Hướng dẫn nhận xét học sinh THCS, THPT theo Thông tư 22 Cập nhật 04/2022

Ngày 20/7/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố Thông tư 22/2021 / TT-BGDĐT quy định về quan sát đối với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Như vậy, kể từ ngày 5/9/2021, quy định mới về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông có nhiều điểm khác biệt so với quy định trước đây.

Vậy Thông tư 22/2021 / TT-BGDĐT này có những điểm mới, những sửa đổi, bổ sung nào? Mời các bạn theo dõi bài viết sau đây của Download.vn.

Nhận xét học sinh cấp 2, cấp 3 theo thời khóa biểu

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2021 và thay thế Thông tư 58/2011 / TT-BGDĐT với lộ trình áp dụng như sau:

 • Từ năm 2021-2022 cho ngày thứ 6.
 • Từ 2022-2023 cho lớp 7 và lớp 10
 • Từ 2023-2024 cho lớp 8 và 11
 • Từ năm 2024-2025 đối với lớp 9 và lớp 12.

Quy định mới về điều kiện lên lớp của học sinh

Theo Thông tư 22, học sinh có đủ các điều kiện sau đây có thể được lên lớp hoặc xác nhận đã hoàn thành chương trình trung học cơ sở và trung học phổ thông, bao gồm:

 • Kết quả rèn luyện cả năm học được xếp loại Đạt trở lên;
 • Kết quả học tập cả năm học được xếp loại Đạt trở lên;
 • Nghỉ học đến 45 ngày trong năm học (theo chiến lược sư phạm 01 buổi / ngày quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm nghỉ không phép và nghỉ không phép, nghỉ liên tục, ngắt quãng).

Trước đây, theo Thông tư 58/2011 / TT-BGDĐT, các điều kiện duy nhất để học sinh được lên lớp như sau:

 • Hạnh kiểm và học lực từ trung bình trở lên;
 • Nghỉ học lên đến 45 ngày trong một năm học (nghỉ phép riêng hoặc không có lý do, nghỉ phép liên tục hoặc lặp lại kết hợp).

Những thay đổi đối với tiêu chuẩn phân loại nửa năm và phân loại cả năm

Trong các năm học trước, thực hiện quy định tại Điều 5 Thông tư 58/2011 / TT-BGDĐT, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông được xếp loại học lực cuối học kỳ và cả năm học theo 5 loại: xuất sắc, tốt, trung bình và kém. , tầm thường.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 9 của Thông tư 22 mới được công bố, kết quả học tập của học sinh trong từng học kỳ và cả năm học được đánh giá theo một trong bốn mức: Tốt, Trung bình, Đạt và Không đạt. Chắc chắn:

Tiêu chí tốt:

 • Học sinh có tất cả các môn học được đánh giá bằng Thẻ đánh giá.
 • Tất cả các môn học đều được nhận xét bằng đánh giá kết hợp với nhận xét bằng điểm trung bình cả học kỳ, điểm trung bình cả năm đạt từ 6,5 điểm trở lên;
 • Có ít nhất 06 môn học đạt điểm trung bình cả học kỳ, điểm trung bình cả năm đạt từ 8,0 trở lên.

Tiêu chí xếp loại tốt:

 • Học sinh có toàn bộ khóa học đánh giá được đánh giá bằng đánh giá được xếp loại Đạt.
 • Tất cả các môn học nhận xét đánh giá kết hợp nhận xét bằng điểm số đều có điểm trung bình cả học kỳ và môn học cả năm đạt từ 5,0 điểm trở lên;
 • Có ít nhất 06 môn học đạt điểm trung bình cả năm học từ 6,5 điểm trở lên.

Tiêu chí thành công:

 • Học sinh có nhiều nhất 01 môn được đánh giá cho mỗi lần đánh giá sẽ được coi là không đạt.
 • Có ít nhất 06 môn học nhận xét bằng đánh giá kết hợp nhận xét với điểm trung bình cả học kỳ, điểm trung bình cả năm học từ 5,0 điểm trở lên;
 • Không có môn học nào có điểm trung bình học kỳ và trung bình cả năm dưới 3,5 điểm.
 • Mức độ không hài lòng: Các trường hợp còn lại.

Tìm hiểu thêm: Quy định về phản hồi kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông theo Thông tư 22

Chỉ trao giấy khen cho học sinh giỏi, học sinh giỏi

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư 22 năm 2021, khi kết thúc năm học, hiệu trưởng chỉ tặng giấy khen cho học sinh xuất sắc, giỏi. Danh hiệu học sinh tiên tiến không còn được khen thưởng (theo Điều 18 Thông tư 58/2011 đã được sửa đổi bởi Điều 8, Điều 1 Thông tư 26/2020 / TT-BGDĐT) như những năm học trước.

