Hỗ trợ khởi nghiệp

Thông thường, đối với các doanh nghiệp mới thành lập, những khó khăn liên quan đến vấn đề tài chính, cơ sở vật chất là điều phổ biến, ít doanh nghiệp nào tránh khỏi. Để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn về tài chính, để doanh nghiệp có hướng tập trung phát triển, nhà nước đã ban hành nhiều quy định. Hỗ trợ khởi nghiệp vô cùng nhân văn. Do các quy định được chia thành nhiều văn bản pháp luật khác nhau nên trong bài viết này chúng tôi xin tổng hợp một số chính sách về Hỗ trợ khởi nghiệp để bạn đọc dễ theo dõi.

Hỗ trợ khởi sự kinh doanh là gì?

Hỗ trợ khởi nghiệp là một trong những chính sách vô cùng nhân văn của nhà nước, được quy định trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau, nhằm giúp các công ty giảm bớt những khó khăn liên quan đến vấn đề tài chính, cơ sở vật chất sau khi thành lập doanh nghiệp.

Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thành lập doanh nghiệp nhà nước mới gồm 3 nội dung chính: hỗ trợ về thuế doanh nghiệp; Hỗ trợ về thời gian miễn giảm thuế; Hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cơ sở pháp lý

– Đạo luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2017.

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh nghiệp 2013.

– Thông tư 78/2014 / TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 218/2013 / NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013 / NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ. Luật thuế công ty.

Giúp đỡ các công ty khởi nghiệp với thuế doanh nghiệp

Theo quy định tại mục 13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh nghiệp 2013, các công ty thuộc các trường hợp sau sẽ được hưởng chính sách sau: Hỗ trợ khởi nghiệp:

Thứ nhất: Áp dụng thuế suất 10% trong thời hạn mười lăm năm đối với:

– Thu nhập kinh doanh từ việc thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao;

– Thu nhập kinh doanh từ việc thực hiện các dự án đầu tư mới, bao gồm: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển theo Luật Công nghệ cao; …

– Thu nhập kinh doanh từ việc thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất hàng tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản).

Thứ hai: Áp dụng mức lợi nhuận 20% trong thời hạn 10 năm cho:

– Thu nhập kinh doanh từ việc thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn;

– Thu nhập kinh doanh từ việc thực hiện các dự án đầu tư mới, bao gồm: sản xuất thép chất lượng cao; sản xuất các sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; phát triển của ngành công nghiệp truyền thống.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, thu nhập của các công ty quy định tại khoản này được áp dụng thuế suất 17%.

Cần lưu ý: Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư là doanh nghiệp có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kể từ ngày 01/01/2014.

Hỗ trợ các doanh nghiệp mới về miễn thuế và hoàn thuế

Hỗ trợ khởi nghiệp Liên quan đến thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại mục 14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế năm 2013, thì:

– Trường hợp công ty mới thành lập được áp dụng thuế suất 10% trong thời hạn mười lăm năm thì được miễn thuế đến bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong thời hạn tối đa là không quá chín năm liên tục.

– Đối với công ty mới thành lập, áp dụng thuế suất 20% trong thời hạn 10 năm và thu nhập của công ty từ thực hiện dự án đầu tư mới trong khu công nghiệp, trừ khu công nghiệp thuộc địa bàn có đủ điều kiện kinh doanh. đang thuận lợi. – có điều kiện kinh tế theo quy định của pháp luật được miễn thuế tối đa hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong thời hạn tối đa bốn năm liên tục.

– Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập của công ty từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các trường hợp nêu trên được tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư. ba năm, kể từ năm đầu tiên có thu nhập từ dự án, thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

Hỗ trợ khởi nghiệp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều 4 của Đạo luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ quy định những điều sau:

Điều 4. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân mỗi năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chuẩn sau:

a) Tổng vốn không quá 100 tỷ đồng Việt Nam;

b) Tổng thu nhập của năm trước liền kề không vượt quá 300 tỷ đồng.

2. Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Công nghiệp và xây dựng; Thương mại và dịch vụ.

Về nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khi mới thành lập. Khi thành lập công ty, công ty được nhà nước hỗ trợ về các lĩnh vực sau:

– Hỗ trợ tiếp cận tín dụng;

– Hỗ trợ thuế và kế toán. Theo đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập có thể áp dụng thuế suất thuế doanh nghiệp thấp hơn thuế suất doanh nghiệp thông thường trong một thời hạn có thời hạn theo Luật thuế doanh nghiệp.

– Hỗ trợ mặt bằng sản xuất;

– Hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, nền tảng kỹ thuật, không gian làm việc chung;

– Hỗ trợ mở rộng thị trường. Cụ thể được quy định tại Khoản 2, Mục 13 của Đạo luật Hỗ trợ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ:

2. Doanh nghiệp, tổ chức đầu tư, kinh doanh theo chuỗi phân phối sản phẩm có ít nhất 80% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cung ứng sản phẩm sản xuất tại Việt Nam được hỗ trợ sau:

a) Miễn, giảm tiền thuê đất, thuế sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật;

b) Miễn, giảm thuế doanh nghiệp trong thời gian cố định theo quy định của Luật thuế doanh nghiệp. ”

– Thông tin, tư vấn và hỗ trợ pháp lý;

– Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.

Các vấn đề trên có liên quan đến Hỗ trợ khởi nghiệp mà chúng tôi đã tổng hợp. Hi vọng đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích có thể giúp ích cho bạn đọc trong quá trình nghiên cứu hoặc ứng dụng vào thực tế. Nếu còn vướng mắc hoặc cần thêm thông tin chi tiết, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng hỗ trợ pháp lý 1900 6560.