Điểm chuẩn đại học điện lực mới nhất năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Sự kết hợp của các môn học Thẩm quyền giải quyết Cần lưu ý
Đầu tiên 52510601 Quản lý công nghiệp (gồm các chuyên ngành: Quản lý năng lượng, Quản lý năng lượng chất lượng cao, Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị) A00; A01; D01; D07 15
2 52510303 Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp A00, A01, D07 8:25 tối
3 52510303 Công nghệ tự động chất lượng cao A00, A01, D07 15,75
4 52510303 Công nghệ tự động A00, A01, D07 6:25 tối
5 52510302 Thiết bị điện tử y tế A00, A01, D07 15,75
6 52510302 Kỹ thuật điện tử A00, A01, D07 7:25 tối
7 52510302 Điện tử viễn thông chất lượng cao A00, A01, D07 15
số 8 52510302 Điện tử và Viễn thông A00, A01, D07 17,5
9 52510301 Công nghệ sản xuất thiết bị điện A00, A01, D07 17
Mười 52510301 Năng lượng tái chế A00, A01, D07 15
11 52510301 Điện lạnh A00, A01, D07 7:25 tối
thứ mười hai 52510301 Nhiệt A00, A01, D07 15,75
13 52510301 Điện công nghiệp và dân dụng chất lượng cao A00, A01, D07 18
14 52510301 Điện công nghiệp và dân dụng A00, A01, D07 19,5
15 52510301 Hệ thống điện chất lượng cao A00, A01, D07 15
16 52510301 hệ thống năng lượng A00, A01, D07 17,75
17 52510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D07 19,5
18 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D07 18
19 52510102 Quản lý dự án và công trình điện A00, A01, D07 15
20 52510102 Xây dựng dân dụng và công nghiệp A00, A01, D07 15
21 52510102 Xây dựng công trình điện A00, A01, D07 15,75
22 52480201 Quản trị An ninh mạng A00, A01, D01, D07 5:25 chiều
23 52480201 Thương mại điện tử A00, A01, D01, D07 17,75
24 52480201 Công nghệ phân mềm A00, A01, D01, D07 18,5
25 52340301 Kế toán và kiểm soát tài chính A00, A01, D01, D07 16,5
26 52340301 Kế toán doanh nghiệp chất lượng cao A00, A01, D01, D07 16
27 52340301 Kế toán doanh nghiệp A00, A01, D01, D07 18
28 52340201 Dịch vụ tài chính ngân hàng chất lượng cao A00, A01, D01, D07 15
29 52340201 Ngân hàng và tài chính A00, A01, D01, D07 17
30 52340101 Quản trị Kinh doanh Du lịch và Khách sạn A00, A01, D01, D07 16,75
ba mươi mốt 52340101 Quản trị doanh nghiệp chất lượng cao A00, A01, D01, D07 15
32 52340101 Quản trị doanh nghiệp A00, A01, D01, D07 17

*

ĐĐL – Đại học Điện lực