Từ ngày 1/7, hiệu trưởng không còn là công chức, giáo viên không còn là biên chế – Giáo dục Việt Nam

(GDVN) – Viên chức chính không còn là công chức nữa mà là công chức được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm làm công tác quản lý trường học hay còn gọi là viên chức hành chính. Hiệu trưởng sẽ không phải là công chức hay giáo viên. không còn biên chế “trọn đời” … đó là những điểm mới điển hình của Luật Chấp hành viên và Luật Công vụ năm 2008 sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019 được sửa đổi, bổ sung.
Luật này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, đây được coi là công cụ quan trọng và là đòn bẩy để hy vọng khi chính thức có hiệu lực, hệ thống giáo dục sẽ dũng cảm và phát triển mạnh mẽ.

Dưới đây là những điểm mới cơ bản của luật trên:

Bạn đang đọc: Từ ngày 1/7, hiệu trưởng sẽ không còn là công chức, giáo viên không còn là biên chế – Giáo dục Việt Nam

Hiệu trưởng sẽ chính thức thôi làm công chức

Trong Phần 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức.

Tại Khoản 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Mục 4 như sau:
“2. Công chức là công dân nước ta được tuyển dụng, bố trí vào ngạch, bậc, chức vụ tương ứng với vị trí việc làm trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức hành pháp – xã hội chính sách ở Trung ương, cấp tỉnh. và cấp huyện; ở cơ quan, đơn vị chức năng của Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng; ở các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Công an nhân dân không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan thuộc diện chính sách chuyên môn, sĩ quan Công an nhân dân trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách của Nhà nước.
Điều này nhằm thể chế hóa chủ trương “không thực thi chính sách công vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị chức năng thực hiện trách nhiệm chính trị và giao nhận hàng hóa của nhà nước). Nghị quyết 19 / NQTW tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
Như vậy, Quốc hội đã chính thức thông qua luật nói trên thì giám đốc chính thức không còn là công chức nữa mà là viên chức được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý trường học hay còn gọi là viên chức hành chính.
Ngoài ra, nếu giáo viên được tuyển dụng từ ngày 1/7/2020 sẽ là công chức, nếu hiệu trưởng sau này được bổ nhiệm làm công chức hành chính thì hiệu trưởng và giáo viên phải ký hợp đồng xác lập ủy quyền, sau đó là ủy nhiệm của hiệu trưởng. sẽ theo hợp đồng hoạt động hoặc theo thời hạn, sau khi hết hạn hợp đồng, anh vẫn cần ký hợp đồng mới có thời hạn mới.
Điều đó chắc chắn sẽ được giải thích trong các văn bản dưới luật, cần chấm dứt tình trạng giám đốc là “con trời” hay giám đốc được bổ nhiệm bằng cách xu nịnh, chạy chọt …

Các giám đốc sẽ không còn được đánh giá là “đầy đủ năng lực hạn chế”

Hiện nay, giám đốc sở được xếp loại công chức nên xếp loại theo luật công chức, cuối năm được công nhận, xếp loại ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trách nhiệm thực hiện tốt và hoàn thành chức trách. hạn chế về năng lượng và không được triển khai đầy đủ.
Sau này, khi hiệu trưởng là công chức thì phân loại công chức hàng năm theo 4 mức sau: hết trách nhiệm, hết trách nhiệm, hết trách nhiệm và chưa đảm nhiệm.
Ngoài ra, luật nói trên cũng bỏ việc thừa nhận hoàn thành trách nhiệm nhưng năng lực hạn chế trong mối quan hệ với người thực thi và công chức.

Giáo viên sẽ là một nhân viên “đầu cuối”.

Theo luật nói trên, từ ngày 1/7, hầu hết giáo viên được tuyển dụng vào ngành giáo dục sẽ ký hợp đồng hoạt động có thời hạn từ 12 đến 60 tháng.
Sau khi hết hạn hợp đồng, giáo viên phải ký lại hợp đồng mới với cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng (Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc Sở / Bộ giáo dục và đào tạo nếu được phép điều động). Nhà nước sẽ đặc biệt lo việc này.

Giáo viên chỉ có 3 trường hợp là viên chức “trọn đời” (hợp đồng lao động bỏ ngỏ).

Xem thêm: [Cập nhật] Văn phòng công chứng có làm việc vào thứ bảy không?

Vẫn theo quy định của pháp luật trên, hợp đồng lao động không xác định thời hạn chỉ được áp dụng trong 03 trường hợp sau đây:

Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020;

Chấp hành viên, công chức trở thành công chức nhà nước;

Người được tuyển dụng vào công chức làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Trong tương lai, sẽ không có biên chế chính thức trong ngành giáo dục.

