9 Trường ĐH Tài chính- Marketing tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2/2021 mới nhất

Trường nhận hồ sơ dự tuyển từ nay đến 30/11, xét tuyển tháng 12, dự kiến nhập học tháng 1/2022 .Trường ĐH Tài chính – Marketing thông tin tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sỹ đợt 2 năm 2021

I/ Trình độ tiến sĩ:

1. Ngành tuyển sinh

Bạn đang đọc: Trường ĐH Tài chính- Marketing tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2/2021

– Tài chính – Ngân hàng, mã số : 9340201
– Quản trị kinh doanh thương mại, mã số : 9340101
Chỉ tiêu : 10 chỉ tiêu
2. Hình thức tuyển sinh : xét tuyển, kiểm tra và nhìn nhận thí sinh ( thí sinh trình diễn dự tính nghiên cứu và điều tra và dự kiến kế hoạch học tập, điều tra và nghiên cứu toàn khóa trước tiểu ban trình độ ) .
3. Điều kiện dự tuyển : Người dự tuyển đào tạo và giảng dạy trình độ tiến sỹ phải cung ứng những điều kiện kèm theo sau :
3.1. Yêu cầu chung so với người dự tuyển :
a ) Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên ngành tương thích ( lao lý tại Phụ lục III của Thông báo này ) ; nếu bằng tốt nghiệp đại học hay thạc sĩ do cơ sở giảng dạy quốc tế cấp phải được công nhận văn bằng theo lao lý hiện hành tại thời gian dự tuyển ;
b ) Có kinh nghiệm tay nghề nghiên cứu và điều tra biểu lộ qua luận văn thạc sĩ của chương trình huấn luyện và đào tạo khuynh hướng nghiên cứu và điều tra ; hoặc bài báo, báo cáo giải trình khoa học đã công bố ; hoặc có thời hạn công tác làm việc từ 02 năm ( 24 tháng ) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của những cơ sở đào tạo và giảng dạy, tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến ;
c ) Có dự thảo đề cương nghiên cứu và điều tra và dự kiến kế hoạch học tập, điều tra và nghiên cứu toàn khóa .
3.2. Người dự tuyển là công dân Nước Ta phải đạt nhu yếu về năng lượng ngoại ngữ được dẫn chứng bằng một trong những văn bằng, chứng từ sau :
a ) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở giảng dạy quốc tế, phân hiệu của cơ sở huấn luyện và đào tạo quốc tế ở Nước Ta hoặc cơ sở huấn luyện và đào tạo của Nước Ta cấp cho người học toàn thời hạn bằng tiếng quốc tế ; nếu bằng tốt nghiệp đại học hay thạc sĩ do cơ sở đào tạo và giảng dạy quốc tế cấp phải được công nhận văn bằng theo lao lý hiện hành tại thời gian dự tuyển ;
b ) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn từ tiếng quốc tế do những cơ sở huấn luyện và đào tạo của Nước Ta cấp ;
c ) Có một trong những chứng từ ngoại ngữ lao lý tại Phụ lục II của Thông báo này còn hiệu lực thực thi hiện hành tính đến ngày ĐK dự tuyển hoặc những chứng từ ngoại ngữ khác tương tự trình độ bậc 4 ( theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta ) do Bộ Giáo dục đào tạo Giáo dục đào tạo Đào tạo công bố .
3.3. Người dự tuyển là công dân quốc tế nếu ĐK theo học chương trình đào tạo và giảng dạy trình độ tiến sỹ bằng tiếng Việt phải có chứng từ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lượng tiếng Việt dùng cho người quốc tế và phải phân phối nhu yếu về ngôn từ thứ hai theo lao lý tại Khoản 3.2, Mục 3 của Thông báo này, trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn từ được sử dụng trong chương trình đào tạo và giảng dạy trình độ tiến sỹ .

Thời gian đào tạo: 3 năm đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ; 4 năm đối với nghiên cứu sinh có bằng đại học.

Lịch trình xét tuyển

– Phát và nhận hồ sơ : từ ngày có Thông báo này đến hết ngày 30/11/2021 .
– Thời gian dự tính trình diễn bài luận điều tra và nghiên cứu : 06/12 – 10/12/2021 .
– Thời gian công bố hiệu quả : 13-17 / 12/2021 .
– Thời gian nhập học dự kiến : tháng 01/2022 .

