Cần bao nhiêu vốn để thành lập doanh nghiệp tư nhân vào năm 2022?

Để đưa ra quyết định thành lập công ty tư nhân, chủ doanh nghiệp sẽ phải trả lời nhiều câu hỏi như thủ tục thành lập, trụ sở đăng ký của công ty, điều kiện thành lập công ty tư nhân. khởi nghiệp…

Trong đó câu hỏi về vốn để thành lập luôn được đặt ra trước mắt. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn tìm hiểu các quy định của pháp luật về vốn thành lập doanh nghiệp tư nhân, giúp khách hàng tránh nhầm lẫn: Cần bao nhiêu vốn để thành lập doanh nghiệp tư nhân?

Vốn chủ sở hữu tư nhân là gì?

Trước khi đi vào câu trả lời cụ thể Cần bao nhiêu vốn để thành lập doanh nghiệp tư nhân? Chúng tôi xin làm rõ hơn về khái niệm vốn, cấu trúc vốn của công ty tư nhân.

Nói đến vốn doanh nghiệp tư nhân có thể hiểu vốn doanh nghiệp tư nhân là vốn do chủ doanh nghiệp bỏ ra để thành lập doanh nghiệp. Theo quy định tại Điều 184 Luật Công ty 2014: vốn đầu tư của chủ sở hữu công ty tư nhân do chủ sở hữu công ty tự đăng ký.

Chủ doanh nghiệp tư nhân phải ghi chính xác tổng vốn đầu tư, trong đó ghi rõ số vốn bằng đồng Việt Nam, tiền tự do chuyển đổi, vàng và tài sản khác; đối với phần vốn bằng tài sản khác cũng phải thể hiện rõ hình thức sở hữu, số lượng và giá trị còn lại của từng loại tài sản.

Đồng thời, trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán.

Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống dưới mức vốn đầu tư đã đăng ký, chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

>>>>>> Tìm hiểu thêm: Sở hữu độc quyền là gì? Chủ doanh nghiệp tư nhân có những quyền gì?

Cần bao nhiêu vốn để thành lập doanh nghiệp tư nhân?

Theo quy định của pháp luật kinh doanh hiện hành, nhà nước không quy định mức vốn tối thiểu để thành lập doanh nghiệp tư nhân mà trao quyền cho chủ doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp được lựa chọn và đăng ký số vốn phù hợp với tài chính của mình. tình huống. khả năng và quy mô của công ty.

Chủ doanh nghiệp phải tự bỏ vốn để thành lập doanh nghiệp, vốn thành lập doanh nghiệp tư nhân có thể là vốn tự có (thuộc sở hữu của chủ sở hữu), vốn hình thành bằng các khoản tín dụng tài chính và vốn vay…

Thủ tục thành lập công ty tư nhân

Theo quy định tại Điều 27, 28, 29 Nghị định số 78/2015 NĐ-CP 28 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 108/2018 NĐ-CP) của Chính phủ về đăng ký thành lập doanh nghiệp, thủ tục để thành lập một công ty tư nhân bao gồm các bước sau:

– Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân (trong đó có đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục I-1 Thông tư số 02 / 2019- TT / BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp). công ty và bản sao có công chứng của giấy tờ tùy thân);

– Bước thứ 2: Hoàn thành đơn đăng ký trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và quét bản sao có công chứng giấy tờ tùy thân của bạn để hoàn tất đăng ký doanh nghiệp trực tuyến.

Lưu ý cần hoàn thành đăng ký trực tuyến cho đến khi hệ thống trực tuyến trả về kết quả đăng ký trực tuyến thành công và hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Quy định đăng ký doanh nghiệp qua mạng giúp chủ doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian so với phương thức đăng ký truyền thống (đăng ký trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh);

– Bước 3: Sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền bằng văn bản ủy quyền nộp bản cứng Hồ sơ đăng ký thành công.

Hồ sơ phải được nộp trong thời gian hệ thống yêu cầu và nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính.

– Bước 4: Sau 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Mọi quan tâm và vấn đề liên quan đến mặt hàng Cần bao nhiêu vốn để thành lập doanh nghiệp tư nhân? Hãy liên hệ ngay với TBT Việt Nam qua số 1900 6560Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn!

>>>>> Tìm hiểu thêm: Tạo lập doanh nghiệp