Bộ 84 đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán lớp 1 |

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán số 2.

Toán năm 1 ôn thi cuối học kì 2 năm học thứ 2

Môn: Toán học kì 2 học kì 1 năm học 2018 – 2019

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a / Số tròn trăm nhỏ nhất là:

MỘT.

Bạn đang xem: Bộ 84 đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1

80

B.90

khoảng 60 tuổi

D.10

b / Chữ số 90 đứng sau số nào?

A.89

B.98

C.91

D.92

Câu 2: (1 điểm) Kết quả đúng của phép tính: 39cm + 50cm =… ..? (Cấp độ 1)

A.79cm

B.89cm

khoảng 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) Mỗi ​​tuần, bạn đến trường vào các ngày sau: (Mức 2)

MỘT.

Xem thêm: Ăn bưởi có tốt cho bà bầu không, 15 tác dụng của bưởi giúp mẹ khỏe con

Thứ bảy Chủ Nhật

B. Thứ hai, thứ ba, thứ tư

C. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm

D. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. trỏ vào bên trong vòng tròn (cấp 2)

*

A.2

B.3

C.4

J.5

Câu 5: (1 điểm) Số đúng điền vào chỗ trống là: 20 + 65 =… + 20 (Mức 2)

A.15

B.25

c.35

D.65

Câu 6: (1 điểm) Viết đúng T, viết sai S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Ghép phép tính với kết quả đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải bài toán (Mức 3)

Bưởi của chị Nam có 65 quả, bố chị hái được 34 quả đem đi bán. Hỏi số quả bưởi còn lại của bác Nam là bao nhiêu?

Giải pháp

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Câu 10: (1 điểm) Điền vào chỗ trống một số thích hợp (Mức 4)

a / 98 -… = 45

b / 35 +… = 99