Mức thu tuyển sinh:

– Lệ phí hồ sơ : 200.000 đồng / thí sinh .
– Lệ phí xét hồ sơ : 60.000 đồng / thí sinh .
– Phí nhận xét bài luận của NCS : 1.500.000 đồng / thí sinh .

Học phí: Học phí cho 3 năm học tập trung là 108.000.000 đồng, tương ứng 36.000.000 đồng/năm. Đối với nghiên cứu sinh có bằng đại học, ngoài học phí nêu trên, sẽ trả thêm học phí liên quan đến các học phần ở trình độ thạc sĩ.

=> Xem chi tiết thông báo tuyển sinh

II/ Trình độ thạc sĩ:

Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đối với 2 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, gồm:

Xem thêm: Tìm hiểu ngành nghề: Ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh (Mã XT: 7140208)

1/ Ngành Tài chính – Ngân hàng (100 chỉ tiêu): Gồm các chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng; Tài chính công; Bảo hiểm; Hải quan; Thẩm định giá; Thuế; Kho bạc.

2/ Ngành Quản trị kinh doanh (100 chỉ tiêu): Gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp; Marketing; Kinh doanh quốc tế.

Hình thức đào tạo: chính quy hoặc vừa làm vừa học.

– Thời gian đào tạo và giảng dạy : 2 năm .
– Phương thức tuyển sinh : xét tuyển so với trình độ đại học và văn bằng, chứng từ ngoại ngữ đạt trình độ tương tự Bậc 3/6 trở lên .
Các môn xét tuyển gồm có :

* Hai môn cơ sở ngành phù hợp trình độ đại học. Cụ thể:

– Đối với ngành Tài chính – Ngân hàng : Kinh tế học, Tài chính tiền tệ .
– Đối với ngành Quản trị kinh doanh thương mại : Kinh tế học, Quản trị học .
Lưu ý : Nếu bảng điểm trình độ đại học của người dự tuyển không có học phần Kinh tế học, mà có 2 học phần Kinh tế học vi mô và Kinh tế học vĩ mô thì điểm xét tuyển môn Kinh tế học là trung bình cộng điểm của 2 học phần nói trên .

* Môn ngoại ngữ: xét tuyển đối với ngôn ngữ Anh, với các văn bằng, chứng chỉ được quy định chi tiết tại Phụ lục. Trường hợp ứng viên nếu không có văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh theo quy định; hoặc có nhưng đã hết thời hạn, phải thực hiện thi tuyển môn Anh văn trình độ bậc 3/6 do Trường tổ chức trước khi thực hiện xét tuyển.

– Nhận hồ sơ : từ nay đến hết ngày 30/11/2021
– Thời gian xét tuyển : Dự kiến tháng 12/2021 .
– Thời gian nhập học và khai giảng : Dự kiến tháng 01 năm 2022 .
– Địa điểm học tập : 2C Phổ Quang, Tân Bình .
– Lệ phí hồ sơ : 60.000 đ / hồ sơ

– Lệ phí xét tuyển 2 môn cơ sở ngành: 120.000 đồng

– Lệ phí thi tuyển Anh văn : một triệu đ ( Một triệu đồng )
– Học phí : 800.000 đồng / tín chỉ ( được chia làm 4 kỳ ). Tổng cộng có 60 tín chỉ .
– Hạn chót ĐK học Bổ sung kiến thức và kỹ năng : 9/11/2021
– Hồ sơ ĐK học Bổ sung kỹ năng và kiến thức : 01 Bằng đại học và 01 bảng điểm đại học sao y .
– Học phí Bổ sung kỹ năng và kiến thức : 500.000 đồng / tín chỉ
– Học phí ôn thi môn Anh văn : 4.000.000 ( Bốn triệu đồng ) .

=> Xem đẩy đủ thông báo tuyển sinh

Thông tin chi tiết liên hệ:

– Viện Đào tạo Sau đại học – Trường ĐH Tài chính – Marketing

Địa chỉ: 2C Phổ Quang, P2, Tân Bình, TPHCM.

Xem thêm: Tìm hiểu ngành nghề: Ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh (Mã XT: 7140208)

– Thời gian : Sáng : 8 h00 – 11 h30 ; Chiều : 13 h30 – 16 h30
– Điện thoại : 028 3997 4641 ; DĐ : 0903.921.589 ( Thầy Việt )
– E-Mail : tuyensinhsaudaihoc@ufm.edu.vn hoặc daotaosdh@ufm.edu.vn