Bản quyền Windows 10

Hoạt động Win 8 / Windows 8.1 Bản quyền là từ khóa được nhiều người tìm kiếm trên Google hiện nay. Có thể nói Windows 8 và 8.1 là hai hệ điều hành rất tốt của Microsoft. Với giao diện màn hình giật gân chính đặc trưng của Microsoft đã mang đến cho người dùng nhiều trải nghiệm và tính năng thú vị mới. Tuy nhiên, Windows 8.1 là bản nâng cấp lên Windows 8 với một số tính năng mới hữu ích. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn Active Win 8 / 8.1 Bản quyền bằng CMD dễ dàng nhất.

Bạn đang xem: Bản quyền Windows 10

Key win 8 / key win 8.1 là gì?

*

Key win 8 / key win 8.1 là gì?

Hiện tại Win 10 đang làm mưa làm gió, tuy nhiên không thể phủ nhận độ ổn định của phiên bản hệ điều hành Windows 8 / 8.1 tại thị trường Việt Nam. Hỗ trợ win 8 phù hợp cho các máy cấu hình thấp đến cao có thể hoạt động ổn định, tuy nhiên nếu có Windows 8 / 8.1 xịn thì đó là điều không phải ai cũng làm được, đôi khi còn tốn kém. Bằng một nửa giá trị chiếc máy tính bạn đang sở hữu, vậy giải pháp là sử dụng key cài windows 8 / 8.1 hoặc key active win 8 / 8.1 trong bài viết này, bạn nhé.

Tại sao bạn nên sử dụng hệ điều hành Win 8 / 8.1?

Windows 8 / 8.1 là hệ điều hành ổn định, đồng thời không xảy ra tình trạng đầy đĩa, tràn RAM khiến hiệu suất hệ thống giảm như phiên bản Windows 10 gần đây.

Xem thêm: Phim 3D Hay Nhất Mọi Thời Đại, Top 11 Phim Hoạt Hình 3D Trung Quốc Hay Nhất

DANH SÁCH PHIÊN BẢN KEY WIN 8.1, KEY WIN 8

Khóa sản phẩm để cài đặt phiên bản Windows 8 mới nhất

Chú ý: Đây chỉ là key cài đặt windows 8 để cài đặt trên máy tính, nếu muốn sử dụng bản quyền windows 8 bạn cần key bản quyền để sử dụng hoặc xem cách kích hoạt windows 8 được chúng tôi hướng dẫn chi tiết trong cùng bài viết.

Key dùng để cài đặt Windows 8.1

Lõi: 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT Chuyên nghiệp: XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB Doanh nghiệp: MNDGV-M6PKV-DV4DR-CYY8X-2YRXH

Phiên bản Windows Khóa sản phẩm
Windows 8.1 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
Windows 8.1 Professional XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB
Windows 8 Professional với Media Center GBFNG-2X3TC-8R27F-RMKYB-JK7QT
Windows 8 FB4WR-32NVD-4RW79-XQFWH-CYQG3
Windows 8 Pro XKY4K-2NRWR-8F6P2-448RF-CRYQH
Windows 8 Professional với Media Center RR3BN-3YY9P-9D7FC-7J4YF-QGJXW

Cũng đa dạng hơn so với Windows 8 / 8.1 các phím 32/64 bit

1. Danh sách key win 8 / 8.1 Home phiên bản 64 / 32bit

FB4WR – 32NVD – 4RW79 – XQFWH – CYQG3 T3NJK – 3P683 – 2T7BJ – 2X27F – 8B2KV HB39N – V9K6F – P436V – KWBTC – Q3R9V 6PN82 – R4BBH – XX8K2 – DCK4 – YGRM9Q749 – YJM9Q9N7 – 7QM9QN7 8R9HM – YFPTX – T8XT7 CR8NG – 63KCR – X2MPD – G7M7P – GQ4DH NGMMV – FVDXB – QP6XF – 9FTRT – P7F9V 7TWWK – WNB2W – JRV42 MBWF 2DHG6 – GQ4DH NGMMV – FVDXB – QP6XF – 9FTRT – P7F9V 7TWWK – WNB2W – JRV42 MBWF 2DHG6 – 4WY4V9KVWDP972 – NHDP998 – 4WY4XR – NHDP998 – TX9JR – FCWXV D7KN2 – CBVPG – BC7YC – 9JDVJ – YPWXV –8ND4HH – GM8 2926R – CRYQH

