Những giấy tờ cần thiết để làm hộ chiếu nhập cảnh?

*

Điều kiện nhập hộ khẩu vào nhà chồng

Theo quy định tại khoản 2 mục 20 Luật cư trú 2020, công dân có thể đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp không thuộc sở hữu của mình khi được sự đồng ý của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó trong trường hợp vợ. di chuyển ra ngoài. với chồng cô ấy ; chồng ở với vợ.

Bạn đang xem: Nhập hộ khẩu cần những giấy tờ gì?

Như vậy, trường hợp người vợ nhập sổ hộ khẩu về nhà chồng thì phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Chủ hộ cam kết nhập sổ hộ khẩu;

– Nhà chính chủ nhận hộ khẩu.

Ví dụ: A ở Cần Thơ kết hôn với B ở HCM và muốn nhập hộ khẩu cho B. Căn nhà của B hiện do bố của B làm chủ hộ và là chủ sở hữu căn nhà. Như vậy, A cần sự đồng ý của bố B thì mới được nhập khẩu vào nhà B.

Hồ sơ đăng ký hộ khẩu ở nhà chồng

Theo quy định tại điều 21 luật cư trú thì hồ sơ bao gồm:

– Bản thông tin về việc thay đổi chỗ ở trong đó nêu rõ sự đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ gia đình, chủ nhà ở hợp pháp hoặc người được uỷ quyền, trừ trường hợp có thoả thuận khác bằng văn bản.

*
Khai báo thay đổi nơi cư trú

– Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ vợ chồng: Giấy đăng ký kết hôn; giấy chứng nhận hộ tịch; xác nhận của Ủy ban nhân dân thị trấn, Ủy ban nhân dân cấp huyện khi nơi cư trú không có đơn vị hành chính thị trấn;

Trừ trường hợp có thông tin thể hiện mối quan hệ này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú;

Thủ tục nhập hộ tịch về nhà chồng

Bước 1: Người đã đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan đăng ký thường trú nơi mình thường trú.

Xem thêm:

Bước thứ 2: Khi nhận hồ sơ đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú xác minh và cấp giấy tiếp nhận hồ sơ cho người khai; Nếu yêu cầu chưa hoàn thành, người khai sẽ được hướng dẫn để hoàn thành yêu cầu.

Bước 3: Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác minh và cập nhật thông tin đăng ký thường trú mới vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về thông tin đăng ký đã cập nhật. trường hợp từ chối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong đó, cơ quan đăng ký cư trú là:

– Công an thành phố, quận, huyện;

– Công an quận, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị xã trực thuộc Trung ương nơi không có đơn vị hành chính cấp thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian làm thủ tục

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật Cư trú thì thời hạn này là 07 ngày, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ.