Mua bán nhà đất phải chuyển tiền để chống trốn thuế, giải pháp hữu hiệu?

Mua bán nhà đất phải chuyển tiền để chống trốn thuế, giải pháp hữu hiệu? Cơ quan thuế có nhiều giải pháp khác nhau để xử lý tình trạng mua bán đất “hai giá” để trốn thuế. Đồng thời, có ý kiến ​​cho rằng nên chuyển khoản khi mua bán nhà đất để trốn thuế. Vì vậy, là tùy chọn này có thể?

Mua bán nhà đất phải chuyển tiền để chống trốn thuế, giải pháp hữu hiệu?
Mua bán nhà đất phải chuyển tiền để chống trốn thuế, giải pháp hữu hiệu?

Mua bán nhà đất phải chuyển tiền trốn thuế?

Gần đây, có ý kiến ​​cho rằng khi chuyển nhượng bất động sản nên thanh toán bằng chuyển khoản để tránh trốn thuế. Tuy nhiên, đây không phải là quy định pháp luật, cũng không phải là dự thảo để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và áp dụng nhanh chóng.

Cũng cần lưu ý rằng mặc dù đây là một yêu cầu bắt buộc nhưng không thể đạt được vì những lý do sau:

(1) Buộc thanh toán qua ngân hàng là trái với quy định của Bộ luật Dân sự.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một loại hợp đồng dân sự, có nghĩa là nội dung của hợp đồng phải được các bên thỏa thuận.

Điều 398 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về nội dung của hợp đồng dân sự như sau:

Các bên trong hợp đồng có quyền thoả thuận về nội dung của hợp đồng.

Hợp đồng có thể có các nội dung sau:

+ Chủ thể của hợp đồng;

+ Số lượng và chất lượng;

+ giá, phương thức thanh toán;

+ Thời hạn, địa điểm và phương thức thực hiện hợp đồng;

+ Quyền và nghĩa vụ của các bên;

Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

Các phương pháp giải quyết tranh chấp.

Tóm lại, nếu bắt buộc thanh toán bằng chuyển khoản sẽ trái với quy định có hiệu lực của Bộ luật Dân sự. Đồng thời, không thể thay đổi quy định của Bộ luật Dân sự theo hướng bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng khi chuyển nhượng bất động sản vì điều này đi ngược lại nguyên tắc thỏa thuận trong pháp luật dân sự.

(2) Mặc dù bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng, nhưng vẫn có nhiều cách “lách luật”, chẳng hạn thanh toán một phần qua ngân hàng cho phù hợp với quy định của pháp luật, trả dần phần còn lại. ở dạng lỏng.

Bản tóm tắt, Không có quy định nào về việc mua bán nhà đất phải chuyển nhượng để chống trốn thuế..

Kê khai đất “hai giá” khi bị thao túng để trốn thuế?

Bên bán bất động sản “hai giá” chỉ bị truy tố tội trốn thuế nếu có đủ các điều kiện sau:

(1) Trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên hoặc dưới 100 triệu đồng trong một số trường hợp.

* Tội trốn thuế theo quy định của BLHS

Theo quy định tại khoản 1 Điều 200 BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, người nào khai sai giá đất để trốn thuế với số tiền từ 100 đồng đến dưới 300 triệu đồng sẽ bị phạt tiền. từ 100 đến 500 triệu đồng hoặc phạt tiền từ 100 đến 500 triệu đồng và phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.

Trốn thuế dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, bị kết án về tội trốn thuế hoặc về một trong các tội quy định tại các Điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 195, 196, 202, 250, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của BLHS 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.

Vậy để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế thì số tiền trốn thuế trong quá trình chuyển nhượng bất động sản phải từ 100 triệu đồng trở lên, nếu số tiền trốn thuế dưới 100 triệu đồng sẽ bị xử lý hành chính.

Cũng cần lưu ý rằng dù hành vi trốn thuế dưới 100 triệu đồng nhưng bạn đã bị xử phạt hành chính về tội trốn thuế hoặc bị kết án trốn thuế hoặc một trong các tội quy định tại các Điều 188, 189, 190, 191, 192. , 193, 194, 195, 196, 202, 250, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật Hình sự chưa được xóa án tích vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế.

* Cách xác định số tiền trốn thuế

Số thuế trốn được xác định bằng số thuế chênh lệch giữa hai hợp đồng do các bên thoả thuận. Số thuế trốn được tính theo công thức sau:

Trốn thuế = 2% x (Giá chuyển nhượng hợp đồng thực – Giá chuyển nhượng hợp đồng có công chứng, chứng thực)

(2) Cơ quan có thẩm quyền xác định đây là tội trốn thuế theo Mục 200 Bộ luật Hình sự 2015 và thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự vẫn còn.

Theo quy định tại Điều 27 và Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015 và Điều 143 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, cơ quan có thẩm quyền chỉ được tiến hành vụ án khi xác định có dấu hiệu tội phạm. Điều này có nghĩa là người chuyển nhượng chỉ bị khởi tố nếu có dấu hiệu trốn thuế theo quy định tại Mục 200 BLHS 2015; Đồng thời, phải có thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể:

– Trốn thuế từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng thì không truy cứu trách nhiệm nếu 5 năm kể từ ngày tội phạm bị phát hiện.

– Trốn thuế từ 1 tỷ đồng đến 1,5 tỷ đồng thì đã đủ 10 năm kể từ ngày phạm tội mà không bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Lưu ý: Trong thời gian xem xét trách nhiệm hình sự, người phạm tội không phạm tội mới nhưng BLHS năm 2015 quy định khung hình phạt cao nhất của tội này là trên 01 năm tù, người phạm tội không cố ý trốn tránh. và là chủ đề của một quyết định được tìm kiếm.

Sự kết luận

Không có quy định Mua bán nhà đất phải chuyển nhượng để trốn thuế và ngay cả khi ý tưởng này được cụ thể hóa trong luật cũng không khả thi.