Ảnh hưởng của nhóm đến hành vi cá nhân

(Cập nhật lần cuối vào: 31/07/2021)

Ảnh hưởng của các nhóm đối với hành vi cá nhân đã được phân tích rộng rãi trong các phần khác nhau của tài liệu này. Mỗi nhóm theo đuổi những giá trị nhất định, có những tiêu chuẩn nhất định. Mọi người tham gia vào các nhóm phải tuân thủ các tiêu chuẩn giống nhau và duy trì các giá trị được chia sẻ này. Vì vậy, cũng giống như sống trong môi trường văn hóa, con người nên cư xử theo những chuẩn mực chung. Ảnh hưởng của nhóm đối với hành vi cá nhân có thể được nhìn thấy trong hai lĩnh vực: tại nơi làm việc và trong các cuộc thảo luận nhóm.

– Trong công trình thực nghiệm của các nhà tâm lý học cho thấy: khi cá nhân làm việc với sự hiện diện của nhóm thì tốc độ làm việc tăng lên nhiều hơn. Các cá nhân đều bị ảnh hưởng bởi nhóm, nhưng có sự khác biệt về mức độ ảnh hưởng của nhóm đối với mỗi cá nhân. Các cá nhân chậm bị ảnh hưởng nhiều hơn trong khi các cá nhân nhanh ít bị ảnh hưởng bởi nhóm.

Nhà tâm lý học xã hội Dashiel thực hiện các thí nghiệm so sánh hành vi của những người trong các điều kiện làm việc khác nhau như: 1) Một mình; 2) Không có sự cạnh tranh trong nhóm; 3) Có sự cạnh tranh trong nhóm; 4) Trước sự chứng kiến ​​của người hâm mộ. Trong hai trường hợp đầu tiên, không có sự thay đổi rõ ràng về tốc độ và độ chính xác của công việc. Nhưng trong hai trường hợp sau, tốc độ làm việc tăng lên rõ rệt, trong khi độ chính xác không thay đổi đáng kể. Trong một thí nghiệm khác: các đối tượng làm việc trong các phòng riêng biệt nhưng có tín hiệu thời gian được chia sẻ bởi một trung tâm thông báo và các cá nhân làm việc trong các phòng riêng biệt với đồng hồ tự động riêng cho từng phòng. Trong điều kiện đầu tiên, tốc độ làm việc nhanh hơn và độ chính xác ngược lại. Điều này chứng tỏ rằng mặc dù cá nhân làm việc tách rời nhau trong khi có mối liên hệ với xã hội, anh ta vẫn bị ảnh hưởng bởi nhóm tưởng tượng.

Theo các nghiên cứu, các nhà tâm lý học xã hội đã đưa ra kết luận sau: khi làm việc nhóm với đồng nghiệp, trong hầu hết các trường hợp, tốc độ làm việc tăng lên, đồng thời độ chính xác và chất lượng công việc tăng lên. Nhìn chung, không có thay đổi đáng kể.

– Tình huống thứ hai là thảo luận nhóm. Trong thảo luận nhóm, các cá nhân cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các ý kiến ​​của nhóm. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng các phán đoán cá nhân được củng cố và cải thiện bằng cách thảo luận nhóm. Trong số các nghiên cứu, đáng chú ý nhất là công trình của ông, trong đó học sinh đoán số lượng hạt trong chai thủy tinh. Ông phát hiện ra rằng khi trẻ em thảo luận về số lượng hạt giống và nghe ý kiến ​​của các học sinh khác, dự đoán của chúng chính xác hơn gấp ba lần so với những đứa trẻ không tham gia thảo luận.

Một số nghiên cứu khác cũng đánh giá cao vai trò của thảo luận nhóm đối với hành vi cá nhân. Có ý kiến ​​cho rằng khi cần đưa ra nhiều giả thiết thì ưu tiên nhóm lớn, nhưng khi cần đưa ra ý kiến ​​xác định thì có lợi hơn. Có thể thấy rất rõ điều này trong thực tế chính trị và quản lý hành chính.

Dashiel cũng chứng minh rằng các hội đồng thẩm vấn thường đưa ra lượng dữ kiện đầy đủ và chính xác hơn so với các bồi thẩm viên riêng lẻ. Theo các nhà nghiên cứu, tư duy nhóm được coi là ưu việt hơn tư duy cá nhân vì nó có nhiều cách tiếp cận vấn đề hơn. Nhóm tìm ra nhiều giải pháp, các ý kiến ​​đóng góp để mỗi ý tưởng hiệu quả hơn; hơn nữa, groupthink ít độc đoán hơn. Vì vậy, trong quá trình ra quyết định nhóm cần tạo điều kiện để mọi cá nhân được bày tỏ ý kiến ​​của mình. Ý kiến ​​này có thể đóng góp vào quyết định chung, hoặc ý nghĩa của ý kiến ​​này không lớn, nhưng điều quan trọng là đưa ra ý kiến ​​giúp các cá nhân dễ dàng chấp nhận ý kiến ​​của nhóm hơn.

Xem thêm: nhóm là gì?