9 Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN thông báo tuyển sinh Sau đại học ( Th.S, TS ) chuyên ngành Quản lý giáo dục – Tuyển sinh thạc sĩ kinh tế mới nhất

Thông báo tuyển sinh Sau đại học ( Th.S ; tiến sỹ )

Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN thông báo tuyển sinh Sau đại học chỉ tiêu năm 2022

1. Các ngành tuyển sinh và thời gian thi tuyển sinh

Năm 2022, Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh đào tạo 11 chuyên ngành thạc sĩ (300 chỉ tiêu), 04 chuyên ngành tiến sĩ (30 chỉ tiêu) như sau:

Bạn đang đọc: Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN thông báo tuyển sinh Sau đại học ( Th.S, TS ) chuyên ngành Quản lý giáo dục – Tuyển sinh thạc sĩ kinh tế

TT Tên ngành / chuyên ngành Mã số
I Bậc Thạc sĩ  
1 LL&PPDH bộ môn Toán 8140209.01
2 LL&PPDH bộ môn Vật lý 8140211.01
3 LL&PPDH bộ môn Hóa học 8140212.01
4 LL&PPDH bộ môn Sinh học 8140213.01
5 LL&PPDH bộ môn Ngữ văn 8140217.01
6 LL&PPDH bộ môn Lịch sử 8140218.01
7 Quản lý giáo dục 8140114.01
8 Đo lường và Đánh giá trong giáo dục 8140115.01
9 Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên 8310401.05
10 Quản trị trường học 8140115.01QTD
11 Tham vấn học đường 8310401.03QTD
II Bậc Tiến sĩ  
1 Quản lí giáo dục 9140114.01
2 Đo lường và Đánh giá trong giáo dục 9140115.01
3 Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên 91310401.01
4 Lý luận, phương pháp và công nghệ dạy học 9140150.01QTD

Thí sinh dự thi và xét tuyển  đăng ký theo địa chỉ: https://mix166.vn/

Thí sinh phải cam kết và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính trung thực trong những thông tin khai báo .
Thời gian ĐK dự thi / dự xét tuyển thẳng / nộp hồ sơ dự kiến như sau :

Đợt 2 (dự kiến):  8h00 ngày 05/05/2022 đến 17h00 ngày 30/8/2022.

1.1 Thời gian tổ chức xét tuyển thẳng:

Trường Đại học Giáo dục tổ chức triển khai xét tuyển thẳng và thông tin tác dụng cho thí sinh chậm nhất 1 tuần trước khi tổ chức triển khai thi tuyển / xét tuyển .

1.2 Thời gian tổ chức lớp học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học:

– Dự kiến tháng 07/2021 ( kế hoạch đơn cử sẽ gửi đến từng thí sinh qua email )
– Địa điểm học : Nhà B2, số 144 Xuân Thủy, CG cầu giấy, Thành Phố Hà Nội .

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0986.39.44.66

2. Thời gian đào tạo

            – Thạc sĩ: Thời gian đào tạo chuẩn là 2 năm;

            – Tiến sĩ: Thời gian đào tạo chuẩn đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm.

3. Đối tượng tuyển sinh:

