Tính năng quản lý

(Cập nhật lần cuối vào: 17/12/2021)

Quản lý là hoạt động chỉ đạo nhân lực và vật lực nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức. Bản chất của quản lý có thể được đánh dấu là: –

  1. Quản lý theo định hướng mục tiêu: Sự thành công của bất kỳ hoạt động quản lý nào được đo lường bằng việc đạt được các mục tiêu hoặc mục tiêu đã định trước. Quản lý là một hoạt động có chủ đích. Nó là công cụ giúp sử dụng nhân lực và vật lực để đạt được các mục tiêu đã định trước. Ví dụ, mục tiêu của một công ty là làm hài lòng người tiêu dùng càng nhiều càng tốt bằng cách sản xuất hàng hóa có chất lượng với giá cả hợp lý. Điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng những người làm việc hiệu quả và sử dụng tốt hơn các nguồn lực khan hiếm.
  2. Quản lý tổng hợp các nguồn nhân lực, vật chất và tài chính: Trong một tổ chức, con người làm việc với các nguồn lực phi con người như máy móc. Vật liệu, tài sản tài chính, tòa nhà, v.v. Quản lý kết hợp nỗ lực của con người vào các nguồn lực này. Nó mang lại sự hài hòa giữa nhân lực, vật lực và tài chính.
  3. Quản lý là liên tục: Quản lý là một quá trình liên tục. Điều này liên quan đến việc quản lý liên tục các vấn đề và sự cố. Đó là về việc xác định vấn đề và thực hiện các bước thích hợp để khắc phục nó. Ví dụ, mục tiêu của một công ty là tối đa hóa sản lượng. Muốn vậy, các chính sách khác nhau phải được xây dựng, nhưng đây không phải là kết thúc. Tiếp thị và quảng cáo cũng phải được thực hiện. Bởi vì chính sách này phải được điều chỉnh lại. Do đó, nó là một quá trình liên tục.
  4. Ban quản lý có mặt khắp nơi: Quản lý được yêu cầu trong tất cả các loại hình tổ chức, cho dù là chính trị, xã hội, văn hóa hay thương mại, vì nó giúp đỡ và hướng các nỗ lực khác nhau hướng tới một mục tiêu cụ thể. Vì vậy các câu lạc bộ, bệnh viện, đảng phái chính trị, trường cao đẳng, bệnh viện, doanh nghiệp kinh doanh đều cần có sự quản lý. Khi có nhiều người cùng tham gia làm việc hướng tới một mục tiêu chung thì cần có sự quản lý. Cho dù đó là một doanh nghiệp nhỏ có thể tham gia kinh doanh hay một doanh nghiệp lớn như Tata Iron & Steel, thì ở mọi nơi đều cần có sự quản lý, bất kể quy mô hay loại hình hoạt động.
  5. Quản lý là một hoạt động nhóm: Ban lãnh đạo ít quan tâm đến những nỗ lực của cá nhân. Anh ấy quan tâm đến các nhóm hơn. Nó liên quan đến việc sử dụng các nỗ lực của nhóm để đạt được mục tiêu xác định trước của ban giám đốc ABC & Co., hoặc đề cập đến một nhóm người điều hành một doanh nghiệp.