai. Vậy nếu tổng trừ hiệu ta được hai lần số thóc ở thửa thứ hai. Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là 🙁 560 – 120 ) : 2 = 220 ( kg thóc ) Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là : 220 + 120 = 340 ( kg thóc ) Đáp số : Thửa 1 : 340 kg ; Thửa 2 : 220 kg

Câu 9: ( M3 – 1 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 38m, chiều rộng bằng

chiều dài, trong đó diện tích quy hoạnh quy hoạnh đất làm nhà chiếm 25 %. Tính : a. Diện tích của mảnh đất đó. b. Diện tích đất làm nhà là bao nhiêu mét vuông ? – Hs làm được 1 câu cho 0,5 đ. – Đúng được 1 ý cho 0,25 đ. Giảia / Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là : 38 x = 28,5 ( m ) Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là : 38 x 28,5 = 1083 ( mét vuông ) b. Diện tích đất làm nhà là : 1083 x 25 : 100 = 270,75 ( mét vuông ) Đáp số : a / 1083 mét vuôngb / 270,75 mét vuông

Câu 10: (M4 – 1 điểm) Tìm số có ba chữ số, biết rằng nếu bỏ chữ số 0 ở tận cùng bên phải số đó ta được số mới mà hiệu của số mới và số đã cho bằng 135.

– Nếu HS không lập luận chỉ cho 0,5 đ- Tính được 1 ý đúng cho 0,25 đ .GiảiKhi bỏ đi chữ số 0 ở tận cùng bên phải một số ít tự nhiên thì ta được số mới kém số đã cho 10 lần hay số cũ gấp 10 lần số mới. ( HS hoàn toàn có thể vẽ sơ đồ hoặc không )Theo bài ra, ta có hiệu số phần bằng nhau là :10 – 1 = 9 ( phần )Số mới là : 135 : 9 = 15Số cần tìm là :15 x 10 = 150Đáp số : 150 .

Xem thêm: GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC – Tài liệu text

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán 

Xem thêm : 10 bài tập tăng vòng 3 cho nữ giúp mông cong vút cực kỳ điệu đàng

Đề thi Toán lớp 5 học kì 1 Số 2

Bài 1 (3,5đ): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số thập phân gồm 5 chục, 4 phần mười, 7 phần nghìn được viết là:

A. 5,47 B. 50,47 C. 50,407 D. 50,047

Câu 2: Giá trị của biểu thức

*là :A. 541,53B. 504,153C. 540,153D. 541,503

Câu 3: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất để điền vào ô trống: 12,13 □,12

A. 12B. 13C. 14D. 15

Câu 4: Cho 3m2 25cm2 = … dm2

Số thích hợp điền vào chỗ trống là : A. 325B. 30,25 C. 300,25 D. 32,5

Câu 5: Số dư của phép chia này là:

A. 0,003 B. 0,03 C. 0,3 D. 3

Câu 6: Cho 3 mảnh gỗ hình chữ nhật có kích thước như nhau và chiều dài mỗi mảnh gấp 3 lần chiều rộng. Ghép 3 mảnh gỗ đó ta được một hình vuông có chu vi bằng 72cm. Diện tích một mảnh gỗ hình chữ nhật là :

A. 24 cm2B. 108 cm2C. 18 cm2D. 1728 cm2

Bài 2 (1đ): Tìm X

a. 18,7 – X = 5,3 x 2 b. 0,096 : X = 0,48 : 0,01

Bài 3 (2đ) Đặt tính và tính:

456,25 + 213,98578,4 – 407,8955,07 x 4,578,24 : 1,2

Bài 4 (2 điểm): Giải toán

Cửa hàng khởi đầu bán một đôi giày giá 400000 đồng. Lần thứ nhất shop hạ giá 12 % giá mở màn. Cuối năm, shop liên tục hạ tiếp 10 % giá trước đó. Hỏi sau hai lần hạ giá, đôi giày đó giá bao nhiêu tiền ?

Bài 5 (1,5 điểm):

a. Tính bằng cách thuận tiện :*b. So sánh A và B, biết :A = 18,18 x 2525,25B = 25,25 x 1818,18

Đáp án Đề thi Toán lớp 5 học kì 1

Bài 1: (Mỗi câu đúng 0,5đ)

Câu

1 2 3 4 5 6

Đáp án

C D B C A B

Điểm

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1

Bài 2: 1 điểm

a. X = 8,1 b. X = 0,002

Bài 3: Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng được 0,5đ

Bài 4: (2đ)

Câu lời giải/ phép tính

Số điểm

Số tiền đôi giày được giảm ở lần hạ giá thứ nhất là : 0,5 đ
400000 : 100 x 12 = 48000 ( đồng )
Giá tiền đôi giày sau lần hạ giá thứ nhất là : 0,5 đ
400000 – 48000 = 352000 ( đồng )
Số tiền đôi giày được giảm ở lần hạ giá thứ hai là : 0,5 đ
352000 : 100 x 10 = 35200 ( đồng )
Giá tiền đôi giày sau hai lần hạ giá là : 0,5 đ
352000 – 35200 = 316800 ( đồng )
Đáp số : 316800 đồng( Thiếu đáp số trừ 0,25 đ )

HS có cách làm khác vẫn cho điểm

Bài 5: (1đ)

a .= 0,25 : 0,25 – 0,125 : 0,125 + 0,5 : 0,5 –*( 0,25 )= 1 – 1 + 1 –=*b .A = 18,18 x 2525,25A = 18 x 1,01 x 25 x 101,01 ( 0,25 )B = 25,25 x 1818,18B = 25 x 1,01 x 18 x 101,01 ( 0,25 )Thấy những thừa số ở tích A và B đều bằng nhau. ( 0,25 )

Vậy A = B ( 0,25 )

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 5 các năm

Xem thêm: GDCD 10 Bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng | Hay nhất Giải bài tập Giáo dục công dân 10

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2021 gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận mạng lưới hệ thống hàng loạt kỹ năng và kiến thức đã học môn Toán lớp 5 Chương 1, Chương 2 và phần Hình học có đáp án chi tiết cụ thể cho từng dạng bài tập cho những em ôn tập nắm được cấu trúc đề thi, chuẩn bị sẵn sàng cho những bài thi học kì 1 sắp tới .
Xem thêm : Bạn Hãy Cho Biết Vùng Đặc Quyền Kinh Tế Của Nước Ta Rộng 200 Hải Lí Được Tính Từ
Ngoài đề thi môn Toán bên trên, những em học viên hoặc quý cha mẹ còn trọn vẹn hoàn toàn có thể tìm hiểu và khám phá thêm thêm đề thi học kì 1 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và những dạng bài ôn tập môn Toán 5. Những đề thi này được Tìm Đáp Án sưu tầm và tinh lọc từ những trường tiểu học trên cả nước nhằm mục đích mục tiêu mang lại cho học viên lớp 5 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất. Mời những em cùng quý cha mẹ tải không lấy phí đề thi về và ôn luyện .