2. Danh sách khóa Windows 8.1 Pro 64/32 bit

MX8BN-XTMQ6-F72H3-33FHX-DYGTM RMYNJ-3BFC3-RYX66-G8FPQ-7T8K3 4WPNB-F8F68-P2RYR-Y7QFW-33R9V 6P3RV-NKC86-WKBPP-RYX66-G8FPQ-7T8K3 4WPNB-F8F68-P2RYR-Y7QFW-33R9V 6P3RV-NKC86-WKBPP-MRDHTM-WWK3-XRKQ3 MB3 MBX96 MB-QG3 MBX96 MBX3 MBKX96 MB 88CKV QHRT7-BNHCX-W43BC-FPYBR-K4PKV TXPW4-R4NQM-44JJ2-TY6TD8NRM7RDHQ -C7MJC-T3RBP-NMWJH-2RYRQ JRMHB-9F327-R4NQM-44JJ2-TY6TD8NRM7RDHQ -C7MJC-T3RBP-NMWJH-2RYRQ JRMHB-9F327-NDT76-4T9KR4-D-D3-8-D-D-8-D-8-D-D-8-D-8-D-8-D-D-8-D-D-8-D-D-8-D-8-8-D-D-8-D-HD-8-DJ Tw3-G8W8 X3Y76-72WY3 JC9DV-2P37N-DKD3W-MKKV4-6Q4FQ PGB97-GJMN2-XB3CX-T86FB-88CM3 B783Q-MB34J-NG6K3-WH8 -Y42JHMB-VYVB6GDBKT-P-GDB-GDB-GDB-GDB-GDB-GDB-GDB-GDB-NV-GDB-GDB-GDB-NV-GDB-GDB-GDB-GDB-NV-GDB-GDB-NV-GDB-GDB-GDB-NV-GD-GD-ĐT 4 JKNT -RFR3R-36498 4Y8N3-H7MMW-C76VJ-YD3XV-MBDKV 28VNV-HF42G-K2WM9-JXRJQ-2VXYWBQW XNR8N-C3NH -8PMHT-TV4PH-DRQ3H-MBDKV 28VNV-HF42G-K2WM9-JXRJQ-2VXYWBQW XNR8N-C3NH -8PMHT-TV4PH-DRQ3H PGB97-GJMN6JX-82WJ42 66WJ42-RC4 66WJFF -2378T-X22TX-BKG7J NF32V-Q9P3W-7DR7Y-JGWRW-JFCK8 6RH4V-HNTWC-JQKG8-RFR3R-36498-Y8N3 H7MMW-C76VJ-YD3XV-JFCK8 6RH4V-HNTWC-JQKG8-RFR3R-36498-Y8N3 H7MMW-C76VJ-YD3XV-MBDTTKV 6RH4-JT3-H7KV368-JT3 N-V-768-VPT368-V-V-H8-VNT3683 TJ7 NJ268-V-V-H3-VNT368368 RV7VB-T7X7F-WQYYY-9Y92F YMMV-FVDXB-QP6XF-9FTRT-P7F9V CR8NG-63KCR-X2MPD-G7M7P-GQ3-KK2BD2PBN DW DD8HM-2926R-CRYQH 4Y8N3-H7MMW-C76VJ-YD9BDXV-MBK -BQJ96-KTJXV HB39N-V9K6F-P436V-KWBTC-Q3GR9V XWCHQ-CDMYC-RW4JR2TB-B7-9-JMB-RMB-84TB FF9BH-7QMJ9-H49T7 QGR4N-78PM-D-KCRXT-YG667

3. Danh sách key 64 / 32bit của Win 8 / 8.1 Enterprise edition

DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J KKPMN-469HY-H6V43-T8VX2-8W8XV T3NJK-3P683-2T7BJ-2X27F-8B2KV TT4HM-HN7YTY-62K67MBDR-RGRQJ-JVQY2-TX-M4-M4 D84-J27-X279 RF-M4 D84-J-277 D84-M4 M4 D279 D847 D7 D84-J279 D84 XKT67 FJKDI-3DRJD-7D38SO-DFNDJ-FJKDI DHJSU-V9KF6-FHJDU-KWNBTC2QFQJDU 4HNRJKQFQJDU -6CJR6 4 DBDXH-FYTBF-4X49V 3NHJ7-3WWQK-4RFTH-8FHJY-PRYQH 988NM-XKXT9- 7YFWH-H2Q3Q-C34DH TGXN4 -BPPYC-TJYMH -3WXFK-4JMQH N9C46-MKKKR-2TTT8-777DJDR-2TTT MJHDC-749T7

4. Danh sách khóa Windows 8 / 8.1 Ultimate phiên bản 64 / 32bit

DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J KKPMN-469HY-H6V43-T8VX2-8W8XV T3NJK-3P683-2T7BJ-2X27F-8B2KV TT4HM-HN7YT-62K67D-RGRQJY-JFJ-6JFJGV-6FHD-RGRGVJFJFC-6FJGV-JDFJFJFC-3FQT-JFJGV-6FQT JFC -24VQ8-QXTMB-TXT67 GX9N8-4H2FH-D987T-BQ9GK-XKT67 FJKDI-3DRJD-7D38SO-KVDFJDUJ-F6

Cách dễ nhất để kích hoạt Windows 8 / 8.1

1. Cách kích hoạt Win 8 / 8.1 bằng key trực tiếp trên giao diện quản lý hệ thống

Để kích hoạt phiên bản Windows 8.1, hãy nhấp chuột phải vào biểu tượng Máy tính của tôi hoặc PC này => chọn Thuộc tính để mở giao diện Hệ thống.Từ hệ thốngbạn nhấp vào dòng Kích hoạt cửa sổ ở góc dưới bên phải của màn hình. và bạn sẽ thấy phiên bản Windows hiện tại để tự mình chọn một key phù hợp.

*

Cách đơn giản nhất để kích hoạt Windows 8 / 8.1 Tiếp theo, nhập mã kích hoạt Windows gồm 25 chữ số tương ứng với phiên bản bạn đang sử dụng. Sau đó, bạn nhấn Kế tiếp Để tiếp tục các bạn copy key win 8 bên trên vào để kích hoạt?

*

Cách dễ nhất để kích hoạt Windows 8 / 8.1 Chờ 1-2 phút để kích hoạt giấy phép Windows 8 / 8.1 của bạn, sau khi kích hoạt, vui lòng vào lại menu. Hệ thống Để kiểm tra xem hệ điều hành của bạn đã được kích hoạt hay chưa, hãy xem hình sau và nó đã được kích hoạt

*

Cách dễ nhất để kích hoạt Windows 8 / 8.1

2. Kích hoạt Windows thông qua công cụ KMSPICO

Đối với những bạn kích hoạt các phiên bản Windows bằng Kmspico có thể xem tại đây để được hướng dẫn chi tiết nhất