Thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội là một loại hình doanh nghiệp mới ở nước ta mà nhiều người chưa biết đến. Vậy doanh nghiệp xã hội là gì? Thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội Làm thế nào? ‘Hoặc’ Cái gì? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin cho bạn đọc về vấn đề này.

Các bước để thành lập một doanh nghiệp xã hội là gì?

Hiện nay, có rất nhiều văn bản quy định về việc thành lập công ty. Doanh nghiệp xã hội cũng là một loại hình doanh nghiệp nên khi muốn Thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội cũng sẽ được điều chỉnh bởi các tài liệu sau:

+ Luật kinh doanh 2020

+ Nghị định 01/2021 / NĐ-CP quy định chi tiết luật công ty

+ Nghị định 96/2015 / NĐ-CP

Hiểu như thế nào về doanh nghiệp xã hội?

Phù hợp với khoản 1, mục 10 của Luật Doanh nghiệp 2020 về Tiêu chí, Quyền và Nghĩa vụ của Doanh nghiệp Xã hội. Như vậy, doanh nghiệp xã hội:

+ Là công ty được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật này;

+ Mục tiêu hoạt động là giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường vì lợi ích của cộng đồng;

+ Sử dụng tối thiểu 51% tổng lợi nhuận sau thuế hàng năm của công ty để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký.

Các đặc trưng cơ bản của doanh nghiệp xã hội là gì?

Hoạt động với các nguồn tài trợ

Doanh nghiệp xã hội có đủ điều kiện để nhận các khoản tài trợ nhằm đạt được mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường. Nguồn hỗ trợ chủ yếu từ các cơ quan: tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cá nhân, cơ quan, tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài đăng ký hoạt động tại Việt Nam

Viện trợ chủ yếu là đất đai, tài chính hoặc kỹ thuật.

Mục tiêu chính là giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường

Doanh nghiệp xã hội là doanh nghiệp có mục đích giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường vì lợi ích cộng đồng. Mục tiêu lợi nhuận không phải là mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp xã hội.

Trong cơ sở kinh doanh, Doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục thông báo cam kết thực hiện mục tiêu xã hội và môi trường với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp hoặc trong quá trình đăng ký việc làm.

Sử dụng lợi nhuận ít nhất 51% để tái đầu tư

Doanh nghiệp xã hội phải sử dụng tối thiểu 51% tổng lợi nhuận sau thuế hàng năm để tái đầu tư nhằm đạt được mục tiêu đã đăng ký. Tỷ lệ này đã được điều chỉnh so với trước đây khi Luật Công ty 2014 chỉ quy định 50%.

Nếu doanh nghiệp không sử dụng tối thiểu 51% tổng lợi nhuận sau thuế hàng năm để tái đầu tư thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 40 Nghị định 50/2016 / NĐ-CP.

Thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp xã hội

Do bản chất và mục tiêu của DNXH là các hoạt động phát triển xã hội, bảo vệ môi trường và các dự án vì cộng đồng nên các DN này được huy động và tài trợ dưới nhiều hình thức khác nhau từ các cá nhân, công ty, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác từ Việt Nam và nước ngoài để bù đắp cho công tác quản lý. . và chi phí hoạt động kinh doanh.

Chủ doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp xã hội được xem xét, tạo điều kiện và hỗ trợ trong việc cấp các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận có liên quan theo quy định của pháp luật;

Doanh nghiệp xã hội có quyền nhận hỗ trợ về tài chính, tài chính hoặc kỹ thuật từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài đăng ký hoạt động tại Việt Nam nhằm thực hiện các mục tiêu, giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường.

Doanh nghiệp xã hội được hưởng nhiều ưu đãi về thuế. Tuy nhiên, mỗi ngành, nghề, lĩnh vực DNXH lại có những chính sách ưu đãi khác nhau.

Bên cạnh những DNXH hoạt động lành mạnh, còn có những tổ chức, cá nhân lợi dụng lòng tin của người dân, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân để kêu gọi tài trợ, làm giảm uy tín của DNXH.

Các quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp xã hội còn quá ít và lỏng lẻo nên các doanh nghiệp muốn thành lập hoặc chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp này còn khá bỡ ngỡ và lo lắng khi hoạt động kinh doanh kết hợp giữa mục tiêu xã hội và hoạt động kinh doanh.

Khả năng tiếp cận và huy động vốn đầu tư thương mại còn hạn chế do hầu hết các DNXH đều do các cá nhân thành lập với sứ mệnh phục vụ xã hội nên vốn đầu tư ban đầu phần lớn là vốn tự nhiên. Đặc biệt, nó không vì lợi nhuận nên không thể thu hút các nhà đầu tư thương mại.

Làm thế nào để tạo ra một Doanh nghiệp xã hội?

Thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội sẽ bao gồm những điều sau:

Các thành phần của hồ sơ thành lập doanh nghiệp xã hội:

Tùy theo loại hình công ty muốn đăng ký thành lập công ty TNHH đại chúng hay công ty cổ phần mà hồ sơ đăng ký sẽ tương ứng với loại hình sau:

+ Đơn đăng ký kinh doanh

+ Điều lệ Công ty

+ Danh sách thành viên / Danh sách cổ đông

+ Giấy ủy quyền của người nộp hồ sơ nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty nộp hồ sơ.

+ Bản sao giấy tờ hợp pháp cá nhân của thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền nộp hồ sơ

+ Ngoài ra, hồ sơ kèm theo phải có bản cam kết thực hiện mục tiêu xã hội và môi trường, quyết định phê duyệt nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội và môi trường của công ty. Bản sao hợp lệ biên bản họp hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên của chủ sở hữu công ty hoặc hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một thành viên đại chúng, đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, thành viên hợp danh, đối với công ty hợp danh khi thông qua nội dung cam kết thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường (trường hợp chuyển công ty thành doanh nghiệp xã hội) hoặc là sự thay đổi nội dung của Cam kết).

Nơi nộp hồ sơ:

+ Người thành lập doanh nghiệp xã hội hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về thương mại cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

+ Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp xã hội theo trình tự, thủ tục tương ứng quy định của Luật doanh nghiệp về đăng ký doanh nghiệp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu:

Dưới đây là một số quy tắc về Thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội theo quy định của Luật Công ty năm 2020. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo đường dây nóng tư vấn pháp luật 1900 6560.

>>>> Tham khảo thêm: Chỉnh sửa đăng ký công ty