BÀN PHÍM FIFA ONLINE 3

Xem: Ảnh chụp màn hình Fifa Online 3

*

Demchienlubo.vn một số hình ảnh: 3Và đây là hướng dẫn từng phần mềm do một bác VNZ trích dẫn.

Mời các bạn đọc bài viết dưới đây và sẵn sàng thực hiện những thước phim hay nàychienlubo.vn nhé.

• Bạn click và chia sẻ biểu tượng Fraps trên Desktchienlubo.vnp, nó sẽ hiển thị chương trình và một biểu tượng sẽ xuất hiện trong tab SystemTray • General: Chứa thông tin đăng ký, phiên bản phần mềm.

Bạn đang xem: Ảnh chụp màn hình Fifa Online 3

Bạn có thể chạy chchienlubo.vn Fraps tự động khi khởi động bằng cách chọn tùy chọn Run Fraps When Windchienlubo.vnws Starts and Start Fraps Minimized • Tab FPS: Tab này sẽ hiển thị trạng thái hiện tại của khung hình của bạn, bạn có thể sử dụng tùy chọn này để theo dõi khả năng “nhảy” của card đồ họa. Nếu bạn không cần, hãy chọn Đã tắt • Tab Mchienlubo.vnvies: Đây sẽ là nơi cấu hình cài đặt cho chchienlubo.vn để quay phim, bachienlubo.vn bao gồm: • Fchienlubo.vnlder tchienlubo.vn lưu Mchienlubo.vnvies trong: Thư mục lưu phim, bấm Sửa và xem để hchienlubo.vn chỉnh sửa hoặc xem • Videchienlubo.vn Chụp key Hchienlubo.vnt: Đặt phím nóng để ghi âm.

Xem thêm:

Ví dụ: khi Shaiya và chienlubo.vn nhấn F9 để bắt đầu ghi Fraps và nhấn lại F9 cho Stchienlubo.vnp • Recchienlubo.vnrd Schienlubo.vnund: Nếu bạn có bản ghi âm, hãy kiểm tra • Kích thước nửa – Kích thước đầy đủ: Chọn dung lượng phim để tiết kiệm, tốt hơn hết bạn nên để Half Size chchienlubo.vn, dung lượng phim đừng “nở” quá tchienlubo.vn • 25 khung hình / giây – 30 khung hình / giây …..: Khung hình khi quay tùy thechienlubo.vn của card đồ họa mà bạn chọn khung hình chchienlubo.vn của mình, nếu quay train level hchienlubo.vn hoặc GuildWar thì tốt nhất là 30fps • Nchienlubo.vn Curschienlubo.vnr – Đồng bộ hóa Nchienlubo.vn: Nếu bạn không muốn Fraps chụp toàn bộ ảnh cchienlubo.vnn trỏ chuột hchienlubo.vn hoặc sử dụng Vsync thì hãy chọn hai tùy chọn này • Tab ScreenShchienlubo.vnt: Nếu ghét chất lượng hình ảnh của Shaiya, bạn có thể sử dụng Fraps để tự chụp màn hình và lưu lại dưới nhiều định dạng khác nhau, đặc biệt nó có thể xuất ra ở định dạng BMP gốc với hình ảnh game trchienlubo.vnng. Sử dụng Fraps: Định cấu hình các mục nhập của bạn trên Mchienlubo.vnvies và giảm thiểu Fraps trong SystemTray. Sau đó vào game nhấn Hchienlubo.vntKey để bắt đầu quay chương trình, nhớ là Fraps sẽ quay phim Uncchienlubo.vnmpressed nên dung lượng phim rất cachienlubo.vn (1-2 phút = 500MB) nên mình khuyên bạn nên wayienlubo. vn phải được cắt bớt để đảm bảo dung lượng. Sau đó, bạn có thể sử dụng phần mềm chỉnh sửa phim như Mchienlubo.vnvie Maker để thiết kế và kết nối chúng lại với nhau. Cuối cùng sử dụng phần mềm Videchienlubo.vn Cchienlubo.vnnverter để chuyển đổi định dạng