quan điểm hệ thống

(Cập nhật lần cuối vào: 17/12/2021)

Khái niệm hệ thống

Hệ thống là một tập hợp các phần tử có mối quan hệ phụ thuộc và phụ thuộc lẫn nhau. Cơ thể con người là một hệ thống với các bộ phận: cơ bắp, tế bào, dây thần kinh và hệ thống ý thức kết nối chúng. Quy trình sản xuất tại Toyota là một hệ thống với các nhân viên, nhóm làm việc và các phòng ban liên kết với nhau để đạt được các mục tiêu của tổ chức. Một tổ chức cũng duy trì các mối quan hệ với các nguồn lực bên ngoài như nhà cung cấp, khách hàng, cổ đông và trung gian.

Một nhà quản trị biết cách điều hướng hệ thống sẽ đưa ra quyết định sau khi xác định và phân tích cẩn thận tác động của quyết định này đối với các nhà quản lý, bộ phận, khách hàng và các bên liên quan khác. .

Chế độ xem hệ thống cốt lõi của tổ chức2
Chế độ xem hệ thống cốt lõi của tổ chứcđầu tiên

Quan điểm hệ thống về quản lý đã đề xuất một cách tiếp cận mới để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong tổ chức, đó là phân tích vấn đề dưới dạng một tập hợp thống nhất của các yếu tố đầu vào, chuyển đổi, đầu ra, phản ánh và phản ứng trở lại môi trường (minh họa trong Hình II- 2). Hệ thống có thể là một cá nhân, một nhóm làm việc, một bộ phận hoặc một tổ chức.

Sự đóng góp bao gồm cơ sở vật chất, con người, tài chính, nguồn thông tin để đưa vào quá trình chuyển đổi. Sự trao đổi chất hiểu các kỹ thuật được sử dụng để chuyển đổi đầu vào thành đầu ra. Lối ra là các yếu tố đầu vào như con người, máy móc, thiết bị, thông tin, tài chính … được hình thành từ quá trình biến đổi. Nhận xét thông tin về tình trạng của tổ chức. Trong một tổ chức, phản hồi có thể được lấy từ các cuộc khảo sát tiếp thị, báo cáo tài chính, đánh giá hoạt động của công ty, v.v. Môi trường Tổ chức bao gồm các yếu tố xã hội, chính trị và kinh tế ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức (hệ thống).

Các loại hệ thống

Có hai loại hệ thống: hệ thống đóng hệ thống mở. MỘT hệ thống đóng tương tác hạn chế với môi trường của nó. Trong thời gian này, một hệ thống mở tương tác với môi trường bên ngoài.

Kỹ thuật định lượng

Cùng với việc áp dụng mạnh mẽ và rộng rãi lý thuyết hệ thống để xác định rõ ràng các yếu tố đầu vào, quá trình và đầu ra trước khi ra quyết định, việc phát triển các phương pháp định lượng để hỗ trợ việc ra quyết định. Kỹ thuật định lượng có bốn đặc điểm cơ bản:

  1. Trọng tâm là việc ra quyết định.
  2. Các phương án được lựa chọn dựa trên các tiêu chí kinh tế.
  3. Sử dụng các mô hình toán học.
  4. Nó là cần thiết để sử dụng một máy tính.

Các kỹ thuật phân tích và định lượng hệ thống chủ yếu được sử dụng để quản lý chuyển đổi và trong quá trình ra quyết định và lập kế hoạch quản lý. Các phương pháp này cũng được sử dụng để nâng cao khả năng của các nhà quản trị trong việc quản lý các vấn đề về nguồn nhân lực. Việc nghiên cứu và phát triển vẫn đang được tiếp tục để mở rộng ứng dụng của các kỹ thuật này trong kinh doanh. Sự phát triển của công nghệ thông tin vô cùng thuận lợi cho sự phát triển của tư duy hệ thống và kỹ thuật phân tích định lượng.


Cần lưu ý: đầu tiên Susan E. Jackson, Don Hellriegel và John W. Slocum, “Quản lý – Phương pháp tiếp cận dựa trên năng lực”, 10 ed, Bản quyền © 2005 của Thomson South-Western, tr. 58