Cách nhanh nhất để tạo tài khoản

Để làm tốt công việc kế toán bạn phải thành thạo các nghiệp vụ, muốn thành thạo công việc thì bạn phải học thuộc các tài khoản kế toán đó là cách để phản ánh các nghiệp vụ phát sinh của từng kế toán riêng biệt.

Bạn đang xem: Cách nhanh nhất để thiết lập tài khoản kế toán

Sau đây, Công ty kế toán Thiên Ưng xin mách bạn cách ghi nhớ từng tài khoản kế toán trong bảng hệ thống kế toán một cách nhanh nhất và chính xác nhất.

1. Làm quen với từng loại tài khoản:– Điều đầu tiên bạn cần chú ý là đầu tiên bạn học từng loại tài khoản, sau đó mới học loại tài khoản khác.DV: Tài khoản loại 1 có nhiều tài khoản cấp 1, cấp 2, cấp 3. Học xong các bạn học cách sử dụng tài khoản loại 2.2. Bản chất của từng loại tài khoản:– Loại tài khoản đầu tiên 1 và 2 – Là loại tài khoản “Đang hoạt động”Ví dụ: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, phải thu khách hàng, thuế GTGT được khấu trừ, nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa, công cụ dụng cụ, tài sản cố định …– Loại tài khoản đầu tiên 3 – Đây có phải là loại tài khoản “Bị động” khôngVí dụ: Phải trả người bán, Thuế phải trả, Phải trả người lao động, các khoản nợ khác, cho thuê tài sản …

Xem thêm: Xử phạt mất hóa đơn xuất cảnh: Liên 1, Liên 3, Mức phạt lần cuối khi mất hóa đơn xuất cảnh 2021

– Loại tài khoản thứ nhất 4 – Là loại tài khoản “Vốn chủ sở hữu”Ví dụ: Vốn đầu tư của chủ sở hữu, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối …– Loại tài khoản thứ nhất 5 – Là loại tài khoản “Thu nhập”Ví dụ: thu nhập từ việc bán hàng hóa và dịch vụ; Bán thành phẩm …– Tài khoản thứ nhất loại 6 – Là loại tài khoản “Chi phí sản xuất kinh doanh”Ví dụ: chi phí mua hàng; Chi phí sản xuất; giá vốn; Phí bán hàng; Quản lý chi phí kinh doanh …(Thông tư 133 và Thông tư 200 chủ yếu khác nhau về loại tài khoản này. Thông tư 200 quy định chi tiết từng loại tài khoản chi phí)– Loại thứ nhất của tài khoản 7 – Là loại tài khoản “Thu nhập khác”Ví dụ: Thu nhập khác bao gồm: Thanh lý, nhượng bán TSCĐ; Tiền phạt đã thu; Các khoản tài trợ và quà tặng mà các công ty nhận được …– Loại thứ nhất của tài khoản 8 – Là loại tài khoản “Chi phí khác”Ví dụ: thuế TNDN phải nộp; Tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế, vi phạm hành chính, v.v.– Loại tài khoản 9 đầu – Đây có phải là loại tài khoản “Xác định kết quả của công ty” (Cuối kỳ, toàn bộ CP và thu nhập sẽ được tập hợp vào tài khoản này)Vì thế:– Về tiền bạc, tài sản thì giữ lại tài khoản 1 và tài khoản 2. đến thu nhập và các khoản thu nhập khác, hãy nhớ đến TK 5 + 7- Khi nói về chi phí và các khoản chi phí khác, hãy nhớ đến TK 6 + 8.- Khi nói về việc thu thập CP và thu nhập, hãy nhớ đến TK 911.Chú ý:– Đầu đếm 5 và 7 là DT có tính chất THỦ ĐÔ

*

Bạn muốn học thực hành làm kế toán tổng hợp trên chứng từ thật, đào tạo nghiệp vụ quản lý nghiệp vụ kế toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. Thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp … tính lương, khấu hao TSCĐ … lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm … đều có thể tham gia:Khóa học kế toán thực hànhthực tế tại Kế toán Thiên Ưng_________________________________________________