Tuyên bố chuyển nhượng vốn

*

Đăng ký học KẾ TOÁN KẾ TOÁN THỰC HÀNH KẾ TOÁN KẾ TOÁN KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU – Tài liệu NGHỀ NGHIỆP – CÔNG VIỆC VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Hướng dẫn kê khai thuế TNCN trong quá trình chuyển nhượng vốn và chứng khoán: Hướng dẫn tờ khai 04 / CNV-TNCN về chuyển nhượng vốn; Thời hạn nộp tờ khai chuyển nhượng quyền.

Bạn đang xem: Tờ khai chuyển nhượng vốn

Cần lưu ý: Trước khi khai báo IRP của việc chuyển nhượng vốnbạn cần tính số IRP phải trả (nếu có).
Thực hiện theo Thông tư 156/2013 / TT-BTC, Thông tư 111/2013 / TT-BTC, Thông tư 92/2015 / TT-BTC quy định về việc kê khai IRP của chuyển nhượng vốn, cụ thể như sau:
1. Kỳ báo cáo thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn:Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 111/2013 / TT-BTC nêu rõ:b) Kỳ tính thuế theo mỗi khi anh ấy được sinh ra thu nhập: áp dụng cho thu nhập vốn đầu tư, thu nhập từ chuyển nhượng vốnthu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ tài sản tặng cho, thu nhập từ tiền bản quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế, thu nhập từ tặng cho.
2. Nguyên tắc kê khai thuế TNCN chuyển nhượng vốn:Căn cứ Điều 16 Điều 16 Khoản 4 Thông tư 156/2013 / TT-BTC về việc kê khai IRP đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn:một) Cư dân cá nhân chuyển nhượng vốn góp kê khai thuế từng lần chuyển nhượng thu nhập có được tạo ra hay không. b) Cá nhân không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn đưa vào Việt Nam không phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải khai thuế trực tiếp với cơ quan quản lý thuế, khấu trừ và báo cáo thuế theo khoản 1 của điều này. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là thể nhân thì chỉ khai thuế theo từng lần phát sinh mà không khai thuế cuối cùng đối với nghĩa vụ khấu trừ thuế. . vốn không có chứng từ chứng minh thể nhân góp vốn đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì công ty nơi thể nhân góp vốn phải chịu trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho Cho cá nhân. Trường hợp doanh nghiệp, cá nhân chuyển nhượng vốn để nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp phải thực hiện như sau: khai thuế riêng tư. Thay vào đó, doanh nghiệp kê khai ghi nội dung “Khai thay” vào phần trước câu “người nộp thuế hoặc người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế”, đồng thời người khai ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu của Công ty. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ nộp thuế vẫn phải ghi rõ người nộp thuế là thể nhân nhận chuyển nhượng vốn góp (đối với trường hợp nhận chuyển nhượng vốn từ cá nhân cư trú) hoặc thể nhân nhận chuyển nhượng vốn góp (đối với trường hợp cá nhân chuyển nhượng vốn góp). chuyển nhượng vốn). vốn của cá nhân không cư trú).
3. Hồ sơ khai thuế TNCN chuyển nhượng vốn:Theo điểm h khoản 5 Điều 7 và điểm g khoản 4 Điều 8 Nghị định 126/2020 / NĐ-CP quy định:“9.4. Hồ sơ báo cáo thuế theo từng lần phát sinh đối với tthu nhập từ bán phần vốn góp Cá nhân trực tiếp khai thuế và tổ chức, cá nhân khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân, bao gồm:– Tờ khai chuyển nhượng vốn Mẫu số 04 / CNV-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92. (tải ở cuối bài viết). (Hiện tại mẫu này chưa có trên phần mềm HTKK, các bạn vui lòng sao ra bản cứng và nộp cho cơ quan thuế). – Thỏa thuận chuyển nhượng vốn góp (tải ở cuối bài). (Trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp thì hợp đồng chuyển nhượng vốn được thay thế bằng bản sao hợp đồng góp vốn) – Chứng từ thanh toán. – Chứng từ xác định giá trị phần vốn góp theo sổ kế toán (Giấy xác nhận phần vốn góp của người bán, tải ở cuối bài viết). hoặc Hợp đồng chuyển nhượng khi mua hàng(trong trường hợp góp vốn sau khi mua lại). – ID của người bán (y copy) – Giấy phép đăng ký kinh doanh công ty.