Chắc chắn, Điều 15 của Thông tư 22 quy định về việc khen thưởng đối với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông như sau:

1. Hiệu trưởng trao giấy chứng nhận thành tích cho học sinh

a) Tuyên dương cuối năm học

– Khen thưởng danh hiệu “Học sinh giỏi” đối với học sinh có kết quả học tập cả năm học đạt loại giỏi, kết quả học tập cả năm học đạt loại khá và đạt từ 06 (sáu) loại trở lên. đánh giá bằng xếp hạng kết hợp với phản hồi bằng điểm số có điểm trung bình từ 9,0 điểm trở lên.

– Tặng danh hiệu “Học sinh giỏi” cho học sinh có kết quả học tập cả năm học đạt loại giỏi, học lực cả năm học đạt loại khá.

b) Tuyên dương những học sinh có thành tích đột xuất trong rèn luyện và học tập năm học.

2. Học sinh có thành tích xuất sắc được nhà trường xét tặng cấp trên khen thưởng.

Có môn bị phê bình không đạt vẫn luôn được lên lớp.

Đối với việc xét thăng hạng, bình xét trong thời gian nghỉ hè, không được xét thăng hạng, Điều 12 Thông tư 22 quy định như sau:

1. Học sinh có đủ các điều kiện sau đây sẽ được lên lớp hoặc xác nhận đã hoàn thành chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông:

a) Kết quả rèn luyện cả năm học (kể cả kết quả đánh giá lại sau khi rèn luyện trong thời gian nghỉ hè theo quy định tại Điều 13 của Thông tư này) được đánh giá đạt loại Khá trở lên.

b) Kết quả học tập cả năm học (bao gồm cả kết quả đánh giá lại các môn học theo quy định tại Điều 14 của Thông tư này) được đánh giá từ loại Khá trở lên.

c) Nghỉ học tối đa 45 ngày trong năm học (theo chiến lược sư phạm 01 tiết / ngày quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông, kể cả nghỉ có lý do và không phép, nghỉ liên tục hoặc không liên tục).

2. Trường hợp học sinh phải thực tập trong thời gian nghỉ hè thì phải thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư này; Học sinh phải kiểm tra, đánh giá lại các môn học trong thời gian nghỉ hè theo quy định tại Điều 14 của Thông tư này.

3. Học sinh không đạt yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này sẽ không được lên lớp hoặc coi như đã hoàn thành chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông.

4. Đối với học sinh khuyết tật: Người đứng đầu cơ sở căn cứ vào kết quả đánh giá học sinh khuyết tật quy định tại Điều 11 của Thông tư này để xét thăng hạng hoặc xác nhận đã hoàn thành chương trình THCS, THPT. dành cho học sinh khuyết tật.

Trước đây, để được lên lớp, học sinh phải đạt học lực từ trung bình trở lên, đồng thời không được nghỉ quá 45 tiết trong một năm học (theo khoản 1 Điều 15 Thông tư 58).

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 58, để được tính điểm trung bình các năm học trước, học sinh phải đáp ứng các điều kiện: có điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên; Điểm trung bình chung của 1 trong 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ đạt từ 5,0 trở lên; Không có môn học nào có điểm trung bình dưới 3,5; Tất cả các môn học kiểm tra đánh giá đều được đánh giá là Đạt.

Trong khi đó, ở thông tư mới, học sinh bắt buộc phải đến lớp khi có kết quả cả năm học được đánh giá đạt loại Khá trở lên. Cuối cùng, tiêu chuẩn để đạt loại Đạt trong kỳ đánh giá hàng năm theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 22 là:

 • Mỗi lần đánh giá có nhiều nhất 01 (một) môn học được đánh giá xếp loại Không đạt.
 • Có ít nhất 06 (sáu) môn học nhận xét bằng đánh giá tổng hợp với nhận xét có điểm đạt từ trung bình trở lên từ 5,0 trở lên; Không có môn học nào bị điểm trung bình, điểm trung bình dưới 3,5 điểm.

Như vậy, kể từ năm học tiếp theo, trong thời gian áp dụng quy chế nhận xét học sinh giỏi đại học, trung học phổ thông theo thông tư 22, những học sinh có môn học đánh giá chưa đạt vẫn được lên lớp.

Trên đây là toàn bộ những điểm mới của Thông tư 22/2021 / TT-BGDĐT quy định về nhận xét học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, mời các bạn tìm hiểu thêm.