Cách sử dụng Python làm máy tính Cập nhật 04/2022

Cần một phép tính nhanh? Python sẽ giúp bạn! Dưới là cách sử dụng “máy tính” python.

Cách sử dụng Python làm máy tính

Mở Python

Cách mở Python phụ thuộc vào hệ điều hành bạn đang sử dụng. Trên Linux, macOS hoặc Windows có Hệ thống con Windows dành cho Linux, chỉ cần nhập python hoặc python3 trong cửa sổ nhắc lệnh đầu cuối.

Tính toán toán học

Máy tính Python

Khi bạn mở trình thông dịch Python, bạn được chuyển hướng đến trình thông dịch Python. Nếu bạn đã quen sử dụng máy tính bỏ túi, bạn có thể thấy phép toán ở đây quen thuộc.

Thêm dễ dàng:

2 + 2

Tất nhiên, trình thông dịch này sẽ trả về 4.

Phép trừ cũng tương tự.

4 - 2
2

Bạn cũng có thể thực hiện phép nhân, trong đó dấu nhân là ký hiệu *.

42 * 23
966

Bộ phận sử dụng /. Trong Python 3, kết quả được trả về dưới dạng phân số thập phân.

15 / 4
3.75

Số mũ được sử dụng **

7**2
49

Toán cao cấp hơn

Ví dụ, giống như các ngôn ngữ lập trình khác, Python sử dụng các thư viện để mở rộng việc sử dụng và thực hiện các phép toán. Là một phần của thư viện chuẩn, Python bao gồm thư viện Toán học.

Để sử dụng nó, chỉ cần nhập dòng sau vào cửa sổ thông dịch:

import math

Thư viện toán học cũng có các hàm lượng giác, cũng như tất cả các thông tin số. Nó bao gồm một số phép tính gần đúng của số pi.

Ví dụ: Hãy sử dụng toán học Python để chứng minh rằng đặt một chiếc bánh pizza lớn tiết kiệm tiền vì diện tích tăng theo hình vuông bán kính của một chiếc bánh pizza tròn. Hãy nhớ rằng bí quyết để tính diện tích hình tròn là số pi nhân với bình phương bán kính hình tròn.

Ví dụ, đây là diện tích của một chiếc bánh pizza 8 inch bằng Python:

math.pi * 4**2
50.26548245743669

Và đối với một chiếc bánh pizza 16 inch:

math.pi * 8**2 
201.06192982974676

Từ kết quả, bạn có thể thấy rõ sự khác biệt, phải không?

ở trên là Cách làm toán bằng Python. Xin chào, tôi hy vọng nội dung sẽ hữu ích với bạn.