Sự khác biệt giữa vốn cố định và vốn lưu động là gì?

Bạn đang đọc: Sự khác biệt giữa Vốn cố định và Vốn lưu động

Chức năng chính của CFO là đảm bảo khả năng tài chính, thực hiện các mục tiêu khác nhau như quảng bá ban đầu, vốn cố định và vốn lưu động. Vốn cố định dùng để chỉ nguồn vốn đầu tư mua sắm tài sản cố định cho doanh nghiệp. Cách khác, vôn lưu động đại diện cho số tiền được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh hàng ngày. Nó là cần thiết để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của công ty được suôn sẻ.Chức năng chính của giám đốc tài chính là bảo vệ khả năng kinh tế và tài chính, thực hiện các mục tiêu khác nhau như cho khởi động, vốn cố định và vốn lưu động. dùng để chỉ việc góp vốn đầu tư, mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động kinh doanh. Mặt khác, đại diện cho số tiền được sử dụng để hỗ trợ vốn cho việc giải trí các công việc kinh doanh hàng ngày. Nó là điều cần thiết để hỗ trợ việc giải trí thích hợp cho hoạt động giải trí thương mại của một công ty. Vốn cố định và vốn lưu động là hai loại vốn đa số khác nhau, tùy thuộc vào việc sử dụng chúng trong kinh doanh, tức là nếu nó được sử dụng để cung cấp nhu cầu thiết yếu dài hạn, chúng được gọi là vôn lưu động. Tóm lại, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu cụ thể sự khác biệt giữa vốn cố định và vốn lưu động.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở so sánh Vốn cố định Vôn di động
Giác quan Vốn cố định là khoản đầu tư của công ty vào các tài sản tồn tại lâu dài của công ty. Vốn lưu động là vốn đầu tư vào tài sản lưu động của một công ty.
Bao gồm Hàng hóa lâu bền có thời hạn sử dụng trên một kỳ kế toán. Tài sản ngắn hạn và nợ phải trả
Tính thanh khoản Tương đối kém thanh khoản. Chất lỏng cao.
Sử dụng Dùng để mua tài sản dài hạn cho doanh nghiệp. Được sử dụng để tài trợ ngắn hạn.
Phục vụ Mục tiêu chiến lược Mục tiêu hoạt động

Định nghĩa vốn cố định

Vốn cố định là vốn đầu tư được thực hiện trong các tài sản tồn tại lâu dài của một doanh nghiệp. Đây là một yêu cầu bắt buộc đối với một doanh nghiệp ở giai đoạn đầu, tức là bắt đầu kinh doanh hoặc điều hành một doanh nghiệp hiện có. Nó là một phần của tổng số vốn không được sử dụng cho sản xuất nhưng được duy trì hoạt động trong hơn một kỳ kế toán. Bản chất của nó là tồn tại gần như vĩnh viễn dưới dạng tài sản hữu hình và vô hình của công ty.

Xem thêm: Khái niệm vật quyền là gì? (Cập nhật 2022)

Nhu cầu vốn cố định trong bất kỳ ngành nghề kinh doanh nào do tính chất của nó như các đơn vị chức năng sản xuất, đường sắt, viễn thông, cơ sở hạ tầng đòi hỏi vốn cố định cao so với các công ty kinh doanh thương mại bán buôn và bán lẻ. Nó được sử dụng để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, mở rộng, nâng cấp, v.v. Vì vốn cố định là vốn được đầu tư để mua các tài sản không dài hạn như nhà máy sản xuất và máy móc, xây dựng và thiết kế đất đai, đồ đạc và phụ kiện nội thất, xe cộ, quyền sở hữu trí tuệ. , lợi thế thương mại, nhãn hiệu, bản quyền, v.v., để khấu hao được tính cho những tài sản này do giá trị của chúng giảm dần theo thời gian.

Định nghĩa vốn lưu động

Vốn lưu động là thước đo sức mạnh tài chính và hiệu quả hoạt động giải trí của một công ty. Đây là ảnh hưởng của tài sản lưu động yếu, trong đó tài sản lưu động là những tài sản có thể chuyển toàn bộ thành tiền trong vòng một năm, chẳng hạn như hàng tồn kho, các khoản phải thu, tiền mặt, v.v., trong khi nợ ngắn hạn là những khoản phải trả do việc giải quyết giao dịch trong vòng một năm. nghĩa là chủ nợ, cung cấp tài chính, khoản vay ngắn hạn, thấu chi ngân hàng nhà nước, v.v. Vốn lưu động được sử dụng để hỗ trợ vốn cho các hoạt động kinh doanh hàng ngày. Nó xác định hành động của vị thế thanh khoản giao dịch ngắn hạn của công ty. Nó hoàn toàn có thể được phân loại dựa trên cơ sở sau:

 • Dựa trên thời gian:
  • Tổng vốn lưu động : Khoản đầu tư được thực hiện vào tài sản lưu động của công ty.
  • Vốn lưu động ròng : Khấu trừ các khoản nợ ngắn hạn khỏi tài sản lưu động.
 • Dựa trên khái niệm:
  • Vốn lưu động vĩnh viễn : Nó đại diện cho vốn lưu động khó, có nghĩa là đầu tư ít cần thiết nhất vào vốn lưu động của công ty.
  • Vốn lưu động tạm thời : Là vốn lưu động dễ bay hơi. Vốn lưu động cần thiết của công ty trên và trên vốn lưu động cố định hoặc cố định.

Sự khác biệt giữa Vốn cố định và Vốn lưu động

Tính duy nhất giữa vốn cố định và vốn lưu động có thể được xác lập rõ ràng vì những lý do sau:

 1. Vốn cố định được định nghĩa là một phần trong tổng số vốn của công ty được đầu tư vào các tài sản tồn tại lâu dài. Vốn lưu động là vốn được sử dụng để thực hiện các hoạt động kinh doanh hàng ngày.
 2. Các khoản đầu tư vốn cố định bao gồm hàng hóa lâu bền, sẽ ở lại doanh nghiệp trong hơn một niên độ kế toán. Mặt khác, vốn lưu động bao gồm tài sản lưu động và các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp.
 3. Vốn cố định tương đối kém thanh khoản vì nó không thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt. Trái ngược với việc đầu tư vào vốn lưu động có thể chuyển đổi thành tiền mặt.
 4. Vốn cố định được sử dụng để mua tài sản dài hạn cho doanh nghiệp, còn vốn lưu động được sử dụng để tài trợ ngắn hạn.
 5. Vốn cố định phục vụ các mục tiêu chiến lược của đơn vị, bao gồm cả các kế hoạch kinh doanh dài hạn. Không giống như vốn lưu động, phục vụ

Sự kết luận

Vốn là nhu cầu cơ bản của các chủ thể kinh doanh thương mại để kinh doanh thương mại. Sau khi xem xét các điểm trên, rõ ràng là vốn cố định và vốn lưu động được gọi là tổng vốn. Bản chất chúng không loại trừ lẫn nhau mà bổ sung cho nhau ở chỗ vốn lưu động cần thiết để sử dụng tài sản cố định của doanh nghiệp, tức là không sử dụng máy móc thiết bị sản xuất nếu nguyên vật liệu thô không được sử dụng. Như vậy, vốn lưu động bảo vệ thu nhập bằng cách sử dụng tài sản cố định của công ty.

Xem thêm: Hướng dẫn quy trình thanh lý tài sản cố định của doanh nghiệp

Nguồn: https://tbtvn.org
Chuyên mục: Tư vấn pháp luật