Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Hiện nay, nhu cầu dạy và học ngoại ngữ đã trở nên phổ biến, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Chính vì vậy, nhiều trung tâm ngoại ngữ đã được thành lập. Liên quan đến vấn đề này, nhiều người thắc mắc và đặt câu hỏi Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Chúng tôi sẽ giúp bạn đọc giải đáp thắc mắc này, đồng thời tư vấn các vấn đề liên quan qua bài viết Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Tổng quan về pháp lý của trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định tại Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018 / TT-BGDĐT, tư cách pháp nhân của Trung tâm Ngoại ngữ như sau:

Trung tâm ngoại ngữ là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm:

+ Trung tâm ngoại ngữ công lập do nhà nước thành lập và có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

+ Trung tâm ngoại ngữ tư thục do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập và bảo đảm các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và tài khoản riêng.

+ Trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài do tổ chức kinh tế, cá nhân nước ngoài đầu tư toàn bộ hoặc một phần thành lập, bảo đảm các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng.

Ai có thể thành lập trung tâm ngoại ngữ?

Theo quy định tại Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018 / TT-BGDĐT, trung tâm ngoại ngữ có 3 hình thức gồm:

+ Trung tâm ngoại ngữ do Nhà nước thành lập;

+ Trung tâm ngoại ngữ do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập;

+ Trung tâm ngoại ngữ do cá nhân, tổ chức nước ngoài thành lập toàn bộ hoặc một phần;

Như vậy, từ quy định này có thể thấy, chủ thể có quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ là Nhà nước; các tổ chức và cá nhân quốc gia; cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài cung cấp toàn bộ hoặc một phần vốn;

Lưu ý: Trường hợp người thành lập trung tâm ngoại ngữ là Giám đốc trung tâm ngoại ngữ thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Có tư cách tốt;

+ Có năng lực quản lý;

+ Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo Khung trình độ ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

+ Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ là người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức, bộ máy, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý cao nhất về mọi hoạt động của trung tâm.

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Thực hiện theo quy định tại Điều 48 Nghị định 46/2017 / NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018 / NĐ-CP về điều kiện của trung tâm ngoại ngữ như sau:

– Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư 02/2020 / TT-BGDĐT

Cung cấp vị trí đặt cơ sở vật liệu và thiết bị xây dựng phù hợp với các quy định sau:

+ Có đủ phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng thực hành sản xuất;

+ Có đủ thiết bị dạy học và tài liệu học tập để thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên.

Hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ phải được chứng minh bằng văn bản.

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

– Cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Căn cứ: Điểm a Khoản 1 Điều 49 Nghị định 46/2017 / NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018 / NĐ-CP thì thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ được quy định như sau:

+ Thủ trưởng các trường đại học, học viện, Trưởng các trường đại học, khoa sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ trong khuôn viên trường;

+ Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật ủy quyền thành lập trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với trung tâm ngoại ngữ trực thuộc;

+ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ do mình quản lý; cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ của các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm đặt ngoài khuôn viên nhà trường và trung tâm ngoại ngữ theo quy định.

– Hồ sơ bao gồm:

+ Đề xuất thành lập trung tâm ngoại ngữ

+ Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung: tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý để thành lập trung tâm; mục tiêu và nhiệm vụ của trung tâm; chương trình, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, lý lịch của người có khả năng làm giám đốc trung tâm;

+ Dự thảo quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

– Trình tự thực hiện như sau:

+ Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ.

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tổ chức có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ hướng dẫn, kiểm tra theo quy định;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập nếu có đủ các điều kiện; nếu chưa quyết định giải quyết thì phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

Đây là những chia sẻ nội dung của chúng tôi Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ. Tôi hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này. Nếu bạn cần tư vấn và hỗ trợ chi tiết hơn, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

>>>> Tìm hiểu thêm: Hồ sơ tòa án