Đối với giáo viên đã ký hợp đồng lao động từ ngày 30 tháng 6 năm 2020 trở về trước

Các trường hợp đã ký hợp đồng trước ngày 01/7/2020, giáo viên ký hợp đồng hoạt động không xác định thời hạn thì tiếp tục hợp đồng trên, trường hợp hợp đồng có thời hạn hoạt động thì thực hiện tại hết hạn hợp đồng, nếu đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sẽ ký lại hợp đồng không quy định thời hạn hoặc không gia hạn hợp đồng (chấm dứt hợp đồng hoạt động) nếu có căn cứ hài hòa, hợp lý, xứng đáng.

Những tác động tích cực

Hiện có rất nhiều giáo viên bị ảnh hưởng, nhưng bạn yên tâm, đó là chỉ đối với những trường hợp ký hợp đồng sau ngày 1/7/2020, những trường hợp trước đó vẫn tiếp tục thực hiện hợp đồng. hợp đồng tuy có thời hạn nhưng thực hiện đầy đủ trách nhiệm thì sẽ tiếp tục ký hợp đồng và được hưởng mọi chủ trương chính sách của giáo viên tại thời điểm đó.
Nhưng hiệu quả tích cực sẽ rất nhiều, khi luật nói trên có hiệu lực, việc thực hiện như hiện nay sẽ chấm dứt tình trạng tuyển dụng, bổ nhiệm trái luật hoặc hiệu trưởng, giáo viên luôn tìm mọi cách để thao túng họ. chỉ huy trưởng, giáo viên đơn vị chức năng có thể không được bố trí lại thì sẽ phải làm giáo viên lại hoặc không được ký lại hợp đồng hoạt động như sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động.
Đây sẽ là đòn bẩy, động lực để các nhà thầu nỗ lực hết mình, hoạt động hết công suất, nâng cao hiệu suất để chất lượng xử lý ngày càng được nâng cao.
Hiệu trưởng sẽ không còn lo nịnh nọt, nói xạo hay “cấp trên đè bàn đạp” mà phải biết dung hòa cấp trên và cấp dưới cho phù hợp, hiệu trưởng sẽ không còn là “con trời cho”.
Việc bỏ biên chế giáo viên suốt đời cũng sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực từ giáo viên, giáo viên sẽ không trông chờ vào hai chữ biên chế mà làm việc chậm chạp, hiệu quả không cao, giáo viên sẽ nỗ lực hết mình để cống hiến những gì tốt nhất.
Học sinh và gia đình được thừa hưởng những lợi ích của các nội dung trên.

Một vài lo lắng

Vai trò của hiệu trưởng trong một trường học là vô cùng quan trọng, hiệu trưởng sẽ quyết định trường thành công hay thất bại, nếu hiệu trưởng không giỏi, yếu kém, tham lam… thì coi trường đó là “thảm họa”. .
Hiện nay, nhiệm kỳ của giám đốc là 5 năm, nhìn chung các giám đốc yếu kém, trì trệ, phải cách chức hoàn toàn hoặc không bổ nhiệm lại nếu vị giám đốc trên không bị xử phạt đến mức không còn bị xử phạt. , rất khó có thể thoái quyền đối với hiệu trưởng liên quan đến các hiệu trưởng trên.
Tất cả chúng ta có phải thực hiện dân chủ trong trường học đối với các trường lấy phiếu tín nhiệm mỗi năm một lần đối với giám đốc, nếu hai năm liên tục giám đốc có dưới 50% tín nhiệm trong hội đồng sư phạm? thì giám đốc phải từ chức hoặc có chính sách cách chức để tìm người khác xứng đáng hơn.

Ngoài ra, công cụ đánh giá giáo viên hàng năm chưa đầy đủ, chưa cụ thể, còn mức độ nên việc đánh giá giáo viên không tái ký hợp đồng sẽ khó tạo ra sự cạnh tranh bình đẳng, hợp lý. hoặc sự căm ghét của hiệu trưởng.

Xem thêm: Việc công chứng tại Phòng công chứng số 3 được thực hiện như thế nào?

Như hồi đó, có trường hợp giáo viên trì trệ, biểu hiện kém, không được đồng nghiệp, học sinh tôn trọng, quý mến, … nhưng cuối năm vì chạy theo thành tích hay nói đúng hơn là họ đã. Công nhận học sinh, nâng chất học sinh nhưng lại được xếp loại thực hiện tốt, thực hiện tốt trách nhiệm của mình thì khó loại bỏ được những giáo viên yếu kém này.
Muốn thay đổi, để đạt hiệu quả tốt nhất, chúng tôi mong muốn Bộ Nội vụ, Bộ GD & ĐT có công cụ đánh giá cụ thể, định lượng hơn giáo viên, giám đốc, để bản chất được cải thiện, cuộc sống lành mạnh. và một môi trường giáo dục cạnh tranh bình đẳng thúc đẩy sự phát triển của giáo dục khi luật nói trên có hiệu lực.

BOI NAM

Nguồn: https://tbtvn.org
Chuyên mục: Tư vấn pháp luật