3.1. Đối tượng tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục

– Người có bằng đại học ngành đúng ( Quản lý giáo dục ), nghành tương thích ( Giáo dục học ) được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học ;
– Đối với người có bằng đại học ngành gần ( Các ngành thuộc nhóm ngành Đào tạo giáo viên ; Quản lý văn hoá ; Quản lý nhà nước ; Tâm lý học ; Tâm lý học giáo dục ; Quản trị khách sạn ; Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ nhà hàng ; Khoa học quản trị ; Quản trị nhân lực ; Quản trị văn phòng ) phải có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tay nghề công tác làm việc .
– Đối với người có bằng đại học ngành khác ( những ngành không thuộc những nhóm ngành trên ) phải có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tay nghề công tác làm việc ( tính từ ngày ký quyết định hành động công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi ) trong nghành nghề dịch vụ giáo dục giảng dạy ; và đã hoặc đang giữ một trong những vị trí công tác làm việc sau đây :
+ Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hoặc tương tự trong những cơ sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy từ bậc học mần nin thiếu nhi trở lên ;
+ Trưởng khoa, phó trưởng khoa, tổ trưởng, tổ phó những tổ trình độ trong những cơ sở giáo dục và huấn luyện và đào tạo ( trường đại học, cao đẳng, tầm trung, trường đại trà phổ thông, tiểu học, TT day nghề, giáo dục tiếp tục .. ) .
+ Cán bộ quản trị công tác làm việc Đoàn, Đảng, Công đoàn trong những cơ sở giáo dục đào tạo và giảng dạy ;
+ Lãnh đạo, cán bộ quản lí và nhân viên làm công tác làm việc quản lí giáo dục của tổ chức triển khai chính trị, Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quận / Huyện, Xã / Phòng Giáo dục và Đào tạo ; Phòng / Ban tính năng của những cơ sở giáo dục huấn luyện và đào tạo ( trường đại học, cao đăng, tầm trung, TT giáo dục … )

3.1.1. Danh mục các học phần bổ kiến thức

+ Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần học bổ trợ :

STT Tên học phần Số tín chỉ
1 Giáo dục học 3
2 Đại cương khoa học quản lý 3
3 Tổ chức và quản lý cơ sở giáo dục và nhà trường 3
4 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo 3
Tổng 12

+ Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác học bổ trợ :

STT Tên học phần Số tín chỉ
1 Giáo dục học 3
2 Đại cương Khoa học quản lý 3
3 Tổ chức và quản lý cơ sở giáo dục và nhà trường 3
4 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo 3
5 Đại cương về tâm lý và tâm lý học nhà trường 3
6 Hệ thống giáo dục quốc dân và bộ máy Quản lý giáo dục 3
7 Phát triển nguồn nhân lực và quản lí tài chính, cơ sở vật chất trong giáo dục 3
Tổng 21

3.1.2: Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                  65 tín chỉ
– Khối kiến thức chung:                    8 tín chỉ
– Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                  42 tín chỉ
                + Bắt buộc                   21 tín chỉ
                + Tự chọn            21 / 45 tín chỉ
– Luận văn:                  15 tín chỉ

3.2: Đối tượng tuyến sinh đào tạo Tiến sĩ

* Về văn bằng và công trình đã công bố: Đạt một trong những yêu cầu sau:

– Có bằng thạc sĩ khuynh hướng nghiên cứu và điều tra hoặc có luận văn với khối lượng từ 10 tín chỉ trở lên chuyên ngành Quản lý giáo dục ;
– Có bằng thạc sĩ theo khuynh hướng thực hành thực tế chuyên nganh Quản dục hoặc những chuyên ngành gần và có tối thiểu 01 bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập khu công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển
– Có bằng thạc sĩ chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hoặc tương thích với chuyên ngành Quản lý giáo dục. Trường hợp này, thí sinh phải có tối thiểu một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập khu công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển và phải dự tuyển theo chính sách so với người chưa có bằng thạc sĩ .
– Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại giỏi trở lên và có tối thiểu một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập khu công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển .
– Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại khá và có tối thiểu hai bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập khu công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển .
Nội dung những bài báo phải tương thích với chuyên ngành ĐK dự tuyển và được công bố trên tạp chí khoa học của ĐHQGHN, những tạp chí khoa học có uy tín cấp vương quốc gia, quốc tế hoặc trong những tuyển tập khu công trình ( có phản biện ) của Hội nghị khoa học cấp vương quốc, quốc tế được xuất bản chính thức .