Xem thêm: Bị bắt nhập mã PIN Bị khóa nhập mã Puk là gì? Làm thế nào để lấy mã?

Nộp tờ khai thuế TNCN chuyển nhượng vốn ở đâu:– Cá nhân, công ty kê khai và nộp hồ sơ khai thuế chuyển nhượng phần vốn góp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp công ty có phần vốn góp.
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN chuyển nhượng vốn:– Cá nhân khai thuế đối với thu nhập từ bán phần vốn góp phải khai thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày thứ 10 (thứ mười), kể từ ngày hợp đồng góp vốn có hiệu lực. thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh danh sách thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật.
Thời hạn nộp thuế (nếu có):– Thời hạn nộp thuế chậm nhất theo thông báo của cơ quan thuế.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KÊ KHAI THUẾ CÁ NHÂN(Áp dụng đối với thể nhân cư trú nhận thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thể nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế) Kỳ tính thuế: Ngày…. tháng… năm ….. Lần 1: Thêm lần 2:

STT Mục tiêu Mã đích Số tiền
Tôi Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
Đầu tiên Giá chuyển nhượng 120.000.000
2 Giá vốn điều chuyển 110.000.000
3 Chi phí chuyển nhượng
4 Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn = – 10000000
5 Số thuế phải nộp 2.000.000 won
6 Số thuế được miễn, giảm theo Công ước tránh đánh thuế hai lần 0
bảy Số thuế phải nộp = – 2.000.000 won
II Thu nhập từ bán chứng khoán kê khai trực tiếp
Đầu tiên Giá chuyển nhượng
2 Số thuế phải nộp
3 Số thuế được miễn, giảm theo Công ước tránh đánh thuế hai lần
4 Số thuế phải nộp = –

(Lưu ý: Trường hợp cá nhân được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì phải nộp hồ sơ thông báo thuộc diện được miễn, giảm thuế theo Hiệp định là đúng và chịu trách nhiệm trước luật cho dữ liệu được khai báo.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾHọ và tên: …………………… .. Chứng chỉ hành nghề số: …….. …,ngày tháng năm …….NGƯỜI NỘP THUẾ hoặcĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI NỘP THUẾKý, ghi rõ họ tên; chức danh và con dấu (nếu có)

Nếu không tải được bạn có thể thực hiện theo cách sau: Bước 1: Để lại email ở phần bình luận bên dưới Bước 2: Gửi yêu cầu qua email: chienlubo.vn
————————————————– – ———— Kế toán Thiên Ưng chúc bạn hoàn thành tốt công việc kế toán! Các bạn muốn học cách tính thuế, kê khai thuế GTGT, TNCN hàng tháng / quý, xác định chi phí trừ – không được trừ, Quyết toán thuế TNCN, TNDN cuối năm … có thể tham gia: Để phân loại học kế toán thuế thực hành kỹ lưỡng.————————————————– – ————

*

Cùng chủ đề: cách kê khai thuế thu nhập chuyển nhượng vốn, cách kê khai thuế thu nhập chuyển nhượng vốn, hướng dẫn lập tờ khai 04 / CNV-TNCN, kê khai chuyển nhượng vốn, hướng dẫn kê khai ‘thuế chuyển nhượng vốn, cách lập tờ khai thuế thu nhập đột biến, kê khai chuyển nhượng cổ phần, cách kê khai chuyển nhượng cổ phần, cách điền tờ khai thuế mẫu 04, cách điền mẫu 04 / CNV-TNCN