Ảo giác là gì? Các loại ảo tưởng

(Cập nhật lần cuối vào: 02/11/2021)

Ảo giác là hiện tượng tri giác không cho hình ảnh đúng (sai) về một đối tượng trong những điều kiện thực nhất định. Những ảo tưởng không nhiều nhưng chúng thường xuyên xảy ra.

Các loại ảo tưởng

Chúng ta thường gặp ảo giác trong một số trường hợp sau:

+ Ảo giác về chiều cao và chiều rộng: Hai đoạn thẳng AB và CD có cùng độ dài nhưng khi ta thấy CD dài hơn AB.

Ảo tưởng về sự tương phản: hai vòng tròn a và b thực sự bằng nhau, nhưng a có vẻ nhỏ hơn b vì các vòng tròn xung quanh a và b tạo ra sự tương phản

+ Ảo giác toàn bộ và một phần: hai dòng a và b bằng nhau, nhưng b có vẻ dài hơn a vì b ở trong một tổng thể dài hơn tổng thể của a

+ Đường thẳng song song được coi là đường võng.

+ Các vòng đồng tâm được coi là một đường xoắn ốc

Trong hội họa, kiến ​​trúc, trang trí, trang phục,… người ta thường dùng ảo ảnh để tạo sức hút.

(Tài liệu tham khảo: Tài liệu giáo khoa tâm lý học đại cương)