Hình thức chuyển tiền mặt

Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt Đây là một hình thức quen thuộc đối với những người đã làm việc trong lĩnh vực kế toán nhiều năm, nhưng lại khá mới mẻ đối với những người mới bắt đầu công việc hoặc đối với các bạn sinh viên ngành kế toán. Vậy biên bản chuyển tiền là gì và được trình bày như thế nào? Bài viết dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu một số nội dung liên quan đến biên bản bàn giao số tiền mặt này. Chienlubo.vn đăng luôn ví dụ về biên bản chuyển tiền năm 2020 Mẫu chuẩn nhất mà bạn đọc có thể lưu lại và sử dụng khi cần thiết.

Bạn đang xem: Mẫu chuyển tiền

Biên bản giao nhận tiền mặt là gì?

Việc xuất quỹ tiền mặt trong doanh nghiệp là một công việc vô cùng quan trọng, đòi hỏi kế toán phải thực hiện một cách chi tiết và cẩn thận. Sau khi hoàn thành việc kiểm kê các loại tiền trong quỹ, trong trường hợp cần thiết sẽ trả lại số tiền mặt này. Khi xuất quỹ tiền mặt, các bên phải lập báo cáo, gọi là báo cáo xuất quỹ tiền mặt.

Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt do các bên liên quan lập để ghi nhận việc hoàn thành việc bàn giao quỹ tiền mặt đầy đủ theo thỏa thuận giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật.

Kế toán trong các công ty, doanh nghiệp đương nhiên sẽ được giao quản lý tiền mặt dùng cho các khoản chi tiêu hàng ngày của đơn vị như thanh toán tiền điện nước, tiền mua văn phòng phẩm, gửi chuyển phát nhanh … Tuy nhiên, khi lập kế Nếu kế toán thay đổi vị trí, công việc, cần giao tiền mặt cho người mua thì người đó phải thực hiện kiểm kê sau đó mới giao cho người nhận. Hai bên cùng thống nhất về quyền và nghĩa vụ đối với việc chuyển tiền bằng các điều khoản cụ thể trong biên bản chuyển tiền để kế toán mới tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh suôn sẻ. .

*

Chuyển tiền mặt

Chuyển tiền mặt là một vấn đề quan trọng trong các công ty, nó cũng là một chủ đề nhạy cảm, dễ bị kiện tụng. Vì vậy, hai bên phải thống nhất từng chi tiết nhỏ nhất, ghi rõ các điều khoản trong biên bản bàn giao tiền mặt, ký tên đầy đủ vào biên bản để vừa đảm bảo quyền lợi, vừa đảm bảo nghĩa vụ của bên nộp và bên nhận. Hồ sơ này cũng là bằng chứng nếu hai bên có xử kiện, cần nhờ tư pháp can thiệp.

Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt phải ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin cá nhân của người nộp, người nhận, số tiền bàn giao, các thỏa thuận của hai bên cũng như xác nhận của người làm chứng về việc thanh toán. Để chuyển tiền. Vậy làm thế nào để trình bày đúng và đầy đủ biên bản nộp tiền về mặt nội dung, đảm bảo giá trị pháp lý? Cách lập biên bản bàn giao quỹ tiền mặt này sẽ được chúng tôi hướng dẫn cụ thể trong nội dung tiếp theo.

Làm thế nào để nộp báo cáo kết toán quỹ tiền mặt năm 2020?

Phần đầu tiên của báo cáo

– Viết đầy đủ tên nước và khẩu hiệu.

– Ghi rõ tên báo cáo: Biên bản bàn giao tiền mặt.

– Ghi rõ địa điểm và ngày tháng chuẩn bị báo cáo.

Nội dung chính

– Chỉ định thông tin người gửi và người nhận:

+ Họ và tên

+ Số chứng minh nhân dân hoặc số chứng minh nhân dân ghi rõ ngày, tháng, năm cấp.

+ Thông tin về địa chỉ, hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại phải được ghi rõ từ số nhà trở lên.

Xem thêm: Tuyển tập bài hát tiếng anh hay nhất mọi thời đại, Những bài hát tiếng anh hay nhất mọi thời đại

– Nêu rõ căn cứ lập biên bản bàn giao quỹ tiền mặt.

– Ghi rõ số tiền mặt bằng số và bằng chữ.

– Ghi rõ và chi tiết các điều khoản trong thỏa thuận giữa hai bên như:

Người chuyển tiền có toàn quyền sở hữu đối với số tiền mặt ghi trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản.

Bên nhận tiền phải nêu rõ cam kết không khiếu kiện và tạo mọi điều kiện để bên giao tiền đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu thuận lợi theo quy định của pháp luật.

*

mẫu thư chuyển tiền

– Hai bên cùng cam kết mua bán theo đúng thỏa thuận đã nêu. Các bên vi phạm giao ước phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

– Sau khi ghi rõ địa điểm, ngày, giờ giao quỹ tiền mặt, người chuyển và người thụ hưởng cùng ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

– Xác nhận của người làm chứng về việc lập biên bản và việc chuyển tiền phải có các nội dung sau:

+ Thông tin người làm chứng: Họ và tên; Số chứng minh nhân dân hoặc số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp; thông tin về địa chỉ, hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại.

+ Người làm chứng ghi rõ: Xác nhận hai bên hoàn toàn tự nguyện đồng ý và đã nộp đủ số tiền (bằng số và bằng chữ) theo đúng thỏa thuận.

+ Người làm chứng phải ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

Tải xuống mẫu biểu mẫu chuyển tiền mới nhất 2020

Hi vọng bài viết trên giúp ích được phần nào cho các bạn trong quá trình tìm hiểu biên bản chuyển tiền mặt. Trong phần cuối của bài viết, chúng tôi gửi đến bạn một số ví dụ về việc hoàn tiền vào những phút cuối.