Từ bỏ là gì? Đang xử lý trường hợp loại bỏ

Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 thì cán bộ, công chức là mọi công dân Việt Nam. Họ giữ chức vụ theo nhiều hình thức như được bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, thi tuyển vào làm việc trong các cơ quan nhà nước, thực hiện nhiệm vụ do cấp trên giao.

Vì vậy, khi họ gặp sai lầm trong công việc, họ cũng sẽ phải chịu hình phạt.

Bài viết sẽ giải đáp một số thắc mắc của độc giả như: sa thải là gì, trường hợp miễn nhiệm, phân biệt giữa miễn nhiệm và cách chức. Mời các bạn đón đọc.

Từ bỏ là gì?

Cách chức là người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thôi giữ chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm trước khi hết nhiệm kỳ.

Hay có thể hiểu đơn giản, miễn nhiệm là việc cán bộ, viên chức thôi giữ chức vụ đã được bầu trước đó do có sai sót trong quá trình lãnh đạo nên không còn nhận được sự tín nhiệm của nhân dân.

Nguyên nhân của việc miễn nhiệm xuất phát từ lỗi chủ quan của người điều hành, công chức này nên tự đề nghị miễn nhiệm và được cấp trên đồng ý hoặc bị cấp trên miễn nhiệm do không đủ năng lực để thôi giữ chức vụ. được cho …

Thuật ngữ này không chỉ áp dụng đối với cán bộ điều hành, công chức làm việc trong các cơ quan nhà nước mà còn được sử dụng trong các doanh nghiệp hiện nay, cụ thể là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, doanh nghiệp nhà nước đối với các vị trí giữ chức vụ quản lý.

Vụ sa thải đang diễn ra?

Ngoài việc trả lời Sa thải là gì?TBT xin chia sẻ một số thông tin về các trường hợp miễn nhiệm.

Theo Mục 29 của Đạo luật Cán bộ quản lý và Công chức 2008, các trường hợp bị sa thải bao gồm:

– Trường hợp công chức tự đề nghị miễn nhiệm khi:

+ Không đủ sức khỏe để làm việc

+ Cảm thấy mình kém cỏi, đáng tin cậy

+ Theo yêu cầu nhiệm vụ

+ Các lý do khác như hoàn cảnh gia đình, công việc không phù hợp, v.v.

– Trường hợp miễn nhiệm công chức khi:

+ Không đủ sức khỏe để làm việc

+ Được luân chuyển, luân chuyển đến các máy trạm

+ Không đủ năng lực, uy tín

+ Do thực hiện không đúng công việc được giao, vi phạm pháp luật, kỷ luật Đảng.

Vi phạm các quy tắc bảo vệ chính trị trong nước

Cần lưu ý:

– Đối với trường hợp công chức xin nghỉ việc mà không được cấp trên chấp thuận thì vẫn phải tiếp tục làm việc như bình thường.

– Sau khi được dôi dư, cán bộ quản lý, công chức không còn đảm nhiệm chức vụ này nữa mà được điều động đảm nhận chức vụ khác trong cơ quan tương ứng với năng lực của mình.

– Về chế độ đối với công chức, viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 44 Nghị định 24/2010 / NĐ-CP:

+ Đối với công chức được miễn nhiệm do không đủ sức khỏe để thực hiện chức vụ thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm.

+ Đối với công chức bị thôi việc do vi phạm pháp luật, không đủ năng lực, trách nhiệm … thì không được bồi thường công việc hiện tại kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm.

Trong các công ty, các vị trí quản lý thường bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

– Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị miễn nhiệm khi: Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện; Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 6 tháng liên tục mà vắng mặt có lý do chính đáng, bản thân thành viên đó có nguyện vọng xin từ chức …

– Trong công ty đại chúng, thành viên Hội đồng thành viên sẽ bị miễn nhiệm khi: Người đó không có đủ tiêu chuẩn như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đảm nhiệm chức vụ trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, v.v. ; Cá nhân ra quyết định từ chức; Chuyển giao công trình; Không đủ năng lực và trình độ; Vì lý do sức khỏe…

Phân biệt giữa sa thải và sa thải

Tiêu chuẩn Từ chối Từ chối
1. Ý niệm Quyết định thôi giữ chức vụ quản lý của thủ trưởng cơ quan đối với cán bộ, công chức đã hết thời hạn nhiệm vụ hoặc do ý chí của người đề nghị bổ nhiệm. Cán bộ, viên chức buộc thôi giữ chức vụ trước thời hạn do vi phạm pháp luật, đạo đức, không còn đủ tiêu chuẩn đảm nhiệm chức vụ được giao.
2. Mức độ Nặng Ánh sáng
3. Lý do – Do vi phạm pháp luật

– Vi phạm phẩm chất, đạo đức

– Không đủ sức khỏe và khả năng tiếp tục làm việc

– Do chuyển công tác

– Cá nhân tôi xin từ chức vì lý do cá nhân…

– Vì vi phạm pháp luật

– Không thực hiện nhiệm vụ

– Vi phạm phẩm chất, đạo đức

– Không còn xứng đáng với vị trí mà anh ta đang giữ

4.Nature Đó là một hình thức sa thải Như một hình thức kỷ luật
5. Đối tượng áp dụng – Cán bộ

– Nhân viên văn phòng

sĩ quan
6. Hình thức – Cá nhân tự xin nghỉ việc và được cấp trên đồng ý.

– Cấp trên ra quyết định miễn nhiệm

Thẩm quyền thực hiện việc bãi nhiệm là cơ quan bầu cử bằng cách bỏ phiếu
7. Hệ quả – Được giao những công việc khác phù hợp hơn trong các cơ quan nhà nước

– Cấm làm việc trong các cơ quan chính phủ

Không tiếp tục làm việc trong cơ quan chính phủ

Bạn có câu hỏi về bài viết này? Sa thải là gì? Vui lòng liên hệ với TBT Việt Nam theo hotline 1900 6560 để được giải đáp.