Lương công chức thuế 2022, lương mới công chức thuế?

Mức lương hiện tại của công chức thuế là bao nhiêu, lương công chức thuế năm 2022, lương công chức thuế mới, tôi có nên trở thành công chức thuế, Mức lương công chức thuế năm 2021, Làm công chức thuế, Mức lương của thanh tra thuế, Cách tính lương của công chức thuế năm 2021, lương công chức thuế năm 2020? Lương công chức thuế hiện nay là 3,5, có bạn còn 4,5 triệu sau lần chia sẻ cuối cùng của một người bạn. Mong được giải đáp thắc mắc lương công chức thuế hiện nay là bao nhiêu?

Mức lương của công chức thuế hiện nay là bao nhiêu?
Mức lương của công chức thuế hiện nay là bao nhiêu?

Lương công chức thuế 2022, lương mới công chức thuế?

Quốc hội quyết định hoãn cải cách tiền lương cán bộ công chức thay bằng thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2022 theo nội dung của Nghị quyết 34/2021 / QH15 về dự toán ngân sách hàng năm năm 2022 của Quốc hội.

Ngoài ra, kể từ Nghị định 38/2019 / NĐ-CP đến nay không có văn bản mới nào quy định về mức lương cơ sở.

Do đó, từ ngày 1/1/2022, mức lương cơ sở tiếp tục thực hiện theo Nghị định 38 và ở mức 1.490.000 đồng / tháng (mức lương này được thực hiện từ ngày 1/7/2019 cho đến hôm nay).

Lương tối thiểu vùng 2022

Tương tự như mức lương cơ sở, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 90/2019 / NĐ-CP không có thay đổi.

Và kể từ ngày 01/01/2022, mức lương tối thiểu vùng sẽ tiếp tục thực hiện theo Nghị định 90, cụ thể như sau:

lương

Lĩnh vực ứng dụng

4.420.000 VND / tháng

Các công ty hoạt động trong lĩnh vực I

3.920.000 VND / tháng

Các công ty hoạt động trong khu vực II

3,430,000 VND / tháng

Các công ty hoạt động trong khu vực III

3.070.000 VND / tháng

Các công ty hoạt động tại khu vực IV

Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

Với mức lương cơ sở 1.490.000 đồng / tháng, thang lương của công chức, viên chức được tính theo bảng sau:

– Bảng kê lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với Chấp hành viên, công chức trong các cơ quan nhà nước.

– Bảng kê lương chuyên môn, nghiệp vụ của Chấp hành viên, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

– Bảng lương công chức, viên chức thành phố.

Mức lương cơ sở của công chức thuế không cao cũng không thấp. So với Ngân hàng (tính đến năm 2015) hay Cảng, Hải quan là yếu, nhưng so với các công ty tư nhân hoặc các cơ quan công quyền khác thì không yếu. Làm việc trong ngành thuế, bạn vẫn có thể làm việc bên ngoài, nhưng với điều kiện là bạn phải làm việc ngoài giờ hành chính. Và nếu mở doanh nghiệp thì tất cả các quan chức nhà nước đều không được bổ nhiệm, chỉ có thể nhờ người bổ nhiệm.

Công thức tính lương:

Công thức tính toán được chia sẻ hiện tại:
– (1,6 + 0,25) x 2,34 x 1,300,000 =… (1,6, 0,6 là hệ số ngành, 0,25 là 25% dịch vụ.
– Cuối quý nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được nhận thêm 0,2x 3x 2,34x 1,300,000 =… (Quý 4 chỉ nhận 4 lần, đừng nhầm 12 tháng)
– Mỗi tháng tùy vị trí có thể phụ cấp thêm 100-200k….
Hết cmnr rồi …: v (bonus: ngày 1/7/2018 con số 1.300.000 kia đã tăng lên 1.390.000 …)
Đây là thu nhập ngoài bảo hiểm …

Nguồn: tổng hợp và bổ sung thêm một số kinh nghiệm cá nhân và cập nhật