Cải tạo không giam giữ là gì? Khi nào nó được áp dụng?

Trong số các mức án giải quyết, xử lý hình sự thì cải tạo không giam giữ là loại án không được nhắc đến. Vậy cải tạo không giam giữ là gì? Nó được sử dụng khi nào?


Cải tạo không giam giữ là gì?

Cải tạo không giam giữ là một trong những hình phạt chính được đưa ra vào năm ngoái tại Điều 32 BLHS.

Trong đó, cải tạo không giam giữ là hình phạt không buộc người bị kết án phải tự cách ly với xã hội mà giao cho cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội giám sát, giáo dục nhằm phát huy vai trò của cộng đồng nhân dân tham gia. việc cải tạo, giáo dục người phạm tội.

Bạn đang đọc: Cải tạo không giam giữ là gì? Khi nào nó được áp dụng?

tôi không ở tùCải tạo không giam giữ (Hình ảnh minh họa)

Áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ như thế nào?

Cải tạo không giam giữ được quy định tại Điều 36 BLHS, theo đó:

Cải tạo không giam giữ áp dụng đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng

Có thể áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ từ 06 tháng đến 03 năm đối với người phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng quy định tại Bộ luật này nhưng không có nơi hành nghề hoặc nơi cư trú không thay đổi, nếu: không cần thiết phải cách ly người phạm tội với xã hội.

Thời gian tạm giam, tạm giữ trước khi xét xử được trừ vào thời gian cải tạo không giam giữ

Nếu người bị kết án đã bị Công an tạm giữ, tạm giam trước khi xét xử thì thời gian tạm giữ, tạm giam trước khi xét xử được trừ vào thời gian chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, mỗi lần tạm giữ 1 ngày hoặc remand tương đương với 3 ngày không cải tạo tù.

Khấu trừ thuế trong thời gian cải tạo không giam giữ

Tòa án giao người bị phạt cải tạo không giam giữ cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập hoặc ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú để giám sát, giám sát. ‘ Gia đình người bị kết án có nghĩa vụ, trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức thi hành án hoặc Ủy ban nhân dân thị trấn để giám sát, giáo dục người đó.

Trong thời gian chấp hành án, người bị kết án phải thực hiện một số nghĩa vụ theo quy định của pháp luật cải tạo không giam giữ và được khấu trừ một phần tiền trong thời gian chấp hành án. 05% đến 20% để bổ sung quỹ nhà nước. Các khoản giảm trừ thu nhập được thực hiện hàng tháng.

Trong những trường hợp đặc biệt quan trọng, tòa án có thể miễn trừ hoàn toàn việc khấu trừ thu nhập, nhưng phải nêu rõ lý do trong bản án. Không bị khấu trừ thu nhập so với người bị kết án thi hành nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm chiến lược.

Những người cải tạo ngoài nhà tù không có việc làm phải phục vụ cộng đồng

Xem thêm: Ví dụ về sử dụng hợp pháp

Nếu người bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm hoặc mất việc làm trong thời gian chấp hành xong bản án này thì phải thực hiện những công việc chân tay nhỏ. . .
– Thời gian làm việc phục vụ cộng đồng không quá 04 giờ trong ngày và không quá 05 ngày trong tuần.

– Thời gian làm việc khi sinh con Tư vấn không quá 04 giờ trong ngày và không quá 05 ngày trong tuần. – Không áp dụng các biện pháp lao động khi sinh con. , người bệnh nặng, người tàn tật nặng hoặc người tàn tật đặc biệt nghiêm trọng.

Người không bị giam giữ cải tạo có được miễn, giảm không?

Trường hợp miễn chấp hành án

Theo quy định tại Điều 62 BLHS, người bị phạt cải tạo không giam giữ được miễn thi hành án theo đề nghị của Kiểm sát viên hoặc Tòa án nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Sau khi được xét xử, ông đã lập công;
+ Mắc bệnh hiểm nghèo;
+ Tôn trọng pháp luật, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, vất vả và coi người đó không còn nguy hiểm cho xã hội.

Trường hợp được giảm án

Theo quy định tại Điều 63 BLHS, trường hợp người bị phạt cải tạo không giam giữ đã chấp hành được một thời hạn, có nhiều tiến bộ và đã bồi thường được một phần nghĩa vụ dân sự theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thi hành án hình sự. , Tòa án có thể quyết định giảm thời hạn thi hành án.

Xem thêm: Lương công an năm 2022 là bao nhiêu?

Thời gian chấp hành án được xét giảm lần thứ nhất bằng 1/3 thời gian để cải tạo không giam giữ.

Thời hạn chấp hành án được xét giảm án phạt cải tạo không giam giữ.

Không ai có thể giảm nhiều lầnnhưng phải chú ý tôn trọng 1/2 quả phạt đền đã tuyên.

Trên đây là những quy định về hình phạt cải tạo không giam giữ. Nếu còn thắc mắc, độc giả có thể liên hệ 1900 6192 Cứu giúp.

Nguồn: https://tbtvn.org
Chuyên mục: Tư vấn pháp luật