* Về kinh nghiệm công tác:

Người dự thi vào chương trình giảng dạy tiến sỹ cần có tối thiểu 2 năm thao tác trình độ trong nghành nghề dịch vụ của chuyên ngành ĐK dự thi ( tính từ ngày kí quyết định hành động công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày thi ), trừ trường hợp đuợc chuyển tiếp sinh, đơn cử trong nghành nghề dịch vụ giáo dục giảng dạy tại một trong những vị trí công tác làm việc sau đây : hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường từ bậc học mần nin thiếu nhi trở lên ; trưởng khoa, phó trưởng khoa, tổ truởng, tổ phó những tổ trình độ trong những trường đại học, cao đẳng, tầm trung, trường đại trà phổ thông ; cán bộ quản trị công tác làm việc Đoàn, Đảng, Công đoàn trong những cơ sở giáo dục huấn luyện và đào tạo ; chỉ huy, cán bộ quản trị và nhân viên công tác làm việc quản trị giáo dục của tổ chức triển khai chính trị, Bộ, co quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân tinh Q. / huyện, Sở / Phòng Giáo dục và Đào tạo ; Phòng / Ban chúc năng, giáo vụ của những trường đại học, cao đẳng, tầm trung chuyên nghiệp .

3.2.1. Danh mục các chuyên ngành phù hợp, chuyên ngành gần

– Danh mục những chuyên ngành tương thích : Giáo dục học
– Danh mục những chuyên ngành gần : Sư phạm, những ngành tương quan đến giáo dục ( Giáo dục đặc biệt quan trọng, Giáo dục mần nin thiếu nhi, Giáo dục Tiểu học … ) và quản trị khoa học công nghệ tiên tiến, chủ trương khoa học công nghệ tiên tiến .

3.2.2: Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

a ) Đối với NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc tương thích

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 100 tín chỉ, trong đó:

– Các học phần, chuyên đề tiến sỹ và tiểu luận tổng quan : 20 tín chỉ
+ Các học phần tiến sỹ : 10 tín chỉ ( bắt buộc : 8 TC ; tự chọn : 2 TC )
+ Ngoại ngữ học thuật nâng cao : 4 tín chỉ
+ Các chuyên đề tiến sỹ : 4 tín chỉ
+ Tiểu luận tổng quan : 2 tín chỉ
– Nghiên cứu khoa học ( không tính số tín chỉ nhưng là nhu yếu bắt buộc trong chương trình huấn luyện và đào tạo )
– Luận án tiến sỹ : 80 tín chỉ
b ) Đối với NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 118 tín chỉ, trong đó:

– Các học phần bổ trợ kỹ năng và kiến thức : 18 tín chỉ
– Các học phần, chuyên đề tiến sỹ và tiểu luận tổng quan : 20 tín chỉ
+ Các học phần tiến sỹ : 10 tín chỉ
+ Ngoại ngữ học thuật nâng cao : 4 tín chỉ
+ Các chuyên đề tiến sỹ : 4 tín chỉ
+ Tiểu luận tổng quan : 2 tín chỉ
– Nghiên cứu khoa học ( không tính số tín chỉ nhưng là nhu yếu bắt buộc trong chương trình huấn luyện và đào tạo )
– Luận án tiến sỹ : 80 tín chỉ
c ) Đối với NCS chưa có bằng Thạc sĩ : Phải triển khai xong những học phần của chương trình huấn luyện và đào tạo thạc sĩ và những nội dung của chương trình đào tạo và giảng dạy tiến sỹ .

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 143 tín chỉ, trong đó

+ Khối kiến thức và kỹ năng chung ( bắt buộc ) : 7 tín chỉ
+ Khối kiến thức và kỹ năng nhóm chuyên ngành : 16 tín chỉ trong đó ( bắt buộc : 10 TC ; tựu chọn 6 TC )
+ Khối kỹ năng và kiến thức chuyên ngành : 20 tín chỉ trong đó ( bắt buộc : 14 TC ; tư chọn 6 TC )
– Các học phần, chuyên đề tiến sỹ và tiểu luận tổng quan : 20 tín chỉ
+ Các học phần tiến sỹ : 10 tín chỉ trong đó ( bắt buộc 8 TC ; tự chọn 2 TC )
+ Ngoại ngữ học thuật nâng cao : 4 tín chỉ
+ Các chuyên đề tiến sỹ : 4 tín chỉ
+ Tiểu luận tổng quan : 2 tín chỉ
– Nghiên cứu khoa học ( không
– Nghiên cứu khoa học ( không tính số tín chỉ nhưng là nhu yếu bắt buộc trong chương trình huấn luyện và đào tạo )
– Luận án tiến sỹ : 80 tín chỉ

4. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đào tạo thạc sĩ

Những đổi tượng sau được ưu tiên trong tuyển sinh :

4.1.Đối tượng ưu tiên

– Người có thời hạn công tác làm việc liên tục từ 2 năm trở lên ( tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ ĐK dự thi ) tại những địa phương được pháp luật là Khu vực 1 ( theo bảng phân loại khu vực tuyến sinh trung học phổ thông vương quốc hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo ). Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định hành động tiếp đón công tác làm việc hoặc điều động, biệt phái công tác làm việc của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền ;

– Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trờ lên (tính đến ngày hết han nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1.

Xem thêm: Danh sách trúng tuyển ck1 yds 2022

– Thương binh, nguời hưởng chinh sách như thương bệnh binh .
– Con liệt sĩ ;
– Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động .
– Con đẻ của người hoạt động giải trí kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tinh công nhận bị dị dạng, di tật, suy giảm năng lực tự lực trong hoạt động và sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học .

4.2. Mức ưu tiên

– Người dự thi thuộc đối tượng người dùng ưu tiên ( gồm cả người thuộc nhiều đối tượng người dùng ưu tiên ) được cộng vào tác dụng thi 10 điểm cho môn ngoãi ngữ ( thang điểm 100 ) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng 15 điểm ( thang điểm 150 ) cho môn thi nhìn nhận năng lượng ( môn cơ bản ) .

5.Phương thức tuyển sinh

5.1. Xét tuyển thẳng (đối với thỉ sinh dự tuyển đào tạo thạc sĩ)

5.1.1. Điều kiện xét tuyển thẳng: các thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Giáo dục được xét tuyển thắng nếu đáp các điều kiện sau đây:

– Về bằng tốt nghiệp trình độ đại học: đáp ứng một các yêu cầu sau:

+ Tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hạng Khá trở lên trong thời hạn 12 tháng ( tính đến thời gian nôp hồ sợ ) thuộc cÁc CTDT sau đây của ĐHQGHN : năng lực. tiên tiến và phát triển, chuẩn quốc tế, chất lượng cao ( được nhà nước góp vốn đầu tư ), những CTĐT đã được kiểm định bởi những tố chức kiểm định quốc tế có uy tín ( AUN-QA, ABET.. ) hoặc những tổ chức triển khai kiểm định của Nước Ta được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận ( so với khóa tuyển sinh còn trong thời hạn ) ( list những CTDT tại phụ lục 6 ) ;
+ Tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hạng Giỏi lên trong thời hạn 12 tháng ( tính đến thời gian nộp hổ sơ ) những CTĐT chuẩn của Trường Đại học Giáo dục :

Về năng lực ngoại ngữ: thi sinh nộp minh chứng về trình độ ngoại ngữ theo bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại thời điểm nộp hổ sơ. Đổi với thí sinh chưa có minh chứng về trình độ ngoại ngữ có thể đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ trong cùng đợt tổ chức thi TSSÐH ĐHỌGHN (việc đăng ký và tổ chức thi môn Ngoại ngữ thực hiện theo quy định hiện hành).

5.1.2. Quy định về mức điểm nghiên cứu khoa học:

– Đối với thí sinh có những khu công trình nghiên cứu và điều tra khoa học sinh viên :
+ Đạt phần thưởng cấp ĐHỌGHN hoặc cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo : giải nhất : 0.2 diểm, giải nhì 0,15 điểm, giải ba 0,1 điểm, giải khuyến khích 0.07 điểm .
+ Đạt giải thướng cấp trường hoặc cấp khoa thường trực : giải nhất 0.1 điểm, giải nhi 0.07 điểm, giải ba 0.05 điểm .
+ Đối với bài báo khoa học đăng ở tạp chí ISI : 0.3 diểm ; bài báo dăng trên tạp chi Scopus / quốc tế khác : 0.2 điểm ; bài báo đăng trên kỷ yếu Hội nghị, hội thảo chiến lược khoa học cấp quốc tế / vương quốc : 0. 15 điểm ;
Sinh viên có nhiều thành tích thì được tích góp điểm thưởng nhưng không quá 0.5 điểm. Điểm thưởng về thành tích nghiên cứu và điều tra khoa học được cộng thêm vào điểm trung bình chung tích góp toàn khóa của thí sinh để xét tuyển thẳng .

