FILE EXCEL SÁCH QUỸ TIỀN MẶT ĐƠN GIẢN

Bạn đang xem: Tải xuống Tệp Excel Sổ tiền mặt Đơn giản, Mẫu Tệp Excel Quản lý Doanh thu Doanh nghiệp Trong doglubo.vn

Bạn đang xem: Tệp excel sổ tiền mặt đơn giản

Tải xuống tệp excel sổ tiền mặt nội bộ đơn giản – Việc quản lý và kiểm soát thu chi trong nội bộ công ty là một trong những công việc quan trọng hàng ngày mà kế toán phải đối mặt. Tùy theo tính chất cụ thể của từng doanh nghiệp mà sẽ có những chỉ tiêu theo dõi khác nhau.

Hiển thị: tệp excel sổ tiền mặt đơn giản

File Excel hướng dẫn theo dõi tài sản cố định

Excel tính lương công nhân may qua nhiều bước

*

Cách hướng dẫn: Bạn trao đổi với chuyên viên tư vấn để nhận link của file excel !!!

Bạn đang theo dõi bài viết:Tải xuống tệp excel sổ tiền mặt nội bộ đơn giản

Từ khóa liên kết: File excel sổ quỹ nội bộ, Cách lập sổ thu chi đơn giản bằng excel, phần mềm kế toán sổ quỹ nội bộ.

Có thể bạn đã biết điều này: tùy theo quy mô của công ty mà có thể tuyển dụng và tổ chức phân bổ công việc phù hợp cho các thành viên trong bộ máy kế toán. Dưới đây là một số công việc được coi là công việc của một kế toán nội bộ: thanh toán và ghi sổ theo dõi quản lý tiền thông qua quản lý quỹ tiền mặt. – Kế toán kho: căn cứ vào quy chế xuất nhập kho của công ty. Kế toán lập chứng từ xuất – nhập, nhập – xuất căn cứ vào chứng từ ghi sổ theo dõi, quản lý nguồn hàng qua kho trên báo cáo nhập xuất tồn kho, quản lý hàng hóa. – Kế toán ngân hàng: Mở tài khoản tại ngân hàng, căn cứ vào quy định của công ty và ngân hàng mở tài khoản, ngân hàng sẽ lập lệnh chi, séc rút tiền và nộp tiền vào tài khoản. – Kế toán thanh toán: Theo quy định của công ty kế toán thanh toán lập giấy đề nghị, tạm ứng, hoàn trả và thực hiện thanh toán, căn cứ vào chứng từ mở sổ để theo dõi các khoản tạm ứng, đối chiếu công nợ. – Kế toán tiền lương: Căn cứ vào quy định của công ty kế toán soạn thảo hợp đồng lao động và quản lý hợp đồng lao động. Xây dựng quy chế tiền lương và cách tính, trả lương, quản lý, kiểm soát BHXH, BHYT, BHTN. – Kế toán bán hàng: Theo quy định của công ty, tùy theo yêu cầu của lĩnh vực kinh doanh mà công ty kế toán phải xuất hóa đơn, lập chứng từ bán hàng, tổng hợp doanh thu và kê khai bán hàng. – Kế toán công nợ phải thu: Căn cứ vào hóa đơn bán hàng và chứng từ bán hàng, hạch toán tổng hợp công nợ phải thu, xây dựng kế hoạch thu nợ, giãn nợ, kỹ năng thu hồi, cấn trừ công nợ.

https://drive.google.com/file/d/1b_-zXV53z9GgoGRl4usXWaU1PD4uG9IF/view?usp=sharing

Xem thêm: Cách sử dụng ứng dụng Tap Tap để mở khóa điện thoại, Cách sử dụng ứng dụng Tap Tap để mở khóa điện thoại

Trước: Tổng hợp phần mềm cắt thép tối ưu bằng Vba Excel, hướng dẫn sử dụng phần mềm cắt thép tối ưu
Tiếp theo: Cách gỡ bỏ mật khẩu Windows 7 nếu quên mật khẩu, gỡ bỏ mật khẩu Windows 7 nếu quên mật khẩu