Quyền lợi khi tham gia BHXH năm 2022 là gì?

BHXH nhằm chia sẻ rủi ro với người tham gia từ các nguồn tài trợ. Do đó, khi tham gia bảo hiểm xã hộiNgười lao động sẽ được hưởng lợi từ những lợi thế cụ thể, giúp đảm bảo nhu cầu vật chất và an sinh xã hội.

Người lao động tham gia BHXH sẽ được hưởng chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất, BHXH độc thân và các chế độ khác.

>> Tham khảo: Hướng dẫn đăng ký BHXH lần đầu qua mạng

Quyền lợi khi tham gia BHXH là gì?

Người lao động khi tham gia BHXH đôi khi chỉ biết bị trừ 10,5% tiền lương để đóng bảo hiểm mà chưa nắm được các quy định về bảo hiểm hay quyền lợi mà họ được hưởng. Vì vậy, Công ty tư vấn TBT Việt Nam sẽ cung cấp cho bạn những quyền và lợi ích hợp pháp khi bạn tham gia BHXH bắt buộc cũng như BHXH tự nguyện.

Việc tham gia BHXH là vô cùng quan trọng, người lao động sẽ được hưởng các chính sách xã hội tốt, đảm bảo quyền lợi. Mỗi người lao động khi tham gia bảo hiểm sẽ nhận được một cuốn sổ bảo hiểm để ghi lại quá trình đóng bảo hiểm, đây là căn cứ để giải quyết các phương án, chính sách.

Phù hợp với Luật Bảo hiểm xã hội về con người năm 2014 đảm bảo xã hội Các dịch vụ bắt buộc sẽ bao gồm:

1 / Chế độ ốm đau

Chế độ này chỉ áp dụng đối với người lao động phải nghỉ việc do ốm đau, tai nạn mà không phải do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc người lao động phải nghỉ việc chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật.

Người lao động thuộc trường hợp đang ốm đau thì được trợ cấp bằng 75% tiền lương của tháng đóng bảo hiểm tương ứng trước khi nghỉ ốm, trường hợp ốm đau nằm liệt lâu. – Bệnh tật theo Danh mục bệnh tật do Bộ Y tế ban hành căn cứ vào thời gian tham gia bảo hiểm.

>> Tham khảo: Hướng dẫn cách tính BHXH đơn lần cuối

2 / Chế độ thai sản

Khi nói đến chế độ thai sản, nhiều người lao động cho rằng chỉ dành cho lao động nữ nhưng chế độ này áp dụng cho cả lao động nữ và lao động nam. Tuy nhiên, lợi ích mà hai đối tượng này nhận được là khác nhau.

– Người lao động khi sinh con hoặc mang thai hộ, nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi được hưởng chế độ thai sản. Để được hưởng chế độ thai sản, phải đáp ứng các điều kiện sau, cụ thể là:

+ Đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi;

+ Trường hợp đặc biệt phải nghỉ thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền thì phải đóng đủ 03 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Ngoài ra, người lao động còn được hưởng trợ cấp sinh một lần bằng hai lần mức lương cơ sở.

– Còn đối với lao động nam đóng BHXH sẽ được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con theo quy định tại Điều 34 Luật BHXH năm 2014. Tức là từ 5 đến 14 ngày, tùy từng trường và từng trường. những ngày nghỉ sẽ được BHXH thanh toán. Ngoài ra, theo quy định tại Điều 38 của luật này, nếu chỉ có người cha tham gia bảo hiểm y tế hoặc người vợ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì lao động nam được hưởng trợ cấp khi sinh một lần.

3 / Chế độ hưu trí

Khi người lao động đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì được hưởng lương hưu.

Ví dụ: Mức lương hưu hàng tháng đối với lao động nữ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, tương ứng với 15 năm đóng, thì mỗi năm đóng 2%, mức có thể lên 75. %.

4 / Chế độ chết

Trường hợp người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội chết hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng thì thân nhân nếu có đủ các điều kiện thì được hưởng trợ cấp tiền tuất, mai táng phí theo quy định.

Cần lưu ý:

– Ngoài các chế độ cơ bản nêu trên, lao động nữ còn được hưởng một số chế độ thai sản khác như dưỡng thai, thai chết lưu …, nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản;

– Với mọi người đảm bảo xã hội tự nguyện, trong BHXH tự nguyện chỉ có 2 chế độ: Chế độ hưu trí và tử tuất;

– Để được hưởng các chế độ trên, người tham gia bảo hiểm xã hội phải hoàn thiện hồ sơ pháp lý và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền.

>> Tham khảo: đóng BHXH bao nhiêu năm thì đủ?

Quyền lợi bảo hiểm xã hội trong trường hợp nghỉ việc?

Khi đóng BHXH, người lao động thường được đóng các khoản trợ cấp khác như bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế với mức 10,5% tiền lương hàng tháng. Đối với chế độ bảo hiểm xã hội, người lao động có thể nhận bảo hiểm xã hội một lần sau 1 năm nghỉ việc mà không cần tham gia bảo hiểm xã hội nữa hoặc một số trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn trong một bài viết riêng biệt.

Ngoài ra, sau khi rời đơn vị, doanh nghiệp, người lao động có thể nộp hồ sơ hưởng ngay trợ cấp thất nghiệp – một chế độ khác do cơ quan BHXH chi trả khi đủ điều kiện theo quy định.

+ Được trả đủ 12 tháng trong thời hạn 24 tháng hoặc trong 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động tùy theo loại hợp đồng;

+ Nghỉ việc hợp pháp và có quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;

+ Chốt sổ BHXH;

+ Không thuộc các trường hợp không được hưởng trợ cấp thất nghiệp;

+ Đã có đơn yêu cầu trợ cấp;

+ Không tìm được việc làm trong thời hạn 15 ngày làm việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định.

Đáp ứng các điều kiện trên, trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày ghi trên quyết định thôi việc, người lao động phải nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền – Pôle Service Emploi nơi cư trú để được bồi thường và xác định quyền lợi.

Lưu ý: Để được đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật việc làm 2013 và có “tháng liền kề” theo quy định tại Khoản 2 Mục 12 Nghị định số 28/2015. / NĐ-CP, người lao động thuộc diện phải đóng bảo hiểm thất nghiệp được xác định là tháng trước thời điểm thôi việc đã đóng bảo hiểm thất nghiệp và được cơ quan bảo hiểm xác nhận.

Mức hưởng bằng 60% mức bình quân của 6 tháng tiền lương liền kề (tiền lương làm căn cứ đóng trên sổ BHXH). Và số tiền này được trả hàng tháng.

Quyền lợi khi tham gia BHXH 5 năm liên tục là gì?

Công nhân đảm bảo xã hội 5 năm liên tục nếu thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì bạn sẽ được hưởng các chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức, tử tuất và trợ cấp thất nghiệp do quỹ bảo hiểm thất nghiệp chi trả như chúng tôi đã trình bày ở trên. Ngoài ra, người lao động cũng có thể rút BHXH một lần trong trường hợp có nhu cầu, sau khi chấm dứt hợp đồng lao động và được hưởng các chế độ.

BHXH dưới sự bảo hộ của nhà nước đã tạo được niềm tin của người lao động, giúp họ bù đắp một phần thu nhập bị mất hoặc bị giảm sút do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan.

>> Tham khảo: Quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện là gì?