5.1.3. Nguyên tắc xét tuyến thắng: xét đúng các đối tượng đã quy định tại mục 5.1.1, xét tuyến từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.

5.1.4. Quy trình xét tuyển thắng

– Trường thông tin xét tuyển thẳng huấn luyện và đào tạo thạc sĩ tại Thông báo tuyển sinh sau đại học của Trường. Thông báo tuyển sinh được gửi đến những cơ sở huấn luyện và đào tạo đại ĐHQGHN và đăng trên Website của Trường Đại học Giáo dục .
– Trường phát hành và thu nhận hồ sơ xét tuyến thắng .
– Hội đồng tuyển snh của Trường họp xét hồ sơ ĐK xét tuyển thẳng và công bố tác dụng xét tuyển thẳng theo những tiêu chuẩn và thời hạn được lao lý trong thông tin tuyển sinh .

5.2. Thi tuyển

Các môn thi tuyển sinh thạc sĩ gồm : môn thi ngoại ngữ, môn thi cơ bản và môn thi cơ sở .
– Môn ngoại ngữ : thi một trong năm thứ tiếng : Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức .

– Môn thi cơ bản và môn thi cơ sở, cụ thể như sau: Đối với chuyên ngành quản lý giáo dục

+ Môn cơ bản : Đánh giá năng lượng ( Khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn )
+ Môn cơ sở : Giáo dục học
Thí sinh có năng lượng Ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ của đơn vị chức năng huấn luyện và đào tạo thuộc một trong những trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ :
– Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sỹ được đào tạo và giảng dạy toàn thời hạn ở quốc tế, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo lao lý hiện hành ;
– Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến và phát triển theo Đề án của Bộ GD&ĐT về đào tạo và giảng dạy chương trình tiên tiến và phát triển ở 1 số ít trường đại học của Nước Ta hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao ( PEIEV ) được ủy ban bằng cấp kĩ sư ( CTI, Pháp ) công nhận, có đối tác chiến lược quốc tế cùng cấp bằng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn quốc tế, chương trình huấn luyện và đào tạo năng lực, chương trình đào tạo và giảng dạy chất lượng cao của ĐHQGHN ;
– Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn từ quốc tế hoặc sư phạm tiếng quốc tế ( Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Đức, Tiếng Trung, Tiếng Pháp ) ;
– Có chứng từ trình độ ngoại ngữ tương tự bậc 3 của khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta. Chứng chỉ có giá trị trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng từ ngoại ngữ đến ngày ĐK dự thi thạc sĩ và được cấp bởi cơ sở được ĐHQGHN công nhận .

5.2.2. Tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ : Đánh giá hồ sơ chuyên môn

6. Đăng ký dự thi và hồ sơ

6.1. Thời gian nộp hồ sơ:

Đợt 2 (dự kiến): từ 8h00 ngày 05/05/2022 đến 17h00 ngày 30/08/2022

6.2. Đăng kí dự thi

Truy cập vào trang web tại địa chỉ: https://mix166.vn/ và thực hiện đăng ký dự thi. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với hotline: 0986.39.44.66

6.3. Hồ sơ dự tuyển

6.3.1. Hồ sơ xét tuyển thẳng

– Phiếu ĐK xét tuyển thẳng theo mẫu ;
– Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học ;
– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác làm việc hoặc chính quyền sở tại địa phương nơi người người học cư trú, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai vào ảnh ( thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ) ;
– Bản sao có công chứng những sách vở hợp pháp về đối tượng người dùng ưu tiên ( nếu có ) ( theo mẫu ) ;
– Bản sao có công chứng minh chứng về thành tích điều tra và nghiên cứu khoa học sinh viên ( nếu có ) ;
– Minh chứng về năng lượng ngoại ngữ ( nếu có ) ;
– Giấy ghi nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa ( thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ) ;

6.3.2. Hồ sơ dự thi đào tạo thạc sĩ

– Phiếu ĐK dự thi theo mẫu trên cổng ĐK dự thi ;
– Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học ;
– Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp cao đẳng, bảng điểm cao đẳng ( so với người tốt nghiệp đại học liên thông từ cao đẳng )
– Bản sao có công chứng Giấy xác nhận văn bằng ( so với bằng đại học do quốc tế cấp ) của Bộ Giáo dục và Đào tạo ;
– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác làm việc hoặc chính quyền sở tại địa phương nơi người người học cư trú, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai vào ảnh ( thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ) ;
– Giấy xác nhận thâm niên công tác làm việc của Thủ trưởng cơ quan quản trị ( theo mẫu ) ;
– Bản sao có công chứng những quyết định hành động tuyển dụng, hoặc quyết định hành động chỉ định, hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng ( có thời hạn theo pháp luật tuyển sinh ) ;
– Bản sao có công chứng những sách vở hợp pháp về đối tượng người tiêu dùng ưu tiên ( nếu có ) ( theo mẫu ) ;
– Minh chứng được miễn thi môn ngoại ngữ ( nếu có ) ;
– Giấy ghi nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa ( thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ) ;
– Chứng chỉ bổ túc kiến thức và kỹ năng ( so với những thí sinh phải học bổ túc kỹ năng và kiến thức ), chứng từ này thí sinh cần nộp muộn nhất là trước ngày công nhận học viên cao học .

6.3.3. Hồ sơ dự thi đào tạo tiến sĩ

  • Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu trên cổng đăng ký;
  • Lí lịch khoa học có xác nhận của cơ quan công tác(thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
  • Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ và minh chứng về chuyên môn, ngoại ngữ, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và thâm niên công tác theo quy định tại Điều này; Giấy chứng nhận công nhận văn bằng trong trường hợp bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (06 bộ trong đó chỉ cần 1 bộ công chứng);
  • Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);
  • Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng, hoặc quyết định bổ nhiệm, hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng (có thời hạn theo quy định tuyển sinh);
  • Bản sao, chụp các bài báo khoa học đã công bố có nội dung phù hợp với chuyên ngành dự thi (06 bộ);
  • Đề cương nghiên cứu (06 bộ);
  • Thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học (6 bộ)
  • Bản sao có công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);
  • Giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa (thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

7. Lệ phí thi

7.1. Đối với tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ : 420.000đ/thí sinh (Thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ nộp 300.000 đ/thí sinh), trong đó :

– Lệ phí đăng kí dự thi / xét tuyển thẳng : 60.000 đ / thí sinh .
– Lệ phí dự thi / xét hồ sơ tuyển thẳng : 360.000 đ / thí sinh ( Thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ : 240.000 đ / thí sinh ) .

7.2. Đối với tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ : 260.000đ/thí sinh (thi từ thạc sĩ), 500.00đ/thí sinh (thi từ cử nhân), trong đó :

– Lệ phí đăng kí dự thi : 60.000 đ / thí sinh .
– Lệ phí dự thi 200.000 đ / thí sinh thi từ thạc sĩ, 440.000 đ / thí sinh thi từ cử nhân .

8. Địa điểm liên hệ:

Địa điểm 1 : Phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN .
Phòng 104, Nhà G7, 144 đường Xuân Thủy, Quận CG cầu giấy, HN
Địa điểm 2 : Phòng 413 toà nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, TX Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội

Mọi thắc mắc xin liên hệ vào số hotline: 0986.39.44.66

Trân trọng thông báo/

Xem thêm: Tìm hiểu ngành nghề: Ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh (Mã XT: 7140208)