Có thể có nghĩa là gì?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với kho từ vựng tiếng Anh qua sử dụng từ chienlubo.vn.Tự tin học những từ cần thiết để giao tiếp.

Bạn đang xem: “Dễ bị ảnh hưởng” nghĩa là gì?

Có thể xảy ra và không thể xảy ra là những tính từ. Chúng tôi sử dụng chúng để nói rằng điều gì đó có khả năng xảy ra hoặc không xảy ra trong tương lai. Chúng có thể được sử dụng trước một danh từ hoặc với các động từ to be, dường như và xuất hiện:…
Tuổi trẻ của họ có nghĩa là họ đang rất có thể có mặt trong quần thể người ở trạng thái “không cố định” (dị hợp tử) và trong một quần thể tương đối nhỏ.
Xác định bài viết rất có thể liên quan đến một căn bệnh là một vấn đề khó khăn và quan trọng.
Mặc dù các chu kỳ mạnh từ các bản ghi ngẫu nhiên là không chắc, nhưng sự hiện diện của một chu kỳ giả yếu hơn trong một tín hiệu nhiễu thì nhiều hơn rất có thể.
Dựa trên tính nhất quán và tỷ lệ xác nhận độc lập, nhiều gen được liệt kê trong bảng là rất có thể là những mặt tích cực thực sự.
Trong trường hợp này, nó là rất có thể rằng độ nhạy của thử nghiệm của chúng tôi cho phép phát hiện các sản phẩm homing.
Nếu bằng chứng hỗ trợ mạnh mẽ và rủi ro thấp, dữ liệu sẽ nhiều hơn rất có thể đủ tin cậy cho nhu cầu của bạn.
Ngoài ra, dựa trên kinh nghiệm trước đây, một số bệnh nhân này rất có thể để chứa các đột biến điểm có được trong kinase mục tiêu tạo ra sức đề kháng.
Nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng các bác sĩ ngày càng rất có thể để chẩn đoán tăng lipid máu nếu các báo cáo trong phòng thí nghiệm cho thấy nồng độ lipid bất thường.
Như vậy, thành công của một tổ chức trong việc quản lý các nỗ lực liên quan đến bảo mật là rất có thể dựa vào khả năng tổng thể để quản lý việc sử dụng công nghệ thông tin.
Trong buổi tiếp nhận một vở kịch, những nhân vật có tầm quan trọng lớn có trang phục không rất có thể được độc giả bắt chước biến mất hoàn toàn.

Xem thêm: Top 5 điện thoại nghe gọi giá rẻ dưới 500.000 pin tại TP.

Quan điểm trong các ví dụ không đại diện cho quan điểm của Ban biên tập Chienlubo.vn Chienlubo.vn hoặc của Nhà xuất bản Đại học Chienlubo.vn hoặc người cấp phép của Chienlubo.vn.

*

*

*

*

Phát triển Từ điển API Phát triển Nhấp đúp vào Dữ liệu giấy phép Tiện ích Tìm kiếm
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập Chienlubo.vn Tiếng Anh Chienlubo.vn Báo chí học thuật Quản lý Sự đồng ý Lưu trữ & Quyền riêng tư Corpus Điều khoản dịch vụ
{{/ displayLoginPopup}} {{#displayClassicSurvey}} {{/ displayClassicSurvey}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{SecondaryButtonLabel}}} {{/ SecondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/ allowable}} {{/ thông báo}}

*

Tiếng Anh (Anh) Tiếng Anh (Mỹ) Español Español (Mỹ Latinh) Português Deutsch Français Italiano (简体) 正 體 中文 (繁體) Polski Türkçe Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan – Tiếng Anh – Tiếng Anh – Tiếng Ả Rập – Tiếng Catalan – Tiếng Trung (Giản thể) Tiếng Anh – Tiếng Trung (Phồn thể) Tiếng Anh – Tiếng Séc – Tiếng Anh – Tiếng Đan Mạch – Tiếng Anh – Tiếng Mã Lai – Tiếng Anh – Tiếng Na Uy – Tiếng Anh – Tiếng Thái – Tiếng Anh – Tiếng Anh – Tiếng Việt.
Tiếng Anh (Anh) Tiếng Anh (Mỹ) Español Español (Mỹ Latinh) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正 體 中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{thông điệp}}