Hướng dẫn duyệt internet ở chế độ ẩn danh trên trình duyệt web Cập nhật 08/2022

Bằng cách duyệt internet ở chế độ ẩn danh để bảo mật thông tin tốt hơn, bạn sẽ thoải mái lướt internet mà không cần lưu lịch sử duyệt internet và các cookie cũng sẽ bị xóa ngay sau khi bạn đóng cửa sổ ẩn danh. Vậy làm cách nào để cài đặt chế độ ẩn danh?

Duyệt Internet ở chế độ ẩn danh trên các trình duyệt web Chrome, Firefox và Web Explorer cũng có tác dụng tương tự. Chúng tôi mời bạn cùng tham gia Download.vn tìm hiểu cách định cấu hình từng trình duyệt web riêng biệt.

Đối với trình duyệt web Google Chrome:

Phương pháp 1: Mở trình duyệt web Google Chrome nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + N.

Phương pháp 2: Làm theo các bước sau:

Bước 1: Nhấn nút 3 dấu gạch ngang, Vì vậy, hãy chọn Cửa sổ ẩn danh mới.

Hướng dẫn duyệt web ở chế độ ẩn danh trên trình duyệt

Bước thứ 2: Sau khi được chọn, bố cục và giao diện cửa sổ ẩn danh sẽ xuất hiện như hình dưới đây:

Hướng dẫn duyệt web ở chế độ ẩn danh trên trình duyệt

Đối với trình duyệt web Mozilla Firefox:

Phương pháp 1: Mở trình duyệt web Mozilla Firefox nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + P.

Phương pháp 2: Làm theo các bước sau:

Bước 1: Bấm vào từ firefox (góc trên bên trái), chọn Cửa sổ riêng tư mới.

Hướng dẫn duyệt web ở chế độ ẩn danh trên trình duyệt

Bước thứ 2: Khi được chọn, cửa sổ ẩn danh sẽ có bố cục và giao diện như sau:

Hướng dẫn duyệt web ở chế độ ẩn danh trên trình duyệt

Đối với trình duyệt web Web Explorer:

Phương pháp 1: Mở trình duyệt web Trình khám phá web nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + P.

Phương pháp 2: Làm theo các bước sau:

Bước 1: Bấm vào hình bánh răngChọn Bảo vệ / lướt web riêng tư.

Hướng dẫn duyệt web ở chế độ ẩn danh trên trình duyệt

Bước thứ 2: Khi đó cửa sổ ẩn danh sẽ có bố cục và giao diện như sau:

Hướng dẫn duyệt web ở chế độ ẩn danh trên trình duyệt

Chúc bạn thành công!